Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 27.03.2009111
Документ z0576-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2017, підстава - z0036-17


{  Пункт  7.5  глави  7  в редакції Наказу Міністерства внутрішніх 
справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
7.6. Використовувати технічні засоби та технічні прилади для
виявлення та фіксації порушень ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).
Отримані фактичні дані направляти за належністю чи використовувати
при складанні адміністративних матеріалів.
7.7. Вживати заходів профілактичного та адміністративного
впливу за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.
Здійснювати в установленому законодавством порядку особистий
огляд, перевірку речей, транспортного засобу і вантажу, вилучення
речей і документів, адміністративне затримання. { Пункт 7.7 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }
7.8. Вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення
порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг,
вулиць і залізничних переїздів, обмежувати або забороняти
проведення ремонтно-будівельних робіт та інших заходів на
автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при
цьому не дотримуються вимоги із забезпечення безпеки дорожнього
руху.
7.9. При проведенні спеціальних заходів із супроводження
посадових осіб, відносно яких здійснюється державна охорона, до їх
закінчення припиняти проведення ремонтно-будівельних та інших
робіт.
7.10. Забороняти експлуатацію транспортних засобів, які
здійснюють перевезення пасажирів, без ліцензії, що підлягають
обов'язковому технічному контролю, але не пройшли його, не мають
номерних знаків, у конструкцію яких внесені зміни без відповідного
дозволу, мають знищені, змінені або підроблені ідентифікаційні
номери вузлів і агрегатів або державні реєстраційні номерні знаки,
а також ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів, які не
відповідають записам у реєстраційних документах транспортного
засобу. { Пункт 7.10 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
7.11. Затримувати і доставляти в установленому законодавством
порядку транспортні засоби для тимчасового зберігання на
спеціальних майданчиках чи стоянках.
7.12. Вилучати в громадян та службових осіб предмети і речі,
заборонені або обмежені в обігу, а також документи з ознаками
підробки, що стосуються сфери безпеки дорожнього руху, з подальшою
їх передачею за призначенням в установленому порядку.
7.13. Використовувати безперешкодно транспортні засоби, що
належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім
транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших
представництв іноземних держав, міжнародних організацій,
транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до
місця події, стихійного лиха, доставлення до лікувальних закладів
осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, або для
доставлення правопорушників до підрозділу міліції.
7.14. Використання з цією метою транспортних засобів, що
належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється
безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання
транспорту громадян здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства України.
7.15. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні
засоби та вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених
Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ).
8. Обліково-аналітична робота підрозділів ДПС
8.1. Обліку й аналізу підлягають: 8.1.1. ДТП на території обслуговування незалежно від
наслідків, що настали, і заходи з їх попередження. 8.1.2. Злочини, пов'язані з використанням транспортних
засобів та якими незаконно заволоділи. 8.1.3. Адміністративна практика. 8.1.4. Стан дисципліни і дотримання законності в діяльності
працівників підрозділів ДПС. 8.1.5. Місця концентрації ДТП та аварійно-небезпечні ділянки
вулично-дорожньої мережі на території обслуговування. { Пункт 8.1 глави 8 доповнено новим підпунктом 8.1.5 згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від
11.06.2012 }
8.2. Відомості про ДТП реєструються в журналі обліку
дорожньо-транспортних пригод (додаток 1).
8.3. При використанні електронно-обчислювальної техніки
відомості про ДТП також повинні бути систематизовані у відповідній
базі даних.
8.4. Журнал обліку ДТП ведеться в черговій частині. Там, де
чергова частина штатом не передбачена, ведення журналу обліку ДТП
здійснюється працівником, на якого покладено виконання цих
обов'язків.
8.5. Організація обліково-аналітичної роботи покладається на
начальників управлінь (відділів) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС
відділів (відділень) Державтоінспекції МВС з обслуговування
адміністративних територій міст, районів, районів у містах,
командирів стройових підрозділів та їх заступників.
8.6. Безпосередньо облік і аналіз здійснюються працівниками,
на яких згідно з функціональними обов'язками покладено виконання
цієї роботи.

{ Пункт 8.7 глави 8 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

{ Главу 9 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

9. Розстановка сил та засобів підрозділів ДПС
9.1. Організація служби підрозділів ДПС здійснюється виходячи
з наявності сил і засобів, з урахуванням місць концентрації ДТП та
аварійно-небезпечних ділянок вулично-дорожньої мережі на території
обслуговування, протяжності автомобільних доріг, вулиць і
особливостей руху ними, наявності технічних засобів та приладів
фіксації порушень ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), технічних
приладів регулювання дорожнього руху, інтенсивності руху
транспортних засобів і пішоходів, часу доби, дня тижня, пори року.
