Про затвердження Тимчасових положень про порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск
Держкомісціннихпаперів; Наказ, Положення, Форма типового документа від 20.09.1996210
Документ z0572-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.06.2007, підстава - z0619-07

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 210 від 20.09.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 жовтня 1996 р.
за N 572/1597
{ Наказ втратив чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 942 ( z0619-07 ) від 26.04.2007 }
Про затвердження Тимчасових положень про порядок
реєстрації випуску цінних паперів та інформації
про їх випуск
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Держкомісціннихпаперів
N 22 ( vr022312-97 ) від 29.08.97
N 36 ( vr036312-98 ) від 12.02.98
N 81 ( z0274-99 ) від 19.04.99
N 218 ( z0850-99 ) від 27.10.99
N 18 ( z0449-01 ) від 09.02.2001
N 322 ( z0706-03 ) від 17.07.2003
N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 )

На виконання Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про цінні папери і фондову біржу" від 09.07.96
N 283/96-ВР та Постанови Верховної Ради України від 09.07.96
N 284/96-ВР, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих
акціонерних товариств (додається). ( Абзац другий в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) Тимчасове положення про порядок реєстрації випуску акцій
відкритих акціонерних товариств, створених із державних
підприємств у процесі приватизації та інформації про їх випуск
(07-02/96) ( z0573-96 ) (додається). Тимчасове положення про порядок реєстрації випуску акцій
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
корпоратизації підприємств, та інформації про їх випуск (07-03/96)
( z0574-96 ) (додається). Тимчасове положення про порядок реєстрації випуску акцій
відкритих акціонерних товариств, створених відповідно до Указу
Президента України від 26.11.94 N 699 ( 699/94 ) "Про заходи щодо
забезпечення прав громадян на використання приватизаційних
майнових сертифікатів", та інформації про їх випуск (07-05/96)
( z0575-96 ) (додається). Тимчасове положення про порядок збільшення статутного фонду
акціонерного товариства у зв'язку з індексацією основних фондів
(07-06/96) ( z0576-96 ) (додається).
2. Управлінню корпоративних фінансів забезпечити державну
реєстрацію Тимчасових положень в Міністерстві юстиції України. 3. Відділу господарського забезпечення забезпечити
виготовлення бланків Свідоцтв про реєстрацію випуску цінних
паперів. 4. Управлінню корпоративних фінансів організувати розгляд
поданих документів на реєстрацію випусків цінних паперів та
інформацій про їх випуск і організувати контроль за виконанням
Тимчасових положень. 5. Управлінню інформатики разом з Управлінням корпоративних
фінансів у місячний термін забезпечити розробку програмного
забезпечення для ведення баз даних по зареєстрованих випусках
цінних паперів та інформацій про їх випуск. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Члена
Комісії Бойка О.І.
В.о.Голови Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку М. Волков
Затверджено
Наказ Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
20.09.96 N 210
(у редакції рішення Державної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку 09.02.2001 N 18
( z0449-01 )
Положення
про порядок реєстрації випуску акцій
відкритих акціонерних товариств
( Назва Положення в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 )

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про
цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ),
Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного
фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2000 N 158
( z0753-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.10.2000 за N 753/4974, установлює вимоги до реєстрації випуску
акцій відкритих акціонерних товариств, інформації про їх випуск та
звіту про наслідки підписки на акції. ( Преамбула із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 )
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Реєстрація випуску цінних паперів, інформації про їх
випуск (емісію) (далі - випуск) та звіту про наслідки підписки на
акції здійснюється уповноваженими особами Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку або її територіальних органів
(далі - реєструвальний орган) відповідно до встановленого порядку
і є підставою для внесення випуску цінних паперів до Загального
реєстру випуску цінних паперів. 1.2. Емітент публікує інформацію про випуск цінних паперів
після її реєстрації у реєструвальному органі. Зареєстрована
інформація публікується у повному обсязі в органах преси Верховної
Ради України чи Кабінету Міністрів України або офіційному виданні
фондової біржі не менш як за 10 днів до початку підписки на цінні
папери. 1.3. Реєстрація випуску цінних паперів, інформації про випуск
цінних паперів або звіту про наслідки підписки на акції, що
здійснюється реєструвальним органом, не може розглядатися як
гарантія вартості цих цінних паперів. 1.4. Реєстрація випуску акцій, інформації про випуск акцій
здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та
всіх необхідних документів до реєструвального органу. 1.5. Реєстрація звіту про наслідки підписки на акції
здійснюється протягом 15 календарних днів з дати подання заяви та
всіх необхідних документів до реєструвального органу.
( Пункт 1.6 виключено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 )
1.6. Зареєстрована інформація про випуск цінних паперів,
зміни до інформації про випуск цінних паперів, звіт про наслідки
підписки на акції засвідчуються уповноваженою на це особою
реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом
"ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованої інформації про випуск акцій,
зареєстрованого і засвідченого в установленому порядку звіту про
наслідки підписки на акції після реєстрації повертаються емітенту.
