Документ z0583-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.04.2018, підстава - z0168-18

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.2015  № 245


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2015 р.
за № 583/27028

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 28 від 19.01.2018}

Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 (із змінами), Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року № 16, Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року за № 1468/26245, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Унести до пункту 2 Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни – учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року за № 1469/26246, зміну, виклавши цей пункт у такій редакції:

“2. Підставою для видачі посвідчень учасників бойових дій і нагрудних знаків є:

1) рішення Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Комісія) щодо визнання учасниками бойових дій:

особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходили службу (працювали) в державах, де в цей період велися бойові дії;

особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

2) рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореної Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції України щодо визнання осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, стосовно яких виникли спірні питання, які потребують міжвідомчого врегулювання, учасниками бойових дій.”.

3. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням вимог цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
полковник Держспецзв’язку


В.П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Міністр
соціальної політики України

Голова Первинної профспілкової організації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції
П. РозенкоВ.В. КазнадійС.М. КондрюкО. МірошниченкоА.В. Дерев’янкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
30.10.2014  № 576
(у редакції наказу Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
05.05.2015  № 245)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2015 р.
за № 583/27028

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. В Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку) для розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій створюється Комісія з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

II. Основні завдання та права Комісії

1. Комісія зобов’язана брати до розгляду:

рапорти (заяви) особового складу Держспецзв’язку та осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв’язку (далі – особа), про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

довідки згідно з додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами) (далі – Порядок), та документи, подані начальниками (керівниками) територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку (далі – начальники органу, підрозділу Держспецзв’язку), які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;

рапорти (заяви) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та самостійно звернулися до Комісії, про визнання їх учасниками бойових дій у разі неподання начальниками органів, підрозділів Держспецзв’язку до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій;

рапорти (заяви) осіб про визнання їх учасниками бойових дій та інші документи, питання про яких повторно виноситься на розгляд Комісії за рішенням Голови Держспецзв’язку або посадової особи, яка виконує його обов’язки.

2. Документи, зазначені у пункті 1 розділу ІІ цього Положення, при надходженні до Комісії реєструються у журналі реєстрації рапортів (заяв) про визнання особового складу Держспецзв’язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв’язку, учасниками бойових дій, форма якого наведена в додатку 1 до цього Положення.

Комісія інформує особу або начальника органу, підрозділу Держспецзв’язку про взяття рапорту (заяви) або довідки та інших документів до розгляду і про дату засідання Комісії.

3. Комісія у місячний строк з дня надходження документів до Адміністрації Держспецзв’язку розглядає рапорти (заяви), довідки та інші документи, що надійшли, і приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій.

4. Комісія має право:

1) надсилати запити до відповідних архівних установ, про що повідомляти особі або начальнику органу, підрозділу Держспецзв’язку;

2) заслуховувати чи вимагати пояснення осіб, начальників органу, підрозділу Держспецзв’язку, які подали рапорти (заяви), довідки (інші документи), та свідків;

3) у разі неякісного та неповного оформлення документів повертати їх начальникам органів, підрозділів Держспецзв’язку з метою подальшого доопрацювання;

4) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі – міжвідомча комісія) документи зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання;

5) позбавляти статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

5. У разі повернення Комісією неякісно та неповно оформлених документів начальник органу, підрозділу Держспецзв’язку доопрацьовує документи та повторно надсилає їх на розгляд Комісії.

6. За відсутності підстав та у разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні статусу учасника бойових дій воно доводиться письмово до відома особи, яка подала рапорт (заяву), або начальника органу, підрозділу Держспецзв’язку.

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Комісія у місячний строк інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції України про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

9. Комісія приймає рішення щодо визнання особи учасником бойових дій на підставі:

1) для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення:

довідки згідно з додатком 1 до Порядку;

інших документів, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій (витягів з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також інших офіційних документів, виданих державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення);

2) для осіб, які були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії:

документів (наказів, довідок, витягів з наказів), які підтверджують період та країну перебування;

документів, які підтверджують виконання функцій із забезпечення в умовах посилення терористичних посягань на безпеку дипломатичної установи України, її співробітників та членів їхніх сімей;

3) для осіб, які брали участь у розмінуванні або траленні бойових мін:

витягу з наказу командира військової частини про призначення до групи розмінування (тралення бойових мін);

витягу з наказу командира військової частини про виїзд у складі групи на розмінування (тралення бойових мін);

акта виконання робіт із розчищення місцевості (територіальних і нейтральних вод) від вибухонебезпечних речовин (бойових мін);

4) документів відповідного періоду, де зазначені прізвище, ім’я та по батькові заявника, інших документів, на підставі яких можна дійти достовірного висновку про участь у бойових діях або розмінуванні (траленні бойових мін), зокрема: грамот, фотографій (оригіналів); газетних матеріалів того періоду, який потребує підтвердження; партійних документів, які підтверджують службу чи роботу заявника у відповідний період; історичних довідок, документів та інших архівних матеріалів.