{ Пункт 9.1 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
9.2. Розстановка сил і засобів підрозділів ДПС здійснюється
на підставі дислокації маршрутів патрулювання і постів
(додаток 2), яка розробляється з урахуванням місць концентрації
дорожньо-транспортних пригод та аварійно-небезпечних ділянок
вулично-дорожньої мережі. { Пункт 9.2 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011,
N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
9.3. Дислокація включає в себе: визначену ділянку
вулично-дорожньої мережі, оцінку оперативної обстановки, перелік
постів і маршрутів патрулювання, у тому числі додаткових, які
підлягають закриттю в період ускладнення оперативної обстановки,
види нарядів ДПС (піший у складі автопатруля), порядок взаємодії і
зв'язку між ними та іншу необхідну інформацію (місця розташування
і телефони закладів охорони здоров'я, ОВС, станцій технічного
обслуговування, організованих стоянок та інших об'єктів сервісу).
{ Пункт 9.3 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
9.4. Дислокація маршрутів патрулювання і постів підрозділів
ДПС розробляється керівником відділу (відділення)
Державтоінспекції міських і районних органів внутрішніх справ,
підрозділу ДПС Державтоінспекції (далі - керівник підрозділу ДАІ)
в межах території, що обслуговується, на основі аналізу
аварійності за місцями, днями, часом доби скоєння ДТП і з
урахуванням інтенсивності руху, з обов'язковим погодженням
начальником ОВС, затверджується керівником управління (відділу)
Державтоінспекції ГУМВС, УМВС і підлягає перегляду не менше одного
разу на півріччя. За рішенням керівника підрозділу ДАІ дислокація
переглядається негайно. 9.4.1. Маршрут патрулювання визначається керівником
підрозділу ДАІ: на автомобільних дорогах державного значення між
стаціонарними постами ДПС; на автомобільних дорогах державного значення без стаціонарних
постів ДПС у межах території обслуговування. 9.4.2. На вулично-дорожній мережі населених пунктів (крім
автомобільних доріг державного значення) дозволяється піше
патрулювання з використанням технічних засобів як спосіб несення
служби виключно в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних
ділянках та в місцях проведення спеціальних заходів. 9.4.3. Не допускається несення дорожньо-патрульної служби в
пішому порядку на автомобільних дорогах державного значення, крім
випадків забезпечення безпеки дорожнього руху під час проведення
спеціальних заходів. { Пункт 9.4 глави 9 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
9.5. Дислокація маршрутів патрулювання і постів
підрозділів ДПС є складовою частиною єдиної дислокації по охороні
громадського порядку.
9.6. На кожний маршрут патрулювання (пост) складається картка
маршруту патрулювання, поста (додаток 3). Один примірник картки
зберігається у відділах (відділеннях) Державтоінспекції МВС з
обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у
містах, другий видається старшому наряду ДПС на час несення
служби. Розташування наряду (службового автомобіля) ДПС для
здійснення профілактичних заходів у схемі маршруту патрулювання
визначається виключно на аварійно-небезпечних ділянках
вулично-дорожньої мережі та в місцях концентрації ДТП з
урахуванням часу доби, інтенсивності руху та виду правопорушень, з
причини яких стаються ДТП. { Пункт 9.6 глави 9 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 )
від 08.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }

{ Пункт 9.7 глави 9 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 9.8 глави 9 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 9.9 глави 9 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 9.10 глави 9 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 9.11 глави 9 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

9.7. Розрахунок сил і засобів та розстановка нарядів ДПС
відповідно до дислокації маршрутів патрулювання і постів
розробляються на 1 добу і затверджуються керівником управління
(відділу) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС, відділу (відділення)
Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних територій
міст, районів, районів у містах. { Пункт 9.7 глави 9 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }
9.8. Робоча зміна нарядів ДПС не повинна перевищувати
8 годин. У разі службової необхідності тривалість робочого часу
працівників підрозділів ДПС може бути збільшена до 12 годин на
підставі наказу начальника ГУМВС, УМВС з чітко визначеними і
обґрунтованими причинами видання такого наказу (дія такого наказу
не повинна перевищувати 30 діб). Порядок компенсації за службу в понаднормовий час, у дні
щотижневого відпочинку та святкові дні встановлено пунктом 3.7
розділу III Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення
особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
затвердженої наказом МВС України від 31 грудня 2007 року N 499
( z0205-08 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
12 березня 2008 року за N 205/14896 (із змінами). { Пункт 9.8
глави 9 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 } { Пункт 9.8 глави 9 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }
9.9. Режим роботи особового складу підрозділу ДПС
встановлюється за щомісячним графіком, який затверджується
командиром підрозділу ДПС. У графіку вказуються дні й години
несення служби кожним працівником та їх вихідні дні.
