Про затвердження Правил роботи архівних установ України
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Опис, Акт, Список, Картка, Реєстр, Паспорт, Журнал, Замовлення від 08.04.2013656/5
Документ z0584-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18

Формат А3 (297х420).Додаток 14
до Правил роботи
архівних установ України

_________________________________________________________
(найменування архіву)

ОПИС № ________
страхового фонду

Формат А4 (210х297).

№№ од. зб. страхового фонду

Дата копіювання

Кількість кадрів в од. зб.

Кількість справ, внесених до од. зб.

Відомості про справи, які входять в одиницю зберігання СФ

Примітки

№№ фондів

№№ описів

№№ справ унікальних

разом

унікальних

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Разом до опису внесено __________________________________ од. зб. страхового фонду
                                                                              (цифрами і словами)

на ____________________________________________________________________справ,
                                                                              (цифрами і словами)

у тому числі скопійовано справ, віднесених до категорії унікальних:

____________________________________________________________________________
                                                                             (цифрами і словами)

________________________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

___________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Формат А4 (210х297).Додаток 15
до Правил роботи
архівних установ України

_________________________________________________
(найменування архіву)

РЕЄСТР ОПИСІВ

Почато ______________

Закінчено ____________

Формат А4 (210х297).

№ з/п

Надходження

Вибуття

дата запису

фонд

опис №

том №

назва опису (тому)

крайні дати документів

кількість

дата запису

підстава

куди вибув

назва

справ

аркушів в опису

примірників опису (тому)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Формат А3 (297х420).Додаток 16
до Правил роботи
архівних установ України

_________________________________________________
(найменування архіву)

СПИСОК ФОНДІВ

Том № _______________

Почато ______________

Закінчено ___________

Формат А4 (210х297).

№ фонду

Дата першого надходження

Назва фонду

Попередній номер фонду

Відмітка про вибуття

Примітки

1

2

3

4

5

6

За ________ рік надійшло: __________ фондів, у тому числі ___________________ фондів юридичних осіб та ____________________ фондів особового походження

За _________ рік вибуло: _____________ фондів, у тому числі _________________ фондів юридичних осіб та __________ фондів особового походження

Разом на 01 січня _______ фондів: з № _____ по № ________________________________,
                                                                                                                                             (цифрами і словами)

у т.ч. номерів

переданих _____________,
вибулих _______________,
об'єднаних ____________,
вільних _______________.

________________________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

___________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Формат А4 (210х297).Додаток 17
до Правил роботи
архівних установ України

ПАСПОРТ
архівної установиДодаток 18
до Правил роботи
архівних установ України

ВІДОМОСТІ
про зміни у складі та обсязі фондів або документів нефондової організації станом на 01 січня ____ року

Розділ 1.*

Відомості про зміни у складі та обсязі фондів станом на 01 січня ____ року

№ з/п

№ фонду

Категорія фонду

Назва фонду

Надійшло

Вибуло

Загальна кількість на 01 січня _____ року

Примітки. Підстава і кількісні показники щодо кожного надходження та вибуття документів

анотація документів

роки

анотація документів

роки

описано

скопійовано для страхового фонду

не описано справ (доку-ментів, аркушів, архівних електронних документів)

справ

архівних електронних справ

архівних електронних документів

унікальних документів

справ

унікальних документів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

На 01 січня ____ року було ______ фондів, _____ справ, ______ документів, ______ аркушів; _____ архівних електронних справ, _____ архівних електронних документів.

За ____ рік надійшло __________ фондів, ______ справ, ______ документів, ______ аркушів; _____ архівних електронних справ, ____ архівних електронних документів;

вибуло ___ фондів, ____ справ, ____ документів, _____ аркушів; ____ архівних електронних справ, ____ архівних електронних документів.

На 01 січня ____ року є _____ фондів, _____ справ, _____ документів, _____ аркушів; ___  архівних електронних справ, ______ архівних електронних документів.

За списком фондів з № 1 по № ___ дорадянського періоду є в наявності ___ фондів (номерів переданих ___, приєднаних ___, втрачених _____, пропущених ____).

За списком фондів з № 1 по № ___ радянського періоду та періоду незалежності є в наявності ____ фондів (номерів переданих ____, приєднаних _____, втрачених _____, пропущених _______).

За списком партійних фондів з № 1 по № __ є в наявності ____ фондів (номерів переданих ___, приєднаних ____, втрачених ____, пропущених ______).

__________
* Заповнюється архівними установами з фондовою організацією документів.

Розділ 2.*

Відомості про зміни у складі та обсязі документів нефондової організації станом на 01 січня ______ року

№№ з/п

Вид документів

Надійшло

Вибуло

Загальна кількість на 01 січня _____ року

Примітки. Підстава і кількісні показники щодо кожного надходження і вибуття документів

анотація документів

роки

анотація документів

роки

описано

скопійовано для страхового фонду

неописано

од. зб.

од. обл.

архівних електронних справ

унікальних документів

архівних електронних документів

од. зб.

од. обл.

унікальних документів

од. зб.

од. обл.

архівних електронних документів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

На 01 січня _____ року було _____________ од. зб., __________ од. обл., ________ архівних електронних справ, _______ архівних електронних документів.

За __________ рік:

надійшло _________ од. зб., ___________ од. обл., ________ архівних електронних справ, _______ архівних електронних документів;

вибуло _____________ од. зб., ______________ од. обл., ________ архівних електронних справ, _______ архівних електронних документів.

На 01 січня _____ року є в наявності _____________ од. зб., _____________ од. обл., ________ архівних електронних справ, _______ архівних електронних документів.

Керівник архівної установи

__________
(підпис)

_________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Відповідальний за облік
документів в архівній установі


___________
(підпис)


_________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

__________
*Заповнюється архівними установами з нефондовою організацією документів.

Формат А4 (210х297).Додаток 19
до Правил роботи
архівних установ України

КАРТКА ФОНДУДодаток 20
до Правил роботи
архівних установ України

КАРТКА
документів нефондової організації

Дата першого надходження документів

Дата внесення картки до Центрального каталогу фондів та документів нефондової організації

Центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства

Найменування та місцезнаходження архівної установи, іншої юридичної особи чи прізвище та місце проживання фізичної особи - власника документів

Місцезнаходження документів - фактична адреса (будівлі/корпусу архівної установи, іншої юридичної особи, фізичної особи)

Вид документів*

РокиОбсяг документів на 01 січня

описано

одиниць зберіганняодиниць облікуунікальних документівархівних електронних документівскопійовано для страхового фонду

одиниць зберіганняодиниць облікуунікальних документівне описано

одиниць зберіганняодиниць облікуархівних електронних документів

вгору