Документ z0574-99, поточна редакція — Редакція від 18.06.2010, підстава - z0347-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 138 від 04.06.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 серпня 1999 р.
vd990604 vn138 за N 574/3867

Про внесення доповнень до Порядку обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів у
державних і комунальних закладах охорони здоров'я
України, затвердженого наказом МОЗ України
від 18.12.97 N 356
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 356 ( z0067-98 ) від
18.12.97, до якого вносились зміни }

Відповідно до Положення про порядок здійснення діяльності у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 3 січня 1996 р. N 6 ( 6-96-п ), Н А К А З У Ю:
1. Доповнити таблицю пункту 3.17 розділу 3 Порядку обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в
державних і комунальних закладах охорони здоров'я України,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
18.12.97 N 356 ( z0067-98 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.02.98 за N 67/2507, позицією 15 такого змісту:
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Кількість | | з/п| лікарського засобу | | |----+------------------------------+----------------------------| | 15 |Діазепам | 10 ампул | | |(міжнародна непатентована |Дозволяється виписування | | |назва) |розчину психотропної речови-| | | |ни "діазепам" та відпуск йо-| | | |го аптечними закладами дер- | | | |жавної і комунальної влас- | | | |ності за всіма торговельними| | | |назвами, зареєстрованими в | | | |Україні відповідно до чинно-| | | |го законодавства, з зазна- | | | |ченням діагнозу хворого на | | | |рецепті форми 3. | ------------------------------------------------------------------
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Картиша А.П.
Міністр Р.В.Богатирьовавгору