10. Організація оперативного керування
силами та засобами підрозділів ДПС
10.1. Оперативне управління силами і засобами стройових
підрозділів ДПС здійснюють чергові частини управлінь (відділів)
Державтоінспекції МВС, що перебувають в оперативному
підпорядкуванні чергових частин ГУМВС, УМВС та Департаменту
Державтоінспекції МВС.
10.2. Роботу чергової частини організовує начальник
управління (відділу) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС, а в разі його
відсутності - особа, що виконує його обов'язки. Затвердження
графіка несення служби, установлення порядку підміни осіб добового
наряду, їх відсторонення в разі потреби від чергування
здійснюються начальником управління (відділу) Державтоінспекції
МВС ГУМВС, УМВС або особою, що виконує його обов'язки.
10.3. Наряди чергових частин управлінь (відділів)
Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС керуються чинним законодавством
України у сфері дорожнього руху, охорони громадського порядку,
запобігання злочинам та їх розкриття, а також цією Інструкцією.
10.4. На чергову частину управління (відділу)
Державтоінспекції ГУМВС, УМВС покладаються такі завдання: 10.4.1. Збір, оброблення та узагальнення інформації про стан
безпеки дорожнього руху на території, що обслуговується, та
своєчасне інформування керівництва управління (відділу)
Державтоінспекції МВС ГУМВС та Департаменту Державтоінспекції МВС. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в
органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень
про злочини, що вчинені або готуються, затверджена наказом МВС від
14 квітня 2004 року N 400 ( z0571-04 ), зареєстрована у
Міністерстві юстиції України 6 травня 2004 року за N 571/9170. 10.4.2. Оперативне керування силами і засобами підрозділів
Державтоінспекції МВС з метою забезпечення безперебійного та
безпечного дорожнього руху, регулювання руху транспортних потоків,
ліквідації заторів у русі, контролю за виконанням правил, норм і
стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 10.4.3. Організаційні заходи щодо забезпечення безпечного та
безперешкодного проїзду автомобілів з посадовими особами, стосовно
яких здійснюється державна охорона, супроводження небезпечного
вантажу, делегацій, а також відстеження ситуації під час
планування та проведення масових заходів на території
обслуговування, контроль виїзду та пересування організованих груп
людей, що рухаються до інших регіонів держави. Термінова
підготовка та передача інформації по вказаних заходах до чергових
частин ГУМВС, УМВС та Департаменту Державтоінспекції МВС. 10.4.4. У разі скоєння ДТП, внаслідок якої учасники
дорожнього руху не мають змоги повідомити про це рідних чи
близьких родичів, чергові Державтоінспекції МВС в обов'язковому
порядку інформують родичів про факт ДТП і місцезнаходження
учасників дорожнього руху, про що робляться відповідні відмітки (у
тому числі ступінь родинних стосунків та час передачі інформації)
у журналі записів чергового та на роздруківці фабул ДТП. 10.4.5. Приймання та передача повідомлень і заяв про ДТП,
злочини й інші правопорушення до чергових частин
територіальних ОВС. 10.4.6. Оперативне забезпечення розкриття злочинів по
"гарячих слідах". 10.4.7. Здійснення організаційних заходів, пов'язаних з
виїздом на місця ДТП для оформлення і проведення невідкладних дій,
а також ужиття заходів щодо ліквідації наслідків цих ДТП. 10.4.8. Організація розшуку і затримання транспортних
засобів, якими незаконно заволоділи, та транспортних засобів,
водії яких зникли з місця скоєння ДТП. 10.4.9. Організація взаємодії нарядів стройових
підрозділів ДПС з іншими службами і підрозділами ОВС. 10.4.10. Видача особовому складу і приймання від нього
озброєння, оперативно-технічних і спеціальних засобів, іншого
майна та забезпечення їх зберігання у спеціальному приміщенні
чергової частини. 10.4.11. Забезпечення дотримання внутрішнього розпорядку,
охорона адмінбудівлі та території підрозділу Державтоінспекції
МВС, контроль за дотриманням правил пожежної безпеки і санітарних
норм. 10.4.12. Здійснення інформаційно-довідкової роботи. 10.4.13. Приймання заяв від громадян за відсутності
керівництва підрозділу, видача на їх прохання книги скарг і
пропозицій. 10.4.14. Організація оповіщення та збору особового складу
підрозділів Державтоінспекції МВС.
