Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 352 від 04.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 вересня 1998 р.
vd980904 vn352 за N 582/3022

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтрансу
N 1 ( z0017-99 ) від 04.01.99 )
Про затвердження коефіцієнтів, що застосовуються
до тарифів Прейскуранта N 10-01
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
N 408 ( z0699-98 ) від 16.10.98
N 425 ( z0726-98 ) від 02.11.98 )

3 метою усування негативних наслідків, викликаних кризовими
явищами на закордонних транспортних ринках, та забезпечення
фінансової стабільності залізниць України, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548
( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)" Н А К А З У Ю:
1. Запровадити доларовий еквівалент тарифів Прейскуранта
N 10-01 "Тарифи на вантажні залізничні перевезення", затвердженого
постановою Держкомцін СРСР від 31.01.89 N 328. 2. Затвердити коефіцієнти, що застосовуються до тарифів
Прейскуранта N 10-01 (додаються). Установити, що розмір
коефіцієнтів є граничним. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 425 ( z0726-98 ) від 02.11.98 ) 3. Надати право Державній адміністрації залізничного
транспорту України відповідно до економічної ефективності та
собівартості перевезень знижувати до 30% розмір коефіцієнтів.
( Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Мінтрансу N 425
( z0726-98 ) від 02.11.98 ) 4. Укрзалізниці (Слободяну А.В.) та начальникам залізниць
забезпечити своєчасне доведення цього наказу до відома
вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення України. 5. Управлінню тарифної та цінової політики (Осадча Т.М.)
разом із Головним управлінням правового забезпечення діяльності
транспорту (Логінова Л.М.) у встановленому порядку зареєструвати
цей наказ у Міністерстві юстиції України. 6. Наказ Міністерства транспорту від 23.06.98 N 245
( z0430-98 ) "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються
до тарифів Прейскуранта N 10-01" визнати таким, що втратив
чинність. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
генерального директора Укрзалізниці М.В.Макаренка.
Міністр транспорту України І.П.Данькевич
Затверджено
наказ Міністерства транспорту
04.09.98 N 352
Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Прейскуранта N 10-01 "Тарифи на вантажні залізничні перевезення", затвердженого постановою Держкомцін СРСР від 31.01.89
N 328
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N п/п| Найменування вантажу | Код вантажу |Коефі- | | |цієнт —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 1 |Вантажі 1-го класу в усіх|044 (крім буряку цукрового |1.399 |видах сполучень та сіль |урожаю 1998 року для вироб-| |кухонна і карбамід |ництва цукру в межах Украї-| |(сечовина штучна) на |ни), | |експорт |082, 101-103, 142, | | |181, 182, 191, 231, 232, | | |234, 241 (крім каменю вап- | | |някового технологічного для| | |виробництва цукру із буря- | | |ків урожаю 1998 року в ме- | | |жах України), | | |242, 245, 253, | | |291, 301, 304, 431, 485661,| | |487169, 488392, 542072, | | |531Е, 433046Е | —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 2 |Вантажі 2-го класу в усіх|011-018, 021, 022, 024, |1.836 |видах сполучень, аміак |031, 041-043, 051-053, | |рідкий безводний, |061-063, 071, 073, 074, | |безводний зріджений на |078, 081, 091-093, 111, | |експорт, кокс і вугілля |112, 123, 124, 126, | |коксівне, що ввозяться |151-153, 161 (крім 161147 | |на Україну в межах квот |Імп. понад квот і 161Е), | |Мінпромполітики |171(крім Імп. понад квоту),| | |201, 221-226, 233, 243, | | |244, 246, 251, 254, 255, | | |263, 264, 292, 302, 303, | | |421034, 421049, 421104, | | |432-436 (крім 433046Е),474,| | |481, 501-505, 511-514, 521,| | |531(крім 531Е), 541, 542, | | |551-556, 561-564, 571-573, | | |581-584, 595, 601, 602, | | |662, 692, 693(крім 693049),| | |724 та рейки (321) і части-| | |ни залізничного рухомого | | |складу і верхньої будови | | |колії, крім рейок (414), | | |які перевозяться на адресу | | |підприємств залізничного | | |транспорту, і 488049Е, | | |488161Е | —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 3 |Вантажі 3-го класу в усіх|023, 054, 072, 075-077, |2.308 |видах сполучень, руди і |094, 121, 122, 125, 127, | |концентрати залізні, що |131-133, 141 (Імп.), 161147| |ввозяться, кокс і вугілля|(Імп. понад квоту), | |коксівне, що ввозяться |171 (Імп. понад квоту), | |понад квоту Мінпромполі- |211-215 (крім бензину та | |тики |палива дизельного для | | |виробничих потреб сільгосп-| | |виробників), | | |252, 256, 261, | | |262, 265-268, 311-316 (крім| | |316Е), 321-324 (крім рейок,| | |які перевозяться на адресу | | |підприємств залізничного | | |транспорту), 331-333 | | |(крім 333Е) 351, 361, 362, | | |371, 381, 391(крім 391159),| | |401-405, 411-414 (крім час-| | |тин залізничного рухомого | | |складу і верхньої будови | | |колії, крім рейок, які пе- | | |ревозяться на адресу під- | | |приємств залізничного тран-| | |спорту), 415-418, 421-423, | | |441-443, 451-454, 461-467, | | |471-473, 475, 482-485 | | |(крім 485661), 486, 487 | | |(крім 487169), 488 (крім | | |488049Е, 488161Е, 488392), | | |489, 515-517, 574, 591-594,| | |611, 621-626, 631-635, 641,| | |651-654, 661, 671, 681-685,| | |711-713, 721-723, 725, 726,| | |731, 732, 741, 742, 751-758| —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 4 |Руди та концентрати |141Е, 291035Е |0.78 |залізні, вапняк для флю- | | |сування на експорт при | | |перевезеннях маршрутами | | —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————- 5 |Руди та концентрати |141 |1.728 |залізні в межах України | | |та на експорт не маршрут-| | |ними відправками | | —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 6 |Щебінь, пісок, гранвід- |161Е, 231, 232, 235, 236, |1.264 |сів, шлаки, зола, цемент |241, 232253, 271, 281, 341,| |у всіх видах сполучень |всі вантажі в контейнерах | |та вугілля на експорт, |і 391159, 693049 і 141У | |вантажі в контейнерах | | |та порожні контейнери, | | |а також залізорудна про- | | |дукція Камиш-Бурунського | | |ЗРК у межах України | | —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 7 |Брухт чорних та кольо- |316Е, 333Е |2.723 |рових металів на експорт | | —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 8 |Домашні речі |691005 |0.55 —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 9 |Збори за додаткові опера-|Розділ Б Прейскуранта, |1.732 |ції, пов'язані з переве- |табл. N 6 та тарифи п.23.1 | |зенням вантажів, плата за|ПР 10-01 | |проїзд провідників, плата| | |за пробіг власних та | | |орендованих локомотивів | | —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 10 |Буряк цукровий урожаю | 044, 241337 | 0.979 |1998 року та камінь вап- | | |няковий технологічний | | |(вапняк) для виробництва | | |цукру із буряків урожаю | | |1998 року в межах України| | —————+—————————————————————————+———————————————————————————+—————— 11 |Бензин та паливо дизельне| 211, 214 | 1.616 |для виробничих потреб | | |сільгоспвиробників | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Ці коефіцієнти застосовуються на всіх лініях залізниць
України. 2. Коефіцієнти застосовуються при обрахуванні плати за
перевезення вантажів усіх видів відправлень. Коефіцієнти, що
застосовуються до тарифів Прейскуранта N 10-01, диференційовані
залежно від роду вантажу та виду відправки. 3. Умови та порядок виконання перевезення вантажів
залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому
визначаються чинним законодавством. 4. Коефіцієнти затверджені для обрахування вартості
перевезення вантажів у доларах США. 5. Розрахунки за надані транспортні послуги здійснюються в
гривнях за курсом Національного банку України у встановленому
порядку. 6. Платня за перевезення вантажів визначається без урахування
податку на додану вартість. 7. Коефіцієнти, зазначені в пунктах 10 та 11, застосовуються
при обрахуванні плати за перевезення вантажів у межах України і
діють до 01.03.99.
( Коефіцієнти із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 408 ( z0699-98 ) від 16.10.98 )


Публікації документа