( Абзац другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 396
( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) 1.7. До закінчення встановленого для реєстрації терміну
реєструвальний орган може вимагати надання додаткових документів,
які підтверджують дані, наведені у документах, які надаються для
реєстрації інформації про випуск цінних паперів, звіту про
наслідки підписки на акції або випуску цінних паперів. За письмовою заявою емітента термін розгляду документів
продовжується, але не більше ніж на 30 календарних днів з дати
подання такої заяви. 1.8. Відмова в реєстрації випуску цінних паперів, інформації
про випуск цінних паперів або звіту про наслідки підписки на акції
складається у разі: а) невідповідності поданих документів вимогам законодавства; б) порушення встановленого законодавством порядку проведення
випуску цінних паперів; в) виявлення на момент реєстрації порушень порядку скликання
та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято
рішення про випуск акцій чи зміну розміру статутного фонду
(капіталу) (далі- фонд) акціонерного товариства; г) порушення переважного права акціонерів на придбання
додатково випущених акцій; ґ) проведення підписки на акції з порушенням умов, зазначених
в інформації про випуск цінних паперів; д) неподання або неопублікування у встановленому порядку
регулярної інформації (звітності) емітента цінних паперів у
випадках, передбачених законодавством; е) прийняття уповноваженою особою реєструвального органу або
судовими органами рішення про зупинення обігу (розміщення) цінних
паперів, яке є чинним на момент реєстрації, у порядку,
передбаченому законодавством. Інші причини не можуть бути підставами для відмови в
реєстрації випуску цінних паперів, інформації про випуск цінних
паперів або звіту про наслідки підписки на акції. 1.9. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску цінних
паперів, інформації про їх випуск або звіту про наслідки підписки
на акції здійснюється відповідно до встановленого в
реєструвальному органі порядку. Повідомлення доводиться до
емітентів письмово і має містити правове обгрунтування такої
відмови. У разі відмови в реєстрації випуску цінних паперів,
інформації про випуск цінних паперів або звіту про наслідки
підписки на акції усі подані документи залишаються в
реєструвальному органі. 1.10. У разі виникнення будь-яких змін в інформації про
випуск акцій, що пропонуються до відкритого продажу, емітент
цінних паперів повинен зареєструвати та опублікувати інформацію
про зміни, що сталися, до закінчення 30-денного терміну з дня
опублікування інформації, але не менш як за 10 днів до початку
підписки на цінні папери. ( Абзац перший пункту 1.10 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) Якщо зміни до інформації неможливо внести та опублікувати в
зазначений термін, то такі зміни мають також містити відомості про
перенесення строків підписки на цінні папери. Реєстрація змін до інформації про випуск цінних паперів
здійснюється реєструвальним органом протягом 15 календарних днів з
дати подання відповідних документів. Для реєстрації змін до інформації про випуск цінних паперів
емітент подає до реєструвального органу: а) заяву про реєстрацію змін до інформації про випуск цінних
паперів у довільній формі; б) зміни до інформації про випуск цінних паперів; в) протокол рішення загальних зборів акціонерів щодо
затвердження змін до інформації чи іншого органу, до компетенції
якого віднесено прийняття такого рішення (відповідно до статуту
товариства); г) копію публікації інформації про випуск акцій (у разі, якщо
інформація була опублікована). ( Абзац четвертий пункту 1.10
доповнено підпунктом "г" згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 ) Зміни до інформації подаються до реєструвального органу в 2
примірниках, вони повинні бути засвідчені підписом керівника та
печаткою емітента (у разі здійснення першого випуску акцій -
підписами та печатками засновників чи уповноваженої ними особи). Якщо емітент користується послугами торговця цінними паперами
щодо розміщення даного випуску цінних паперів, то зміни до
інформації також засвідчуються підписом та печаткою торговця
цінними паперами. Не допускається внесення змін до інформації про випуск цінних
паперів щодо зміни типу (виду), категорій та форми випуску цінних
паперів, що пропонуються до розміщення, та обсягів випуску цінних
паперів. ( Абзац в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) Відмова в реєстрації змін до інформації про випуск цінних
паперів складається у разі невідповідності поданих документів
вимогам законодавства або порушення встановленого порядку
прийняття рішення про внесення таких змін. До реєстрації та опублікування змін до інформації про випуск
цінних паперів емітент не має права здійснювати підписку на цінні
папери. Зміни до інформації про випуск цінних паперів після їх
реєстрації у відповідному реєструвальному органі повинні бути
опубліковані в тих самих органах преси, у яких була опублікована
безпосередньо сама інформація. 1.11. Реєстрація наступного випуску акцій здійснюється
реєструвальним органом тільки за умови реєстрації попередніх
випусків акцій на відповідні розміри статутного фонду в
установленому законодавством порядку. 1.12. У разі здійснення випуску цінних паперів, що надають їх
власникам права однакові з правами за раніше випущеними цінними
паперами, реєстрація попередніх випусків цінних паперів, що
здійснені в такій самій формі випуску, анулюється і реєструвальний
орган видає свідоцтво про випуск цінних паперів з урахуванням
останнього випуску. При оформленні свідоцтва про реєстрацію випуску цінних
паперів емітент повертає до реєструвального органу оригінали
свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків цінних паперів. У разі здійснення випуску цінних паперів, що надають їх
власникам права інші, ніж за раніше випущеними цінними паперами,
та/або в іншій формі випуску, реєструвальний орган видає свідоцтво
про випуск цінних паперів тільки на цей випуск. 1.13. Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у документах, які подаються до реєструвального органу,
несуть особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та
печатками. 1.14. Після реєстрації випуску цінних паперів емітенту
видається свідоцтво (додаток 1), яке є підставою для друкування
бланків сертифікатів цінних паперів, якщо цінні папери
випускаються у документарній формі. Якщо цінні папери випускаються у бездокументарній формі, то
свідоцтво є підставою для оформлення глобального сертифіката.