10.5. Черговий по управлінню (відділу) Державтоінспекції МВС
у разі надходження інформації від міськрайвідділів внутрішніх
справ: 10.5.1. Фіксує надану інформацію в журналі для записів
чергового або в журналі реєстрації інформації про злочин (далі -
ЖРПЗ) та виконує свої функції по реагуванню на неї відповідно до
змісту отриманої інформації доповідає керівництву управління
(відділу) Державтоінспекції МВС, направляє наряд ДПС на місце
пригоди, передає інформацію до чергової частини міськрайоргану за
територіальністю, відслідковує своєчасне надходження каналами
електронної пошти та телетайпом відповідних телеграм тощо. 10.5.2. Організовує виїзд працівників Державтоінспекції МВС
на місця скоєння ДТП, в тому числі з тяжкими наслідками або таких,
що призвели до значного забруднення навколишнього природного
середовища, інших пригод та подій, що можуть мати громадський
резонанс.
10.6. У випадках ненадання інформації з міськрайвідділів
внутрішніх справ про ДТП, інші події, що стосуються безпеки
дорожнього руху, несвоєчасного направлення відповідних телеграм
черговий управління (відділу) Державтоінспекції МВС доповідає про
це черговому ГУМВС, УМВС для вжиття необхідних заходів.
10.7. При забезпеченні супроводження автомобілів з посадовими
особами, стосовно яких здійснюється державна охорона, обов'язки
начальника чергової частини, старшого інспектора - чергового або
його помічника полягають у: 10.7.1. Знанні програми проведення спеціальних заходів у
цілому, часу, маршруту проїзду, розрахунку сил і засобів
підрозділів Державтоінспекції МВС щодо забезпечення безпечного і
безперешкодного проїзду, схеми організації зв'язку, порядку
розташування нарядів ДПС та інших відомостей, необхідних для
виконання покладених на них обов'язків. 10.7.2. Отриманні в установленому порядку оперативної
інформації стосовно проведення спеціальних заходів, її негайній
передачі безпосередньому начальникові, іншим посадовим особам,
яких ця інформація стосується, реєстрації та фіксуванні її в
установленому порядку, доведенні команд до виконавців. 10.7.3. Отриманні від посадових осіб підрозділів
Державтоінспекції МВС інформації про стан дорожньої обстановки на
маршрутах проїзду, готовність сил і засобів підрозділів
Державтоінспекції МВС до виконання поставлених завдань. 10.7.4. Здійсненні контролю за дисципліною радіообміну,
фіксуванні порушень. 10.7.5. Інформуванні нарядів про вихід, проходження кортежу,
зміни в маршруті руху та інші відомості. Негайній доповіді
відповідальному за загальне керівництво силами і засобами
підрозділів Державтоінспекції МВС, відповідальному за організацію
взаємодії підрозділів Державтоінспекції МВС, які задіяні на
забезпечення спеціальних заходів, про виникнення нештатних
ситуацій на маршрутах пересування.
10.8. Для забезпечення ефективної роботи, координації дій у
стройових підрозділах ДПС організовується функціонування чергових
частин із розміщенням у них стаціонарних радіостанцій, які
відповідно до технічних характеристик повинні забезпечувати
якісний зв'язок по всій території обслуговування. Табельна
вогнепальна зброя, спеціальні засоби та інше майно, закріплене за
особовим складом підрозділу, може зберігатися у спеціальному
приміщенні цієї чергової частини відповідно до чинного
законодавства України.
10.9. У разі відсутності радіозв'язку (відсутність покриття,
вихід з ладу радіостанції) працівник підрозділу ДПС негайно
доповідає про це черговому (командиру підрозділу) у телефонному
режимі з подальшим виходом на зв'язок кожні 30 хвилин для міської
місцевості та кожну годину для сільської місцевості.
10.10. За наявності встановлених у чергових частинах
підрозділів Державтоінспекції моніторів для контролю за місцями
перебування нарядів ДПС на маршрутах патрулювання, службові
транспортні засоби яких обладнано датчиками систем GPS-навігації,
вони використовуються працівниками цих чергових частин для
оперативного керування силами та засобами підрозділів
Державтоінспекції. { Главу 10 доповнено новим пунктом 10.10 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
10.11. У разі встановлення на стаціонарних постах ДПС ДАІ
системи відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням
номерних знаків черговий здійснює контроль за їх роботою,
забезпечує перевірку за базами даних автоматизованих
інформаційно-пошукових систем Державтоінспекції транспортних
засобів, що затримані з використанням цієї системи. { Главу 10 доповнено новим пунктом 10.11 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
11. Підготовка та інструктаж нарядів ДПС
11.1. Підготовка, інструктаж і розвід нарядів ДПС
здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС.
