Документ z0574-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.03.2013, підстава - z0346-13

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2012  № 421


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2012 р.
за № 574/20887

           {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 201 від 15.02.2013}

Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України» та з метою підвищення ролі держави в питаннях оцінки об’єктів державного майна, які передаються в оренду, і оптимізації переліку документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Переліку документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 року № 2975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 року за № 29/11903, такі зміни:

1.1. У позиціях 5, 6 графи 4 знак та цифру «+-2» замінити знаком «-»;

1.2. Позицію 7 виключити.

У зв’язку з цим позиції 8-23 вважати відповідно  позиціями 7-22;

1.3. У примітках до Переліку:

у пункті  1 цифри «12, 18, 19, 20, 21, 23» замінити цифрами «11, 17-20, 22»;

у пункті 2 цифри «8, 16, 17, 19, 22» замінити цифрами «15, 16, 18, 21».

2. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Антимонопольного
комітету України

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апаратуР. Кузьмін


В.П. Павленковгору