Реєстрація інформації про випуск акцій є підставою для оформлення
тимчасового глобального сертифіката. ( Пункт 1.14 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 )
1.15. Особи, які проводять продаж цінних паперів при
первинному розміщенні (підписку на акції), не можуть
використовувати для реклами відомості, що відсутні в
зареєстрованій інформації про випуск цінних паперів.
Розділ 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСК АКЦІЙ
2.1. Для реєстрації інформації про випуск акцій до
реєструвального органу подаються такі документи: а) заява про реєстрацію інформації про випуск акцій згідно з
додатком 3; б) нотаріально засвідчена копія договору про створення
акціонерного товариства (у разі здійснення першого випуску акцій у
зв'язку з заснуванням товариства кількома засновниками);
( Підпункт "б" пункту 2.1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 ) в) інформація про випуск акцій відкритого акціонерного
товариства згідно з пунктом 2.2 (при додатковому випуску акцій)
або 2.5 (у разі заснування нового акціонерного товариства) цього
Положення. Інформація подається реєструвальному органу в 2
примірниках і повинна бути пронумерована, прошнурована та
засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі
здійснення першого випуску акцій - підписами та печатками
засновників або уповноваженими ними особами), а також підписами та
печаткою аудитора (аудиторської фірми). Якщо емітент користується послугами торговця цінними паперами
щодо розміщення даного випуску акцій, то інформація також
засвідчується підписом та печаткою торговця цінними паперами; г) копія платіжного доручення про сплату державного мита за
реєстрацію інформації про випуск цінних паперів у розмірі,
передбаченому законодавством; ґ) рішення про випуск акцій, яке оформлене протоколом (при
здійсненні першого випуску акцій зазначене рішення приймається
засновниками товариства до дня проведення установчих зборів
товариства, а при додатковому випуску акцій - загальними зборами
акціонерів товариства або органом товариства, який згідно з чинним
законодавством та статутом товариства має право приймати таке
рішення, до реєстрації змін (доповнень) до статуту товариства, що
оформлені окремим додатком до статуту або шляхом викладення
статуту в новій редакції, пов'язаних зі зміною розміру статутного
капіталу), який повинен бути пронумерований, прошнурований,
засвідчений підписами голови та секретаря зборів, керівника,
печаткою емітента та має містити відомості про: ( Абзац перший
підпункту "ґ" пункту 2.1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 ) кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у
зборах; фірмове найменування емітента та його місцезнаходження; розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних
фондів емітента; цілі та предмет його діяльності; зазначення службових осіб емітента; найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів
(перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із
зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та
органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним
випуском кількості цінних паперів іменних та на пред'явника,
простих та привілейованих акцій, процентних та безпроцентних
облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску); мету випуску акцій; зазначення категорій акцій; кількість іменних акцій та акцій на пред'явника; кількість привілейованих акцій; форму випуску акцій; загальну суму випуску та кількість акцій; номінальну вартість акцій; кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають
рішення про випуск акцій (у разі прийняття рішення загальними
зборами акціонерів); порядок проведення голосування; порядок виплати дивідендів; строк і порядок підписки на акції та їх оплати; строк повернення коштів при відмові від випуску акцій; черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями); порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; права власників привілейованих акцій; порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання
акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх
частці в статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск
акцій; термін проведення відкритої підписки для акціонерів, що
реалізують своє переважне право, та термін проведення підписки для
інших інвесторів й акціонерів на придбання акцій у кількості, що
перевищує кількість акцій, на яку акціонер має переважне право; д) проміжна фінансова звітність за звітний період, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
інформації про випуск акцій, у складі балансу та звіту про
фінансові результати, засвідчена підписами та печатками емітента
та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора
(аудиторської фірми) (при додатковому випуску акцій); ( Підпункт
"д" пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 ) е) баланс та звіт про фінансові результати, засвідчені
підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми),
довідка про фінансовий стан та висновок аудитора (аудиторської
фірми) за звітний рік, що передував року, у якому подаються
документи для реєстрації інформації про випуск акцій (при
додатковому випуску акцій); ( Підпункт "е" пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) є) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності
засновників - юридичних осіб сплатити відповідні внески до
статутного фонду (при першому випуску акцій); ж) довідка, засвідчена підписами та печаткою реєстратора про
передачу реєстру власників іменних цінних паперів (при додатковому
випуску акцій у документарній формі) або депозитарію, з яким
укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (при
бездокументарній формі); з) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків цінних
паперів; и) нотаріально засвідчена копія статуту товариства (для
підтвердження повноважень щодо прийняття рішення про збільшення
розміру статутного фонду іншим, ніж загальні збори акціонерів,
органом товариства); і) копію опублікованого повідомлення про проведення загальних
зборів; ( Пункт 2.1 доповнено підпунктом "і" згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 396
( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) ї) довідку від реєстратора (депозитарію) щодо наявності
державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття
рішення про випуск акцій. ( Пункт 2.1 доповнено підпунктом "ї"
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 )
2.2. В інформацію про випуск акцій повинні бути включені такі