11.2. Інструктаж нарядів здійснюється у визначеному
командиром підрозділу ДПС місці, як правило, у спеціально
обладнаному приміщенні (навчальному класі).
11.3. Особи, призначені в наряд ДПС для несення служби,
прибувають до підрозділу не пізніше ніж за 30 хвилин до початку
інструктажу та доповідають про прибуття і готовність до несення
служби своєму командирові.
11.4. Працівники підрозділів ДПС, які заступають у наряд ДПС,
повинні знати: заходи особистої безпеки під час поводження з табельною
вогнепальною зброєю; підстави застосування табельної вогнепальної зброї,
спеціальних засобів та фізичної сили; оперативну обстановку на закріпленій території; розстановку нарядів ДПС на території обслуговування
підрозділу характеристику маршрутів патрулювання та умови несення
служби на них, позивні або контактні телефони нарядів, які несуть
службу на суміжних постах (маршрутах); вимоги законодавства, яке регламентує діяльність
Державтоінспекції МВС; комплектність, технічні характеристики та порядок
використання технічних засобів та технічних приладів, які
застосовуються для виявлення порушень правил, норм і стандартів у
сфері безпеки дорожнього руху. { Абзац сьомий пункту 11.4 глави 11
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
11.5. Працівники підрозділів ДПС, які заступають у наряд ДПС,
повинні мати: охайний зовнішній вигляд; справне спорядження;
єдиний формений одяг за сезоном; світловідбиваюче екіпірування;
нагрудний знак; табельну вогнепальну зброю; жезл та інші
спеціальні технічні засоби; список транспортних засобів,
оголошених у розшук за останню добу, із зазначенням марки,
державного реєстраційного номера, кольору, ідентифікаційного
номера кузова, шасі (рами), особливих прикмет; словесні портрети,
фотографії (фотороботи) осіб, які розшукуються; картку маршруту
патрулювання, поста (додаток 3); журнал патрулювання (додаток 4);
службове та водійське посвідчення; бланки протоколів про
адміністративне правопорушення, постанов по справі про
адміністративне правопорушення, тимчасових дозволів на право
керування транспортними засобами та інших необхідних процесуальних
документів; авторучку, олівець, лінійку (рулетку), записну книжку,
свисток, кишеньковий ліхтарик; ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п );
витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ), що стосується безпеки дорожнього руху,
службову сумку або планшет. { Пункт 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011,
N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
11.6. Інструктаж заступаючого на службу наряду ДПС проводить
командир підрозділу ДПС або його заступник, про що робиться
відмітка в книзі постових відомостей (додаток 5). До проведення інструктажу можуть залучатись працівники інших
служб та підрозділів ОВС.
11.7. Тривалість інструктажу не повинна перевищувати
30 хвилин.
11.8. Посадові особи Державтоінспекції МВС під час проведення
інструктажу повинні: 11.8.1. Переконатися в готовності інспекторського складу
підрозділів ДПС до несення служби, справності службових
транспортних засобів, технічних засобів та приладів, вжити заходів
до усунення недоліків. 11.8.2. Вибірково перевірити знання інспекторським складом
підрозділів ДПС своїх прав та обов'язків, вимог законодавчих актів
України, нормативно-правових актів МВС України, правил
застосування і використання вогнепальної зброї, технічних засобів
та приладів, заходів особистої безпеки. 11.8.3. Інформувати працівників підрозділів ДПС про стан
аварійності та оперативної обстановки на території обслуговування. 11.8.4. Інформувати інспекторський склад підрозділів ДПС про
розташування місць концентрації ДТП, причини їх скоєння (дорожні
умови, порушення ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), стан проїзної
частини тощо). 11.8.5. Інформувати інспекторський склад підрозділів ДПС про
обставини порушення законності і порядку несення служби за минулу
добу та інші надзвичайні події. { Підпункт 11.8.5 пункту 11.8 глави 11 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 )
від 08.04.2011 }
11.8.6. Роз'яснити порядок здійснення зміни нарядів ДПС,
зв'язку та взаємодії з іншими службами ОВС у разі виникнення
нештатної ситуації. 11.8.7. Попередити про недопущення порушень законності,
службової дисципліни. 11.8.8. Звернути увагу працівників на необхідність
увічливого, уважного ставлення до учасників дорожнього руху.
