Документ z0578-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.08.2018, підстава - z0859-18

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2012 № 332


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2012 р.
за № 578/20891

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури № 602 від 27.06.2018}

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 12 лютого 2007 року № 4

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2011 року № 292-р «Питання оптимізації кількості бюджетних програм», відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 388, та з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства культури і туризму України від 12 лютого 2007 року № 4 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 07 березня 2007 року за № 206/13473, такі зміни:

1.1. Заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови».

1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови, що додається».

2. Внести зміни до Порядку використання бюджетних коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, затвердженого наказом від 12 лютого 2007 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2007 року за № 206/13473, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (Пасічник О.І) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату О.О. Губіну.

Міністр культури України

М.А. Кулиняк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Голова
Державної фінансової інспекції України

Голова
Державної казначейської служби УкраїниЮ.В. Колобов


П.П. Андрєєв


С.І. Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
12.02.2007 № 4
(у редакції наказу
Міністерства культури України
11.04.2012 № 332)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2012 р.
за № 578/20891

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінкультури України у Державному бюджеті України за загальним фондом за бюджетною програмою 1801170 «Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови» (далі - бюджетні кошти).

Основним критерієм відбору заходів є спрямування їх на виконання завдань, пов’язаних з реалізацією державної політики стосовно розвитку культури і мистецтва як в Україні, так і за її межами.

1.2. Підставою для проведення заходів можуть бути акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення органів виконавчої влади, план заходів Мінкультури України із здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державної підтримки регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови (далі - План заходів), державні цільові програми щодо розвитку культури і мистецтва як в Україні, так і за її межами.

1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури України, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є установи, що належать до сфери управління Мінкультури України.

Одержувачами бюджетних коштів можуть бути виконавці заходів, які є переможцями процедури закупівлі робіт (послуг) за державні кошти, підприємства, установи, організації, віднесені до сфери управління Мінкультури України.

ІІ. Напрями використання бюджетних коштів

2.1. Метою цього Порядку є забезпечення прозорої та ефективної процедури використання бюджетних коштів за такими напрямами:

здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва;

здійснення заходів з вшанування пам'яті;

здійснення заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді;

здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії;

забезпечення розвитку та застосування української мови;

поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій.

2.2. Бюджетні кошти спрямовуються залежно від напрямів на:

проведення міжнародних та всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів, концертів, оглядів народної творчості, художніх та тематичних виставок, конференцій, семінарів та інших культурно-мистецьких загальнодержавних проектів та заходів, забезпечення виконання міжурядових угод, проведення Днів культури України за кордоном та Днів культури зарубіжних країн в Україні, забезпечення участі українських мистецьких колективів у міжнародних заходах, участь у міжурядових комісіях з питань культури, оплату витрат, пов'язаних з відрядженням членів офіційних делегацій, склад яких погоджено в установленому законодавством порядку, для участі у загальнодержавних заходах, що здійснюються в Україні та за кордоном, роботу з проектування пам'ятників та інші загальнодержавні заходи;

проведення заходів з відзначення річниць подій, висвітлення історії та вшанування пам'яті учасників Другої світової війни, проведення заходів з відзначення пам’ятних дат, вшанування пам'яті видатних осіб, популяризації історичних подій та підвищення у громадян інтересу до історії України;

проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних дитячих та молодіжних фестивалів, свят, конкурсів, оглядів, концертів, художніх та тематичних виставок, виставок творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, фольклорно-етнографічних експедицій, конференцій, семінарів, виконання державних і галузевих програм у сфері мистецтва та аматорської творчості серед дітей та молоді, підготовку та проведення дитячого конкурсу «Крок до зірок»;

проведення семінарів, конференцій, засідань за «круглим столом» з питань свободи совісті та релігії;

придбання творів образотворчого мистецтва для поповнення музейних фондів, придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів та концертних організацій;

створення нових вистав, концертних та циркових програм за державним замовленням;

підготовку та проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалів, свят, конкурсів, оглядів, концертів, пов’язаних з усебічним розвитком української мови.