відомості: а) характеристика емітента: повне та скорочене (в разі наявності) найменування; місцезнаходження, номери телефону (факсу або електронної
пошти); дата державної реєстрації акціонерного товариства та орган,
що здійснив його реєстрацію; предмет та цілі діяльності; розмір статутного фонду; чисельність штатних працівників (за станом на останнє число
кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи); чисельність акціонерів (за станом на останнє число кварталу,
що передував кварталу, у якому подаються документи); б) дані про посадових осіб емітента, а саме голову та членів
виконавчого органу, голову та членів ради (спостережної ради)
товариства, голову ревізійної комісії та головного бухгалтера:
прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта,
кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді,
посада, яку особа займає на основному місці роботи; в) відомості про середню заробітну плату членів виконавчого
органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що
передував поданню документів (за згодою цих членів виконавчого
органу); г) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних
видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії; ґ) відомості про участь емітента в холдингових компаніях,
концернах, асоціаціях тощо; д) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє
більше ніж 10 % статутного фонду (активів), у тому числі про
дочірні підприємства, філії та представництва емітента; е) опис діяльності емітента за станом на кінець звітного
періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для
реєстрації інформації про випуск акцій, а саме дані про: обсяг основних видів продукції, послуг або робіт, що здійснює
емітент; ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює
діяльність емітент; обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента; політику щодо досліджень та розробок; є) можливі фактори ризику в діяльності емітента; ж) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний
роки; з) проміжна фінансова звітність за звітний період, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
інформації про випуск акцій, у складі балансу та звіту про
фінансові результати (для банків - звіту про прибутки та збитки); и) баланс та звіт про фінансові результати (для банків - звіт
про прибутки та збитки) за звітний рік, що передував року, у якому
подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій; і) дані про випуск акцій: дата і номер рішення (протоколу) про випуск акцій; найменування органу, який прийняв рішення (із зазначенням
кількості та відсотка голосів, якими приймалось рішення про випуск
акцій у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів); загальна номінальна вартість акцій, на які планується
здійснити підписку; мета використання фінансових ресурсів, залучених від випуску
(конкретні обсяги та напрями використання); зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених
від випуску акцій для покриття збитків товариства; кількість акцій за типами і категоріями (іменні або на
пред'явника, прості та привілейовані); форма випуску акцій (документарна або бездокументарна); перелік засновників із зазначенням кількості, типу і
категорій належних їм акцій на дату прийняття рішення про випуск
акцій; права, що надаються власникам простих та привілейованих
акцій; номінальна вартість акцій; серії та порядкові номери акцій; адреси місць, дати початку та закінчення проведення першого
етапу підписки на акції (при додатковому випуску акцій); адреси місць, дати початку та закінчення проведення другого
етапу підписки на акції (при додатковому випуску акцій); адреси місць, дати початку та закінчення підписки на акції
(при першому випуску акцій); запланований курс продажу акцій; відомості щодо ринкової вартості акцій (при додатковому
випуску); докладний опис порядку підписки на акції та їх оплати
(подання заяви до уповноваженого органу управління товариства,
укладання договору, здійснення оплати акцій відповідно до умов
випуску, видача уповноваженим органом управління товариства
документів, які підтверджують унесення коштів в оплату за акції
(письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій,
тимчасове свідоцтво про підтвердження внеску) із зазначенням
найменування банківської установи та номера поточного рахунку, на
який буде внесено оплату за акції; порядок реалізації акціонерами свого переважного права на
придбання акцій (при додатковому випуску акцій); дії, що проводяться в разі перевищення (недосягнення)
запланованого рівня підписки на акції або її дострокового
закінчення (згідно з рішенням про випуск акцій); найменування
торговця цінними паперами (якщо емітент користується його
послугами щодо розміщення даного випуску) зі зазначенням повної
назви, місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, коду за
ЄДРПОУ, номера та дати видачі діючого дозволу; терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за
підсумками календарного року (при додатковому випуску акцій); ї) перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із
зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та
органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним
випуском кількості цінних паперів іменних та на пред'явника,
простих та привілейованих акцій, процентних та безпроцентних
облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску); й) кількість акцій, що перебувають у власності членів
виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному
фонді перевищують 5% із зазначенням відсотків за кожною такою
особою; к) відомості про реєстратора (при додатковому випуску акцій у
документарній формі) або депозитарій (при бездокументарній формі)
із зазначенням повної назви, місцезнаходження, номерів телефонів
та факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі дозволу на
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (дозволу на
здійснення депозитарної діяльності); л) дані про відповідальних за інформацію про випуск акцій
осіб (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, посада;
для юридичних осіб - повна назва, місцезнаходження, номери
телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ); м) дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних
систем, на яких продавались або продаються цінні папери цього
емітента (у разі здійснення таких операцій); н) дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту
емітента (назва аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по
батькові аудитора, місцезнаходження, номери телефонів та факсів,
номер ліцензії та дата її одержання).