Зобов'язати їх при несенні служби неухильно виконувати вимоги ПДР
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) і заходи особистої безпеки. 11.8.9. Здійснити розстановку нарядів, призначити старших
нарядів ДПС. 11.8.10. Оголосити пости і маршрути патрулювання з
визначенням конкретного завдання та видати маршрутні картки.
11.9. Інструктаж завершується наказом про заступлення
нарядів ДПС на службу по забезпеченню безпеки дорожнього руху та
охороні громадського порядку.
12. Організація та порядок несення
дорожньо-патрульної служби
12.1. Основними формами несення служби є: 12.1.1. Патрулювання на транспортних засобах. 12.1.2. Піше патрулювання. 12.1.3. Несення служби на постах (у тому числі стаціонарних). 12.1.4. Здійснення регулювально-розпорядчих дій. 12.1.5. Супроводження транспортних засобів та ескортування
посадових осіб, відносно яких здійснюється державна охорона. 12.1.6. Супроводження транспортних засобів або їх колон ( 5 і
більше одиниць), організованих груп дітей, небезпечних,
великовагових або великогабаритних вантажів.
12.2. Нагляд за дорожнім рухом здійснюється з використанням
транспортних засобів чи в пішому порядку. { Абзац перший пункту
12.2 глави 12 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

{ Абзац другий пункту 12.2 глави 12 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від
08.04.2011 }

{ Абзац третій пункту 12.2 глави 12 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від
08.04.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 12.2 глави 12 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від
08.04.2011 }

12.3. Під час несення служби на транспортних засобах
застосовуються такі тактичні способи: 12.3.1. Рух у потоці транспортних засобів. { Підпункт 12.3.1 пункту 12.3 глави 12 в редакції Наказів
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011,
N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1009 ( z1992-12 ) від
05.11.2012 }
12.3.2. Розміщення патрульного автомобіля на
аварійно-небезпечних ділянках вулично-дорожньої мережі або в
місцях концентрації ДТП (для усунення небезпеки та з метою
припинення порушень ПДР водіями і пішоходами). Забороняється
використання такого тактичного способу на автомобільних дорогах
державного значення поза межами населених пунктів. { Підпункт 12.3.2 пункту 12.3 глави 12 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
12.3.3. Дислокація патрульного автомобіля в місцях його
найкращої видимості для всіх учасників дорожнього руху з
одночасним пішим переміщенням працівника до найбільш напружених
ділянок руху. 12.3.4. Використання спеціальних технічних засобів, які мають
функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і
кінозйомки, відеозапису, з метою фіксації порушень ПДР
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).
Застосування того чи іншого способу та інші конкретні
завдання ставляться на інструктажах відповідно до стану
аварійності та дисципліни учасників дорожнього руху, що склалися
на посту, маршруті. { Підпункт 12.3.4 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ України N 524 ( z1198-12 ) від
11.06.2012 }
12.4. Піше патрулювання нарядом ДПС застосовується з метою
забезпечення безпеки дорожнього руху на невеликих за протяжністю,
напружених за інтенсивністю та небезпечних за аварійністю ділянках
вулично-дорожньої мережі (крім автомобільних доріг державного
значення), на стаціонарних постах ДПС ДАІ, у населених пунктах,
при виконанні розпорядчо-регулювальних дій та забезпеченні
спеціальних заходів. Місце несення служби при цьому вибирається за
умови надання можливості працівникові ДПС своєчасно фіксувати і
припиняти адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху
без створення аварійних обстановок чи перешкод у русі. { Пункт 12.4 глави 12 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
12.5. При несенні служби на стаціонарних постах ДПС ДАІ,
участі в проведенні цільових заходів (операцій, відпрацювань,
оперативних планів) працівниками ДПС особлива увага приділяється:
{ Абзац перший пункту 12.5 глави 12 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 } 12.5.1. Забезпеченню оперативного реагування на повідомлення
про злочини. 12.5.2. Виявленню транспортних засобів, які перебувають у
розшуку або якими незаконно заволоділи, та встановленню причетних
до таких заволодінь осіб. { Підпункт 12.5.2 пункту 12.5 глави 12 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
12.5.3. Затриманню транспортних засобів, що використовувалися
при скоєнні злочинів, транспортних засобів, які зникли з місць
ДТП. 12.5.4. Протидії нелегальній міграції. 12.5.5. Наданню всебічної практичної допомоги учасникам
дорожнього руху у межах своєї компетенції.