2.3. До напрямів використання бюджетних коштів належать такі витрати:

гарантована оплата запрошених колективів-учасників та запрошених артистів (за договором), заробітна плата режисерсько-постановочної та адміністративної груп, артистичного персоналу, членів журі (за договорами підряду), нарахування на заробітну плату; витрати на відрядження, пов’язані з перебуванням учасників заходу, членів журі, фахівців галузі культури, які беруть участь у заході; оренда приміщення для проведення заходу (експлуатаційні витрати за надання приміщення або відміна  планових заходів); транспортні послуги (оренда), оренда технічного обладнання (надання послуг); постановочні послуги, організаційні витрати, поліграфічні послуги (виготовлення друкованої продукції), графічні послуги, оплата інформаційно-рекламних послуг, придбання призів, сувенірів, представницькі витрати (за окремим погодженням з Мінкультури України), інші витрати (послуги зв’язку, поштово-телеграфні, канцелярські тощо), послуги із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів, друкування та переклад відповідних матеріалів, придбання творів образотворчого, драматичного, музичного мистецтва, створення нових вистав, концертних та циркових програм;

проведення відео- та аудіо запису окремих заходів;

здійснення записів та видань (тиражування) аудіовізуальної та відеопродукції, продукції з творами національного мистецтва;

придбання та доставку книжок, виданих українською мовою, виконання державних і галузевих програм та інших заходів щодо розвитку і застосування української мови.

2.4. У разі підготовки та проведення  міжурядових комісій з питань культури бюджетні кошти спрямовуються виключно на:

перебування членів міжурядових комісій (у разі якщо це передбачено угодою про міжнародне співробітництво), оплату оренди приміщення; оренди обладнання;

придбання інформаційно-довідкових матеріалів; транспортні витрати; друкування та переклад відповідних матеріалів; надання послуг із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів за участю членів офіційних делегацій.

2.5. У разі підготовки та проведення семінарів, конференцій, засідань за «круглим столом» з питань свободи совісті та релігії бюджетні кошти спрямовуються, зокрема, на оренду приміщень, технічного обладнання, фінансування організаційних витрат, оплату транспортних, поліграфічних, інформаційно-рекламних послуг, послуг із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів, друкування та переклад відповідних матеріалів.

2.6. Видатки на утримання організації-виконавця заходу (державного або казенного підприємства, установи, організації, закладу, фінансова підтримка або утримання якого не здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та яке належить до сфери управління Мінкультури України), який забезпечує проведення заходу, визначаються в кожному конкретному випадку від 2 до 10% від суми вартості заходу, враховуючи рівень участі організації-виконавця у організації та проведенні заходу.

2.7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів;

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

2.8. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на придбання основних засобів (за винятком придбання костюмів (одягу), декорацій, реквізиту): меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів, а також на витрати для утримання установ, організацій, у тому числі громадських організацій, об'єднань.

ІІІ. Вимоги щодо використання бюджетних коштів

3.1. Бюджетні кошти використовуються Мінкультури України у межах відповідних бюджетних призначень, установлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, згідно із затвердженим Мінкультури України Планом заходів з урахуванням:

заявок, що подані місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, творчими спілками, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями незалежно від форм власності та підпорядкування, які є юридичними особами і відповідно до своїх завдань здійснюють реалізацію відповідних заходів у сфері культури і мистецтва;

рішень суду, а також виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми;

завдань, визначених законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також дорученнями Президента України;

процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, що здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

3.2. За рішеннями колегії Мінкультури України наказом Мінкультури України затверджується План заходів, видатки на які здійснюються з державного бюджету.

У разі потреби до Плану заходів в установленому порядку вносяться зміни.

Підставою для включення заходів до зазначеного Плану заходів є завдання, визначені державними програмами, нормативно-правовими актами, дорученнями Президента України, рішеннями колегії та наказами Мінкультури України.