2.3. Якщо до емітента чи його правового попередника протягом
трьох років, що передували року прийняття рішення про проведення
випуску, було порушено провадження у справі про банкрутство чи
здійснювалися заходи щодо санації, то в інформації про випуск
акцій слід указати ці відомості. 2.4. Відкриті акціонерні товариства, статутний фонд яких з
урахуванням запланованого випуску не перевищуватиме 200000
гривень, можуть не включати до інформації про випуск акцій
відомості, що передбачені в підпунктах "з" та "и" пункту 2.2 цього
Положення. 2.5. У разі заснування нового акціонерного товариства
інформація про випуск акцій повинна містити такі дані: повне найменування акціонерного товариства; відомості про засновників, уповноважених проводити дії щодо
підписки на акції, із зазначенням номерів телефонів та факсів; предмет та цілі діяльності; дата проведення установчих зборів; розмір статутного фонду, що передбачається сформувати; внески засновників до статутного фонду та форма здійснення
внесків; найменування банківської установи та номер поточного рахунку,
на який вноситимуться початкові внески; дані про випуск цінних паперів, визначені в підпункті "і"
пункту 2.2 цього Положення.
Розділ 3. ЗВІТ ПРО НАСЛІДКИ ПІДПИСКИ НА АКЦІЇ
3.1. Не пізніше ніж через 15 робочих днів після закінчення
строку підписки на акції або після дати її дострокового припинення
відкрите акціонерне товариство подає до реєструвального органу
звіт про наслідки підписки на акції. ( Пункт 3.1 в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) 3.2. Звіт про наслідки підписки на акції подається до
реєструвального органу в двох примірниках; він повинен бути
засвідчений підписами та печатками емітента (при першому випуску
акцій засновників або уповноваженими ними особами) і аудитора
(аудиторської фірми). Якщо емітент користувався послугами торговця
цінними паперами щодо розміщення даного випуску акцій, то звіт про
наслідки підписки на акції також засвідчується підписом та
печаткою торговців цінними паперами. 3.3. При випуску акцій у бездокументарній формі звіт про
наслідки підписки на акції також засвідчується підписом та
печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про
обслуговування випуску акцій, оформив та депонував тимчасовий
глобальний сертифікат випуску цінних паперів. 3.4. Для реєстрації звіту про наслідки підписки на акції до
реєструвального органу подаються такі документи: а) заява про реєстрацію звіту про наслідки підписки на акції
згідно з додатком 4; б) звіт про наслідки підписки на акції; в) примірник друкованого органу з публікацією інформації про
випуск акцій; г) довідка, засвідчена підписами та печатками емітента (при
першому випуску - уповноважених осіб засновників), з переліком
внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів
укладених договорів, номерів та дат платіжних документів (у разі
оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у
разі оплати акцій негрошовими коштами); ( Підпункт "г" пункту 3.4
в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) ґ) копія тимчасового глобального сертифікату випуску акцій,
засвідчена підписом та печаткою емітента. 3.5. Звіт про наслідки підписки на акції повинен містити
інформацію, зазначену в додатку 8 до Положення. 3.6. Якщо підписка на акції не відбулась або акціонерне
товариство вважається незаснованим, до реєструвального органу
подається звіт про наслідки підписки на акції відповідно до вимог
цього розділу.
Розділ 4. РЕЄСТРАЦІЯ ВИПУСКУ АКЦІЙ
4.1. Не пізніше 60 календарних днів з дати державної
реєстрації статуту або змін до статуту товариства, пов'язаних із
зміною розміру статутного фонду, акціонерне товариство повинно
подати до реєструвального органу документи для реєстрації випуску
акцій. 4.2. Для реєстрації випуску акцій, крім випадків реєстрації
випуску в разі збільшення розміру статутного фонду за рахунок
реінвестиції дивідендів та зменшення розміру статутного фонду,
акціонерне товариство подає до реєструвального органу такі
документи: а) заяву про реєстрацію випуску акцій, складену згідно з
додатком 5; б) протокол, засвідчений підписом керівника і печаткою
товариства, прошитий і пронумерований, або належним чином
засвідчену виписку з протоколу загальних зборів (установчих зборів
- при першому випуску) у частині: ( Абзац перший підпункту "б"
пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 ) - затвердження результатів підписки на акції (у разі
перевищення або недосягнення оголошеного рівня підписки та в разі
прийняття рішення про випуск акцій іншим ніж загальні збори
акціонерів, органом товариства) із зазначенням кількості та
відсотка голосів осіб, які голосували за прийняття такого рішення; - затвердження статуту товариства (змін до статуту) із
зазначенням кількості та відсотка голосів акціонерів, що брали
участь у зборах, та кількості голосів, які голосували за прийняття
такого рішення; в) статут або зміни до статуту емітента, пов'язані зі
збільшенням розміру статутного фонду, чи їх нотаріально засвідчені
копії; г) проміжну фінансову звітність за звітний період, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
випуску акцій у складі балансу, та звіту про фінансові результати,
засвідчену підписами та печатками емітента та аудитора
(аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської
фірми) (якщо акціонерним товариством виступає банк, то висновок
аудитора не подається); ( Підпункт "г" пункту 4.2 із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) ґ) копію свідоцтва про державну реєстрацію акціонерного
товариства; д) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій; е) копію платіжного доручення про доплату державного мита в
сумі відповідної різниці (у разі перевищення фактичного обсягу
випуску акцій над запланованим розміром); є) копію звіту про оцінку майна (акта оцінки майна),
засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства
(подається, якщо до статутного капіталу товариства вноситься майно
господарських товариств з державною часткою (часткою комунального
майна), для визначення вартості внесків засновників (акціонерів)
товариства); ( Пункт 4.2 доповнено підпунктом "є" згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) ж) копію договору про створення акціонерного товариства або
оформлене іншим чином документальне підтвердження згоди
засновників на визначення грошової оцінки майнового внеску
(подається у разі створення акціонерного товариства, якщо до
статутного капіталу товариства вносяться майно або майнові права).