10. Якщо через незалежні від особи причини необхідних документів, які підтверджують її право на отримання статусу учасника бойових дій, немає, беруться до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу (інші види служби) чи працювали разом із особою, чи захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції і мають статус учасника бойових дій.

11. У разі неподання начальником органу, підрозділу Держспецзв’язку до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особа може самостійно звернутися до Комісії.

12. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд Комісії за рішенням Голови Держспецзв’язку або посадової особи, яка виконує його обов’язки.

13. У разі звернення особи до суду стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи в інших подіях, які дають право на визнання її учасником бойових дій, і прийняття судом відповідного позитивного рішення, яке набрало законної сили, копія рішення суду визнається як документ, що підтверджує право особи на визнання її учасником бойових дій. Копія рішення суду підлягає збереженню разом з іншими документами.

III. Склад комісії, повноваження голови та секретаря комісії

1. Комісія складається з голови – першого заступника Голови Держспецзв’язку, заступника голови – заступника Голови Держспецзв’язку, членів – представників кадрового, фінансового та юридичного підрозділів, керівників інших структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, секретаря – посадової особи Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Адміністрації Держспецзв’язку.

2. Голова Комісії:

очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з органами виконавчої влади;

підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

3. Секретар комісії організовує підготовку та повідомляє членів Комісії про час та дату проведення засідання, готує матеріали, які подаються на розгляд Комісії, веде та оформляє протокол засідання Комісії, готує та надсилає до міжвідомчої комісії необхідні документи.

ІV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є її засідання, які проводяться у разі наявності документів для розгляду. Періодичність проведення засідань Комісії визначає її голова.

2. Засідання Комісії веде її голова. У разі відсутності голови Комісії на її засіданнях роботу Комісії очолює заступник голови Комісії.

У разі відсутності голови Комісії та його заступника роботу Комісії на її засіданнях очолює член Комісії, якого головуючим обирає наявний на засіданні склад Комісії.

3. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії).

4. Рішення Комісії оформлюється протоколом протягом 3 днів з дня проведення засідання.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії, а також всіма членами Комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення у рапорті (службовій записці), що додається до протоколу засідання і є невід’ємною частиною протоколу.

5. Рішення Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (додаток 2) підписується головою та секретарем Комісії та скріплюється каучуковою печаткою з написом “Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Ідентифікаційний код 34620942 № 2” із зображенням Державного Герба України.

Рішення Комісії надсилається (передається) секретарем Комісії:

стосовно осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, державних службовців, працівників Держспецзв’язку – за місцем проходження служби (роботи) особи для долучення до її особової справи;

стосовно осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв’язку, – за місцем зберігання особової справи відповідної особи.

6. Посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак особам, яким Комісією надано статус учасника бойових дій, видаються Адміністрацією Держспецзв’язку.

7. Протоколи з рішеннями Комісії і підтвердні документи здаються до Галузевого державного архіву Держспецзв’язку.

Облік учасників бойових дій Держспецзв’язку ведеться Департаментом кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку та уточнюється щороку.

Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник Держспецзв’язку
Ю.В. ПеченюкДодаток 1
до Положення про Комісію
з питань розгляду матеріалів
про визначення учасників
бойових дій у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів (заяв) про визнання особового складу Держспецзв’язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв’язку, учасниками бойових дій

№ з/п

Номер та дата надходження рапорту (заяви), довідки (інших документів)

Прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації особи.
Посада, спеціальне, військове звання, ранг (за наявності), прізвище та ініціали начальника (керівника) та особи, на яку подано документи, із зазначенням прізвища, імені та по батькові

Стислий зміст порушеного питання

Примітка
Додаток 2
до Положення про Комісію
з питань розгляду матеріалів
про визначення учасників
бойових дій у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 5 розділу ІV)

РІШЕННЯ
Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації Українивгору