Документ z0574-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
05.06.2009 N 213
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2009 р.
за N 574/16590

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Держспоживстандарту України
від 31.12.2003 N 281

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2009 N 190 ( 190-2009-п ) "Про затвердження Технічного
регламенту неавтоматичних зважувальних приладів" та з метою
приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до
чинного законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 281 ( z0484-04 ) "Про
затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності
неавтоматичних зважувальних приладів", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за N 484/9083.
2. Управлінню технічного регулювання Держспоживстандарту
України (Сердюков О.Я.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Заступник Міністра
промислової політики України С.Г.Грищенковгору