( Пункт 4.2 доповнено підпунктом "ж" згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 )
4.3. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення розміру
статутного фонду за рахунок реінвестиції дивідендів акціонерне
товариство подає до реєструвального органу такі документи: а) заяву про реєстрацію випуску акцій, складену згідно з
додатком 6; б) протокол, засвідчений підписом керівника і печаткою
товариства, прошитий і пронумерований, або засвідчену підписом
керівника та печаткою емітента виписку з протоколу загальних
зборів акціонерів щодо розподілу прибутку товариства та
направлення його частини на нарахування дивідендів із зазначенням
кількості та відсотка голосів акціонерів, що брали участь у
зборах, та кількості голосів, які голосували за прийняття такого
рішення, у разі прийняття рішення про збільшення статутного фонду
за рахунок реінвестиції дивідендів правлінням; ( Підпункт "б"
пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 ) в) протокол, засвідчений підписом керівника і печаткою
товариства, прошитий і пронумерований, або засвідчену підписом
керівника та печаткою емітента виписку з протоколу загальних
зборів акціонерів щодо внесення змін до статуту товариства у
зв'язку зі збільшенням розміру статутного фонду, із зазначенням
кількості та відсотка голосів акціонерів, що брали участь у
зборах, та кількості голосів, які голосували за прийняття такого
рішення; ( Підпункт "в" пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) г) зміни до статуту, пов'язані зі збільшенням розміру
статутного фонду або нотаріально засвідчені їх копії; ґ) проміжну фінансову звітність за звітний період, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
випуску акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати,
засвідчену підписами та печатками емітента та аудитора
(аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської
фірми); ( Підпункт "ґ" пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) д) копію свідоцтва про державну реєстрацію акціонерного
товариства; е) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій.
4.4. Для реєстрації випуску акцій у разі зменшення розміру
статутного фонду акціонерне товариство подає до реєструвального
органу такі документи: а) заяву про реєстрацію випуску акцій, складену згідно з
додатком 7; б) протокол, засвідчений підписом керівника і печаткою
товариства, прошитий і пронумерований, або засвідчену підписом
керівника та печаткою емітента виписку з протоколу загальних
зборів акціонерів щодо внесення змін до статуту товариства у
зв'язку зі зменшенням розміру статутного фонду, із зазначенням
кількості та відсотка голосів акціонерів, що брали участь у
зборах, та кількості голосів, які голосували за прийняття такого
рішення; ( Підпункт "б" пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) в) зміни до статуту, пов'язані зі зменшенням розміру
статутного фонду або нотаріально засвідчену їх копію; г) проміжну фінансову звітність за звітний період, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
випуску акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати,
засвідчену підписами та печатками емітента та аудитора
(аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської
фірми); ( Підпункт пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 396 ( z0870-05 ) від 19.07.2005 ) ґ) копію свідоцтва про державну реєстрацію акціонерного
товариства; д) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій; е) довідку емітента щодо ціни придбання акцій у акціонерів;
( Пункт 4.4 доповнено підпунктом "е" згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 ) є) довідку, засвідчену підписом уповноваженої особи та
печаткою товариства, про відсутність заперечень кредиторів щодо
зменшення розміру статутного капіталу товариства. ( Пункт 4.4
доповнено підпунктом "є" згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 )
4.5. Реєстрація випуску акцій проводиться за умови реєстрації
звіту про наслідки підписки на акції, якщо реєстрація такого звіту
передбачена чинним законодавством.
