Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва
Мінсоцполітики України; Наказ, Форма типового документа, Повідомлення від 19.03.2013136
Документ z0568-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.04.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2013  № 136


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2013 р.
за № 568/23100

Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва

Відповідно до статті 47 Закону України „Про зайнятість населення” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва, що додається.

2. Департаменту праці та зайнятості (М. Лазебна) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок
на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Г.В. ОсовийО. МірошниченкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
19.03.2013  № 136

Подають

Термін подання

Підприємства, незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом, - територіальному органу Державної служби зайнятості України у районі, місті, районі у місті тієї адміністративно-територіальної одиниці, на території якої вони зареєстровані як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Не пізніше дати початку зупинення (скорочення) виробництва

ПОВІДОМЛЕННЯ
про можливе зупинення (скорочення) виробництва

____________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Державної служби зайнятості України у районі, місті, районі у місті)

Найменування підприємства ____________________________________________________

Місцезнаходження підприємства _________________________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Повідомляємо, що у зв'язку з _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                                                                              (зазначається причина)

у ___________________________________________________________________________
                                                          (цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва)

_____________________________________________________________________________
з _________________________________ почнеться зупинення (скорочення) виробництва,
                      (число, місяць, рік)

що може тривати ____________________________________________________________.
                                                                                                             (кількість днів)

Керівник підприємства

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

М.П.Контактний телефон виконавця _______________________

Дата подання повідомлення ___________________________
                                                                                 (число, місяць, рік)

Заступник директора
Департаменту ринку праці
та зайнятості - начальник
відділу державного
регулювання зайнятості
та трудової міграції


О. Прутенковгору