12.6. Стаціонарні пости ДПС забезпечуються службовою
документацією, довідковими матеріалами, спеціальною технікою та
засобами, перелік яких визначено в додатку 1 до Положення про
стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби Державної
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України,
затвердженого наказом МВС України від 4 травня 2011 року N 177
( z0626-11 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 травня 2011 року за N 626/19364 (із змінами). Для оперативного реагування на ускладнення дорожньої
обстановки та виїзду на місце ДТП в межах закріплених територій
кількість особового складу для несення служби на стаціонарному
посту ДПС повинна бути не менше чотирьох працівників ДПС у зміну,
два з яких здійснюють нагляд за дорожнім рухом на службовому
транспортному засобі на маршруті патрулювання, прилеглому до
стаціонарного поста ДПС. { Пункт 12.6 глави 12 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
12.7. Основними методами несення служби є: 12.7.1. Спостереження за дорожнім рухом. Під спостереженням
за дорожнім рухом слід розуміти візуальний або за допомогою
працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів,
які мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-
і кінозйомки, відеозапису, контроль за дотриманням учасниками
дорожнього руху встановлених правил, норм та стандартів у сфері
безпеки дорожнього руху, доцільністю та ефективністю організації
дорожнього руху на посту, маршруті. 12.7.2. Розпорядчо-регулювальні дії. Розпорядчо-регулювальні
дії - це дії, які застосовуються з метою усунення перешкод у русі,
надання можливої допомоги учасникам руху в місцях тимчасових
заторів, де трапилося стихійне лихо або ДТП, при забезпеченні
проведення масових та спеціальних заходів, при несправній
світлофорній сигналізації тощо. До таких дій належить регулювання
дорожнього руху за допомогою жестів (руками, жезлом) та свистка. 12.7.3. Застереження учасників дорожнього руху від порушень
правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.
Застереження учасників дорожнього руху є впливом на їх поведінку
самим перебуванням працівника підрозділу ДПС на найбільш
напруженій ділянці маршруту, на місці пригоди або стихійного лиха,
а також за допомогою роз'яснення водіям ПДР ( 1306-2001-п,
306а-2001-п ) при зупиненні транспортних засобів. 12.7.4. Втручання при правопорушеннях. Втручання при
правопорушеннях полягає в реагуванні на дії громадян з метою
профілактики, запобігання правопорушенням та їх припинення. { Підпункт 12.7.4 пункту 12.7 глави 12 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 )
від 08.04.2011 }
12.8. При несенні служби на маршруті патрулювання (посту)
працівник підрозділу ДПС зобов'язаний шляхом умілого вибору форм і
методів, застосування технічних засобів та приладів активно
впливати на процес руху.
12.9. При контролі за дорожнім рухом працівник підрозділу ДПС
активно реагує на порушення ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), що
можуть стати причиною ДТП. { Пункт 12.9 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }
12.10. При контролі за рухом транспортних засобів на
патрульному автомобілі (мотоциклі) для зупинення транспортного
засобу, водій якого порушив ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ),
використовуються спеціальні світлові і звукові сигнальні пристрої,
жести рукою або жезлом. Водієві патрульного автомобіля (мотоцикла)
при цьому потрібно дотримуватись заходів безпеки і зупинятися в
безпосередній близькості позаду автомобіля-порушника, причому
екіпаж повинен бути готовий до його можливих раптових маневрів.
12.11. При зупинці транспортного засобу повинна враховуватись
дорожня обстановка, безпека інших учасників дорожнього руху. Для
припинення правопорушення у виключних випадках (достатні підстави
вважати, що водій підозрюється у скоєнні злочину, залишив місце
ДТП, створює аварійні ситуації іншим учасникам руху) дозволяється
зупинка у місцях, заборонених ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ),
крім залізничних переїздів. { Пункт 12.11 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
12.12. Спеціальні світлові та звукові сигнальні пристрої, що
встановлені на службових транспортних засобах підрозділів ДПС,
повинні використовуватись працівниками ДПС за умови забезпечення
безпеки дорожнього руху: при виконанні невідкладних службових завдань;
{ Абзац третій пункту 12.12 глави 12 виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1009 ( z1992-12 ) від
05.11.2012 }
під час супроводження транспортних засобів та ескортування
посадових осіб, відносно яких здійснюється державна охорона,
транспортних засобів або їх колон (5 і більше одиниць),
організованих груп дітей, небезпечних, великовагових або
великогабаритних вантажів; для зупинки транспортного засобу правопорушника та припинення
порушення ним ПДР; при оформленні матеріалів ДТП; під час тимчасового обмеження або заборони руху транспортних
засобів для забезпечення безперешкодного проїзду осіб, відносно
яких здійснюється державна охорона, блокування проїзної части
автодороги (вулиці) для затримання правопорушника, охорони
громадського порядку під час проведення масових заходів. { Главу 12 доповнено новим пунктом 12.12 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
13. Підстави для зупинки працівником
Державтоінспекції МВС транспортного засобу
13.1. Підставою для зупинення транспортних засобів є: 13.1.1. Порушення ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) водіями.