( Розділ 5 вилучено на підставі Рішення Держкомісцінних
паперів N 322 ( z0706-03 ) від 17.07.2003 )
( Розділ 6 вилучено на підставі Рішення Держкомісцінних
паперів N 322 ( z0706-03 ) від 17.07.2003 )
Розділ 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Для реєстрації інформації про випуск акцій або випуску
акцій банківські установи подають баланс, звіт про фінансові
результати за відповідними формами, що визначені Інструкціями про
складання фінансової звітності банків України, затвердженими
постановами Національного банку України, які діяли на відповідні
звітні дати. За місцем проведення підписки банківська установа зобов'язана
надати особам, які бажають здійснити підписку на акції банку,
баланс за формою 1-КБ (місячна) для ознайомлення. Інші емітенти подають баланс за формою N 1, звіт про
фінансові результати за формою N 2 (наказ Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684, із змінами та
доповненнями). Суб'єкти малого підприємництва (визнані такими
відповідно до чинного законодавства) подають фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва у складі балансу (форма N 1-м) та
звіту про фінансові результати (форма N 2-м) (наказ Міністерства
фінансів України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ), зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382, із
змінами та доповненнями). ( Пункт 5.1 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 )
Начальник управління
корпоративних фінансів А.Портнов

Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
засвідчує випуск акцій___________________________, що здійснюється
(найменування цінного паперу) _________________________________________________________________,
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ) на загальну суму _________________________________________ гривень
(сума словами) номінальною вартістю _____________________________________ гривень
(сума словами ) форма випуску ____________________________________________________
(словами) - простих іменних ______________________________________ штук
на суму __________________________________________________ гривень - простих на пред'явника _______________________________ штук
на суму __________________________________________________ гривень - привілейованих іменних _______________________________ штук
на суму __________________________________________________ гривень - привілейованих на пред'явника ________________________ штук
на суму __________________________________________________ гривень
унесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N _________
Дата реєстрації "___"_________ 200_ року.
Посада Підпис Прізвище, ім'я, по батькові
уповноваженої особи
М.п.

( Додаток 2 виключено на підставі Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 396 ( z0870-05 ) від
19.07.2005 )

Додаток 3
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___"__________ 200_ р. N
(дата подання заяви)
Заява
про реєстрацію інформації про випуск акцій
------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид акціонерного товариства| | |-------------------------------------------+--------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір статутного фонду згідно зі | | |статутом товариства | | |-------------------------------------------+--------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, на | | |які планується здійснити підписку | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій за типами та категоріями | | |(на які планується здійснити підписку) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість | | ------------------------------------------------------------------
М.п. Прізвище, ім'я, по батькові
Додаток 4
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___"__________ 200_ р. N
(дата подання заяви)
Заява
про реєстрацію звіту про наслідки підписки на акції
------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид акціонерного товариства| | |-------------------------------------------+--------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір статутного фонду згідно зі | | |статутом товариства | | |-------------------------------------------+--------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, на | | |які здійснена підписка | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій за типами та категоріями | | |(на які здійснена підписка) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Дата реєстрації інформації в | | |реєструвальному органі | | ------------------------------------------------------------------
М.п. Прізвище, ім'я, по батькові
Додаток 5
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___"__________ 200_ р. N
(дата подання заяви)
Заява
про реєстрацію випуску акцій
------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид акціонерного товариства| | |-------------------------------------------+--------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Поточний рахунок | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір статутного фонду | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій за типами та категоріями | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість | | |-------------------------------------------+--------------------| |Дата реєстрації звіту в реєструючому органі| | ------------------------------------------------------------------
М.п. Прізвище, ім'я, по батькові
Додаток 6
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___"__________ 200_ р. N
(дата подання заяви)
Заява
про реєстрацію випуску акцій
у разі збільшення розміру статутного фонду за рахунок
реінвестиції дивідендів
------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид акціонерного товариства| | |-------------------------------------------+--------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Поточний рахунок | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір статутного фонду | | |-------------------------------------------+--------------------| |Загальна кількість акцій за типами та | | |категоріями | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Фактичний строк приймання заяв від | | |акціонерів у разі їх згоди на направлення | | |нарахованої кожному з них суми дивідендів | | |на збільшення розміру статутного фонду | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акціонерів, що дали згоду на | | |направлення дивідендів на збільшення розмір| | |статутного фонду | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій, що випущені додатково за | | |рахунок реінвестиції дивідендів | | |-------------------------------------------+--------------------| |Дата подання до реєструвального органу | | |протоколу (виписки з протоколу) про | | |збільшення розміру статутного фонду та | | |копії надрукованого повідомлення | | ------------------------------------------------------------------
М.п. Прізвище, ім'я, по батькові
Додаток 7
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___"__________ 200_ р. N
(дата подання заяви)
Заява
про реєстрацію випуску акцій
у разі зменшення розміру статутного фонду
