Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 27.03.2009111
Документ z0576-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2017, підстава - z0036-17


     Журнал патрулювання видається працівникам підрозділу  ДПС  на 
квартал та підлягає реєстрації в канцелярії. Зберігається протягом
одного року.
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 131
( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

Додаток 5
до Інструкції з питань
діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС

КНИГА
постових відомостей
_____________________________________
(найменування підрозділу)

Реєстраційний N _______
Розпочато _____________
Закінчено _____________
Термін зберігання 3 роки

ПРАВИЛА
ведення книги постових відомостей
(Правила друкуються на зворотному боці
титульного аркуша журналу)
1. До постової відомості включаються всі види нарядів, які
беруть участь для дотримання безпеки дорожнього руху. 2. Книга постових відомостей підлягає реєстрації в канцелярії
управлінь (відділів) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС. 3. Термін зберігання книги 3 роки. 4. У розділі 1 зазначається кількість особового складу, що
заступає на службу позмінно. 5. У розділі 2 вказуються: у графі 4 - вид та номер табельної вогнепальної зброї,
автоматичної зброї; у графі 5 - вид спеціального засобу (за наявності номера); у графі 6 - вид технічного засобу (вимірювач швидкості,
алкотестер тощо) та його номер; у графі 7 - марка, номерний знак; у графі 8 - модель, номер радіостанції, позивний. 6. У розділі 3 вказуються посада, спеціальне звання,
прізвище, ініціали, особистий підпис посадової особи, що проводить
інструктаж. 7. У розділі 4 вказуються відомості про транспортні засоби,
якими незаконно заволоділи, а також про автотранспорт та осіб,
підозрюваних в скоєнні злочинів. 8. Розділ 5 включає відомості про перевірку несення служби
вищестоящими керівниками або працівниками апарату управлінь
(відділів) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС та Департаменту
Державтоінспекції МВС, а також прийняті рішення. 9. У розділі 6 вказуються результати роботи нарядів
(порушення Правил дорожнього руху, реєстраційний номер ЖРПЗ).

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир _________________ __________________________ __________________________

ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ
розстановки нарядів дорожньо-патрульної служби
станом на ____ ________ 20__ року

1. Розрахунок сил і засобів Кількість працівників, що заступають на службу: обов'язкові норми ___________________________________________ фактично використовуються: 1-я зміна ________________________
2-я зміна ________________________
3-я зміна ________________________ Використання автотранспорту: обов'язкові норми ___________________________________________ фактично використовуються: 1-я зміна ________________________
2-я зміна ________________________
3-я зміна ________________________
2. Розстановка нарядів по змінах
---------------------------------------------------------------------- | N | Номери |Прізвище,| Видано | |з/п| постів, | ім'я та |-------------------------------------------| | |маршрутів,| по |табельна|спеці-|технічні|автомото-|радіо- | | | вид |батькові | зброя |альні |засоби |транспорт|станція,| | | наряду | | |засоби| | |позивний| |---+----------+---------+--------+------+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----------+---------+--------+------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |---+----------+---------+--------+------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | |---+----------+---------+--------+------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
3. Інструктаж проводять: 1-я зміна ___________________________________________________ __________________________________________________________________
2-я зміна ___________________________________________________ __________________________________________________________________
3-я зміна ___________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Орієнтування _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Перевірка несення служби _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Запис про виставлення нарядів та результати роботи _______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідальний по підрозділу ___________________ ________________________________________________ ____ __________ 20__ року
{ Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

Додаток 6
до Інструкції з питань
діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
небезпеки, зазначений на інформаційній
таблиці про небезпечний вантаж

Інформаційна таблиця небезпечного вантажу - це прямокутник
оранжевого кольору, розміром 400 х 300 мм (300 х 120 мм), з каймою
чорного кольору (ширина - 15 мм (10 мм)), у верхній частині якого
зазначається ідентифікаційний код виду небезпеки, а в нижній -
ідентифікаційний номер небезпечної речовини за переліком ООН. Знак
розміщується з усіх боків транспортного засобу, що перевозить таку
речовину. Ідентифікаційний код виду небезпеки складається з цифр, які
позначають такі види небезпеки: 2 - виділення газу в результаті тиску або хімічної реакції; 3 - займистість рідин (парів) і газу або рідини, що
самонагріваються; 4 - займистість твердих речовин або твердих речовин, що
самонагріваються; 5 - горіння (окислювальний ефект); 6 - токсичність або небезпека інфекції; 7 - радіоактивність; 8 - корозійна активність; 9 - небезпека довільної активної реакції (небезпека вибуху,
розпаду виділення значної кількості тепла, легкозаймистих або
токсичних газів). У разі якщо речовина має один вид небезпеки, після цифри, яка
її вказує, ставиться цифра "0". У випадках, коли перед цифрами ставиться літера "Х", це
вказує на те, що речовина вступає в небезпечну реакцію з водою.
Тобто застосування води для гасіння пожежі забороняється. Подвоєння цифр вказує на збільшений вид небезпеки і має такі
значення: 22 - охолоджений газ, задушливий; 323 - легкозаймиста рідина, яка під час взаємодії з водою
виділяє легкозаймисті гази; 333 - пірофорна (займиста) рідина; Х333 - пірофорна (займиста) рідина, яка небезпечно реагує з
водою; 362 - займиста токсична рідина, яка під час взаємодії з водою
виділяє займисті гази; 382- займиста корозійна рідина, яка під час взаємодії з водою
виділяє займисті гази; 423 - тверда речовина, яка під час взаємодії з водою виділяє
займисті гази; 44 - займиста тверда речовина, що знаходиться в розплавленому
стані та має високу температуру; 446 - займиста токсична, тверда речовина, що знаходиться в
розплавленому стані та має високу температуру; 462 - токсична тверда речовина, яка під час взаємодії з водою
виділяє займисті гази; 482 - корозійна тверда речовина, яка під час взаємодії з
водою виділяє займисті гази; 539 - займистий органічний пероксид; 606 - інфекційна речовина; 623 - токсична рідина, яка під час взаємодії з водою виділяє
займисті гази; 642 - токсична тверда речовина, яка під час взаємодії з водою
виділяє займисті гази; 823 - займиста токсична рідина, яка під час взаємодії з водою
виділяє займисті гази; 842 - корозійна тверда речовина, яка під час взаємодії з
водою виділяє займисті гази; 90 - небезпечна для навколишнього середовища речовина; інші
небезпечні речовини; 99 - небезпечна речовина при підвищеній температурі.
{ Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }

Додаток 8
до Інструкції з питань
діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС

ЗРАЗОК

----------------------------------------------------------------- | ПРИПИС | | на перевірку N ___ | | | | | | Пред'явникові (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові,| | службове посвідчення - серія, номер) доручено проведення| | гласної чи негласної перевірки підрозділів Державтоінспекції| | (зазначаються підрозділи, які підлягають перевірці) та| | несення служби особовим складом цих підрозділів. | | В період перевірки дозволено застосування засобів фото-| | і кінозйомки, відеозапису, а також інших спеціальних технічних| | засобів. | | | | ________________ ________________________| | (посада, звання) М.П. (прізвище, ініціали) | | | | Дійсний з __________ до _____________ _____ року | -----------------------------------------------------------------вгору