{ Підпункт 13.1.2 глави 13 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
13.1.2. Відсутності номерного (них) знака (ів) на
транспортному засобі або наявності номерного знака, який не
відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому
для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не
дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані
двадцяти метрів. { Підпункт пункту 13.1 глави 13 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 )
від 08.04.2011, в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
13.1.3. Наявність ознак, які свідчать про технічну
несправність транспортного засобу. 13.1.4. Наявність даних, що свідчать про причетність
транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до
вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи
адміністративного правопорушення. { Підпункт пункту 13.1 глави 13 в редакції Наказів
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011,
N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
13.1.5. Перебування транспортного засобу в розшуку,
наявність даних про використання транспортного засобу з
протиправною метою. { Підпункт пункту 13.1 глави 13 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 )
від 08.04.2011, в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
13.1.6. Необхідність опитування водія чи пасажирів про
обставини скоєння ДТП, адміністративного правопорушення, злочину,
свідками якого вони є або могли бути. 13.1.7. Необхідність залучення водія транспортного засобу
для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або
працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів про
адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних
пригод. { Підпункт 13.1.7 пункту 13.1 глави 13 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
13.1.8. Проведення цільових заходів (операції,
відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право
користування і керування транспортним засобом, документів на
транспортний засіб. { Підпункт 13.1.8 пункту 13.1 глави 13 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
13.1.9. Виконання рішень уповноважених на те державних
органів про обмеження чи заборону руху. 13.1.10. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному
засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. { Підпункт 13.1.10 пункту 13.1 глави 13 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
13.1.11. Порушення визначеного порядку встановлення і
використання на транспортному засобі спеціальних світлових або
звукових сигнальних пристроїв.
14. Порядок зупинки транспортного засобу
14.1. У разі прийняття працівником підрозділу ДПС рішення про
зупинку транспортного засобу останній повинен врахувати всі його
наслідки (причину зупинки, дорожні умови, інтенсивність руху,
освітлення або видимість ділянки дороги, можливий досвід водія).
14.2. Сигнал про зупинку транспортного засобу подається
працівником підрозділу ДПС у зрозумілій для водіїв формі
(сигналів), за допомогою жезла регулювальника, свистка чи рукою.
При цьому жезлом (рукою) вказується безпосередньо на транспортний
засіб, який зупиняється, та на пропоноване місце зупинки. { Пункт 14.2 глави 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
14.3. Зупинка транспортного засобу правопорушника для
припинення порушень правил дорожнього руху під час руху патрульним
автомобілем повинна здійснюватись з використанням спеціальних
звукових та світлових пристроїв з дотриманням заходів безпеки. { Главу 14 доповнено пунктом 14.3 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
14.4. У місцях де зупинка транспортного засобу може створити
перешкоду у русі чи аварійну обстановку, інформація про порушення
ПДР з приладу фото- відео фіксації каналами зв'язку передається на
найближчий стаціонарний пост ДПС ДАІ де автомобіль правопорушника
зупиняється та до особи, що допустила порушення вживаються заходи
у порядку згідно з чинним законодавством. { Главу 14 доповнено пунктом 14.4 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
14.5. Місце для зупинки транспортного засобу працівник
підрозділу ДПС повинен вказувати так, щоб після повної зупинки
останній знаходився попереду патрульного автомобіля (автобуса,
мотоцикла) чи поста на відстані до 20 метрів.
14.6. Після повної зупинки транспортного засобу працівник
підрозділу ДПС повинен підійти до водія з дотриманням заходів
особистої безпеки.
14.7. Під час звернення до водія працівник Державтоінспекції
зобов'язаний привітатися, чітко й зрозуміло назвати свою посаду,
звання та прізвище, повідомити про причину зупинки транспортного
засобу, суть скоєного правопорушення у випадку його вчинення та
висловити вимогу про пред'явлення водієм для перевірки посвідчення
на право керування транспортним засобом, реєстраційного документа
на транспортний засіб та поліса (сертифіката) обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів.вгору