------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид акціонерного товариства| | |-------------------------------------------+--------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Поточний рахунок | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір статутного фонду | | |-------------------------------------------+--------------------| |Загальна кількість акцій за типами та | | |категоріями | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість акцій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Дата подання до реєструвального органу | | |протоколу (виписки з протоколу) про | | |зменшення розміру статутного фонду та копії| | |надрукованого повідомлення | | ------------------------------------------------------------------
М.п. Прізвище, ім'я, по батькові
Додаток 8
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств
Звіт про наслідки підписки на акції
------------------------------------------------------------------ |1. Фактична дата початку підписки на акції: | | |---------------------------------------------------+------------| | При додатковому випуску: | | | фактична дата початку першого етапу підписки: | | |---------------------------------------------------+------------| | фактична дата початку другого етапу підписки: | | |---------------------------------------------------+------------| |2. Фактична дата закінчення підписки на акції: | | |---------------------------------------------------+------------| | При додатковому випуску: | | | фактична дата закінчення першого етапу підписки:| | |---------------------------------------------------+------------| | фактична дата закінчення другого етапу підписки:| | |---------------------------------------------------+------------| |3. Кількість акцій, на які здійснена підписка: | | |---------------------------------------------------+------------| | При додатковому випуску: | | | кількість акцій, на які здійснена підписка на | | | першому етапі: | | |---------------------------------------------------+------------| | кількість акцій, на які здійснена підписка на | | | другому етапі: | | |---------------------------------------------------+------------| |4. Загальна номінальна вартість акцій, на які | | | здійснена підписка у порівнянні із запланованим | | | обсягом: | | |---------------------------------------------------+------------| |5. Загальна кількість та сума договорів, укладених | | | при здійсненні підписки на акції: | | |---------------------------------------------------+------------| | При додатковому випуску: | | | загальна кількість та сума договорів, укладених | | | при здійсненні підписки на першому етапі: | | |---------------------------------------------------+------------| | загальна кількість та сума договорів, укладених | | | при здійсненні підписки на другому етапі: | | |---------------------------------------------------+------------| |6. Загальна сума коштів, одержаних в ході підписки | | | на акції, у такому розподілі: | | | грошові кошти, унесені як плата за акції, із | | | зазначенням кількості акцій; | | |---------------------------------------------------+------------| | вартісна оцінка майна, цінних паперів та інш., | | | унесених як плата за акції, із зазначенням | | | кількості акцій; | | |---------------------------------------------------+------------| | оцінка іноземної валюти, унесеної як плата за | | | акції, із зазначенням кількості акцій. | | |---------------------------------------------------+------------| | При додатковому випуску: | | | грошові кошти, унесені як плата за акції на | | | першому етапі підписки, із зазначенням кількості| | | акцій; | | |---------------------------------------------------+------------| | вартісна оцінка майна, цінних паперів та інш., | | | унесених як плата за акції на першому етапі | | | підписки, із зазначенням кількості акцій; | | |---------------------------------------------------+------------| | оцінка іноземної валюти, унесеної як плата за | | | акції на першому етапі підписки, зі зазначенням | | | кількості акцій; | | |---------------------------------------------------+------------| | грошові кошти, унесені як плата за акції на | | | другому етапі підписки, із зазначенням кількості| | | акцій; | | |---------------------------------------------------+------------| | вартісна оцінка майна, цінних паперів та інш., | | | унесених як плата за акції на другому етапі | | | підписки, із зазначенням кількості акцій; | | |---------------------------------------------------+------------| | оцінка іноземної валюти, унесеної як плата за | | | акції на другому етапі підписки, із зазначенням | | | кількості акцій. | | |---------------------------------------------------+------------| |7. Розподіл коштів на: | | | статутний фонд (у сумі номінальної вартості | | | акцій, на яку здійснено підписку); | | |---------------------------------------------------+------------| | додатково вкладений капітал (у сумі перевищення | | | фактичної ціни продажу акцій над їх номінальною | | | вартістю) | | ------------------------------------------------------------------
М.п. Прізвище, ім'я, по батькові
Додаток 9
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___"__________ 200_ р. N
(дата подання заяви)
Заява
про реєстрацію випуску та інформації про випуск облігацій
------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид підприємства | | |-------------------------------------------+--------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір статутного фонду | | |-------------------------------------------+--------------------| |Загальна номінальна вартість акцій, що | | |пропонується до продажу | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість за видами та категоріями | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість | | ------------------------------------------------------------------
М.п. Прізвище, ім'я, по батькові
Додаток 10
до Положення про порядок реєстрації
випуску акцій відкритих акціонерних
товариств і облігацій підприємств
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___"__________ 200_ р. N
(дата подання заяви)
Заява
про подання звіту про наслідки погашення облігацій
------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид підприємства | | |-------------------------------------------+--------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Місцезнаходження | | |-------------------------------------------+--------------------| |Телефон, факс | | |-------------------------------------------+--------------------| |Розмір статутного фонду | | |-------------------------------------------+--------------------| |Кількість акцій за типами та категоріями | | |-------------------------------------------+--------------------| |Сумарна номінальна вартість випуску | | |облігацій | | |-------------------------------------------+--------------------| |Номінальна вартість | | |-------------------------------------------+--------------------| |Дата реєстрації інформації в реєструючому | | |органі | | ------------------------------------------------------------------
М.п. Прізвище, ім'я, по батькові

( Положення із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 22 ( vr022312-97 ) від 29.08.97; в
редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 36 ( vr036312-98 ) від
12.02.98; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Держкомісціннихпаперів N 81 ( z0274-99 ) від 19.04.99, N 218
( z0850-99 ) від 27.10.99; в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 18 ( z0449-01 ) від 09.02.2001 )вгору