Документ z0568-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.11.2017, підстава - z1096-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я

22.05.2009 N 481
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2009 р.
за N 568/16584
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 603 ( z1096-17 ) від 10.08.2017 }
Про внесення зміни до рішення
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 26.05.2006 N 324

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статті 35 Закону України "Про
акціонерні товариства" ( 514-17 ) Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Доповнити рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26.05.2006 N 324 ( z0698-06 ) "Про розкриття
інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про
проведення загальних зборів", зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 13.06.2006 за N 698/12572, після пункту 1 новим пунктом 2
такого змісту: "2. Установити, що акціонерні товариства, створені після
набрання чинності Законом України "Про акціонерні товариства"
( 514-17 ), або статути яких приведені у відповідність з нормами
цього Закону, з кількістю акціонерів - власників простих акцій
понад 1000 осіб у повідомленні про проведення загальних зборів
акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження
річних результатів діяльності акціонерних товариств, що
публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, зазначають час і місце проведення
зборів та порядок денний, до якого додається інформація про
основні показники фінансово-господарської діяльності за
рекомендованою формою (додаток)". У зв'язку з цим пункти 2 та 3 уважати відповідно пунктами 3
та 4.
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
4. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його
офіційного опублікування.
Голова Комісії А.Балюк

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

Протокол засідання Комісії
від 22.05.2009 N 16вгору