3.3. На здійснення заходів (у кожному окремому випадку), які проводяться підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури України, або творчими спілками, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями всіх форм власності, які не належать до сфери управління Мінкультури України, видається наказ, у якому визначаються: назва заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення заходу, порядок складання та подання звітності.

У разі проведення заходів підприємствами, установами, організаціями, що віднесені до сфери управління Мінкультури України, до наказу додається кошторис витрат та розрахунковий кошторис на підготовку та проведення заходу, затверджені виконавцем за погодженням Мінкультури України.

3.4. У разі проведення заходів юридичною особою, яка не належать до сфери управління Мінкультури України, між Мінкультури України та організацією - виконавцем заходу укладається договір на соціально-творче замовлення, до якого додається наказ, кошторис витрат та розрахунковий кошторис на підготовку та проведення заходу.

3.5. У разі придбання творів образотворчого, драматичного, музичного мистецтва, придбання україномовних книг, створення нових вистав, концертних та циркових програм з виконавцем заходу укладається державний контракт.

3.6. У разі виникнення потреби Мінкультури України може в установленому порядку вносити зміни до наказу, договору на соціально-творче замовлення, державного контракту, та в разі необхідності - до кошторису витрат та розрахункового кошторису на підготовку і проведення заходу.

При визначенні програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання яких надається фінансова підтримка, необхідно дотримуватися процедури організації та проведення конкурсу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

3.7. У випадках передбачених законодавством, організації-виконавці заходу здійснюють закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

До договору на соціально-творче замовлення та державного контракту обов’язково включаються такі вимоги:

можливість коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення бюджетних призначень;

забезпечення надання послуг, передбачених договором, державним контрактом до закінчення календарного року в повному обсязі;

відповідальність переможця процедури закупівлі за порушення строків виконання умов договору;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання переможцем процедури закупівлі та зобов'язань згідно з умовами договору.

Сума, визначена в договорі на соціально-творче замовлення, державному контракті, може коригуватися при уточненні показників державного бюджету.

3.8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 року № 1223, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за №1401/20139.

3.9. Організація-виконавець у разі отримання попередньої оплати не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінкультури України інформацію про фактично виконані роботи, надані послуги у довільній формі.

У разі коли протягом двох місяців після внесення попередньої оплати за товари, роботи, послуги не виконані, сума попередньої оплати підлягає поверненню Мінкультури України.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на, підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями заходів завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені в акти приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

Головний розпорядник та виконавці забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

3.10. Заявки на кількість видань, які включаються до переліку україномовних книг, надаються до Мінкультури України бібліотечними закладами та управліннями (відділами) культури.

Видання, які включаються до переліку україномовних книг і які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, підлягають тематичній та змістовній оцінці Експертною радою Мінкультури України, склад якої затверджується відповідним наказом.

Перелік україномовних книг формується та затверджується наказом Мінкультури України.

3.11. Кошти на придбання та доставку україномовних книг виділяються виконавцю - «Національній парламентській бібліотеці України».

Придбання україномовних книг здійснюється у вітчизняних виробників.

Розподіл придбаних україномовних книг здійснюється на підставі рішень колегії Мінкультури України для поповнення бібліотечних фондів і затверджується наказами Мінкультури України з врахуванням заявок та потреби мережі державних і комунальних закладів галузі культури.

Норматив рентабельності на доставку придбаних україномовних книг до споживачів не повинен перевищувати 5 відсотків.

IV. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх витрачанням

4.1. План заходів Мінкультури України подається Міністерству фінансів України у двотижневий строк після його затвердження наказом Мінкультури України.

Інформацію про виконання Плану заходів та результативних показників виконавці надсилають головному розпоряднику щокварталу та за 11 місяців до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою головним розпорядником формою для її узагальнення та подання Міністерству фінансів України до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

У разі коли під час виконання бюджетної програми допущені порушення, до головного розпорядника бюджетних коштів та виконавців можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до законодавства.

4.2. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

Директор департаменту
фінансово-ресурсного
забезпеченняО.І. Пасічниквгору