Документ z0583-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.06.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2018  № 247


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2018 р.
за № 583/32035

Про затвердження Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об’єднань державних підприємств, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 25 листопада 2005 року № 390/ 851/457, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за № 1563/11843, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Умови, диференційовані показники і розміри преміювання керівників державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Умови, диференційовані показники і розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 25 березня 2016 року № 233 «Про затвердження Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за № 586/28716.

3. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України
О. МірошниченкоР. Іллічов

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
16.04.2018 № 247


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2018 р.
за № 583/32035

УМОВИ,
диференційовані показники і розміри преміювання керівників державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Умови преміювання

1. Преміювання керівників державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - керівники підприємств), здійснюється щокварталу та щороку за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, відображеними у формах бухгалтерської і статистичної звітності та у звіті про виконання фінансового плану.

2. Премія керівникам підприємств нараховується за фактично відпрацьований час відповідно до диференційованих показників, визначених розділом ІІ, і не може перевищувати за квартал 3 посадових окладів керівника підприємства, за рік - 24 посадових окладів керівника підприємства.

Нарахована премія не може перевищувати 50% чистого прибутку, отриманого підприємством у відповідному звітному періоді.

3. Премія керівникам підприємств нараховується за звітний період у разі:

виконання умов, передбачених контрактом, та показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, що є у державній власності;

виконання наказів і розпоряджень Адміністрації Держспецзв’язку;

дотримання трудової дисципліни;

своєчасності сплати податків та інших обов’язкових зборів;

відсутності узгоджених штрафних санкцій до підприємства з боку фіскальних органів;

відсутності простроченої кредиторської заборгованості;

відсутності на підприємстві випадків травм, каліцтв, поранень з вини підприємства;

забезпечення виконання вимог, установлених чинним законодавством, з питань використання бюджетних коштів, забезпечення режиму секретності, охорони праці, протипожежної безпеки.

4. Встановити, що у разі невиконання у звітному періоді:

однієї з умов преміювання, визначених пунктом 3 цього розділу,- премія за квартал зменшується на 0,5 посадового окладу, а премія за рік - на 1 посадовий оклад;

двох умов преміювання, визначених пунктом 3 цього розділу,- премія за квартал зменшується на 0,7 посадового окладу, а премія за рік - на 2 посадових оклади;

трьох умов преміювання, визначених пунктом 3 цього розділу,- премія за квартал зменшується на 1 посадовий оклад, а премія за рік - на 8 посадових окладів;

чотирьох і більше умов преміювання, визначених пунктом 3 цього розділу,- премія за звітний квартал та рік не нараховується.

5. Премія керівникам підприємств не нараховується за звітний період у разі:

перебування керівника підприємства на посаді менше половини звітного періоду;

відсутності затвердженого фінансового плану підприємства на звітний рік;

незабезпечення прибутковості діяльності підприємства;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом;

допущення на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства.

6. У разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше ніж 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії.

7. Виплата премії керівникам казенних підприємств здійснюється за рахунок власного доходу від провадження господарської діяльності. Обмеження, встановлені абзацом другим пункту 2 цього розділу, для таких підприємств не застосовуються.

У разі неприбутковості казенних підприємств у звітному періоді премія керівникам казенних підприємств нараховується за фактично відпрацьований час відповідно до диференційованих показників, визначених розділом ІІ, з урахуванням умов, передбачених цим розділом, крім умови забезпечення прибутковості.

ІІ. Диференційовані показники і розміри преміювання

1. Диференційовані показники та розміри преміювання за квартал керівників підприємств

№ з/п

Диференційовані показники преміювання за квартал

Розміри преміювання за квартал (кратність посадових окладів)

1

2

3

1

Виконання планового показника «Чистий прибуток»:
від 100% до 110% включно
понад 110% до 130% включно
понад 130%


0,4
0,7
1

2

Виконання планового показника «Адміністративні витрати»:
від 100% до 97% включно
менше ніж 97% до 90% включно
менше ніж 90%


0,2
0,6
1

3

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток/чистий дохід):
понад 0 до 0,03 включно
понад 0,03 до 0,1 включно
понад 0,1


0,4
0,7
1

2. Диференційовані показники і розміри преміювання за рік керівників підприємств

№ з/п

Диференційовані показники преміювання за рік

Розміри преміювання за рік (кратність посадових окладів)

1

2

3

1

Зростання показника «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» порівняно з минулим роком:
від 100% до 115% включно
понад 115% до 130% включно
понад 130%2
4
6

2

Рентабельність активів ((чистий прибуток/вартість активів) x 100%):
понад 0% до 5% включно
понад 5% до 15% включно
понад 15%


1
3
9

3

Рентабельність власного капіталу ((чистий прибуток/власний капітал) x 100%):
понад 0% до 10% включно
понад 10% до 25% включно
понад 25%


1
3
9

Заступник директора
Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
підполковникА.М. Бейвгору