Документ z0566-99, поточна редакція — Прийняття від 26.07.1999
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 16.08.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 266/222/363 від 26.07.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 серпня 1999 р.
vd990726 vn266/222/363 за N 566/3859

Про затвердження Правил приймання до ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою та схеми
закріплення ліцеїв за військовими формуваннями України

На виконання розпорядження Президента України від 11 травня
1999 р. N 94/99-рп "Про розширення мережі ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою" відповідно до Положення про ліцей
з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 р. N 717
( 717-99-п ), та з метою організації діяльності ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Правила приймання до ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою (додається). 2. Новостворені ліцеї (в Автономній Республіці Крим,
Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській областях)
укомплектувати юнаками з числа дітей-сиріт, дітей, батьки яких
були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або
загинули під час виконання службових обов'язків, та дітей з
багатодітних сімей віком 15-16 років, які мають базову середню
освіту. 3. Закріпити новостворені ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою за військовими формуваннями (схема
додається
) та до 1 вересня поточного року укомплектувати
офіцерами, схильними до роботи з підлітками. 4. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти Закарпатської, Запорізької, Миколаївської та
Одеської обласних державних адміністрацій до 20 серпня 1999 року
організувати та забезпечити навчально-виховний процес у
новостворених ліцеях відповідно до встановлених вимог. 5. Заступнику Голови Державного комітету у справах охорони
державного кордону України, начальникові Головного управління
військової освіти Міністерства оборони України, начальникам
військових комісаріатів забезпечити відбір юнаків до ліцеїв та
проведення вступних випробувань, військово-патріотичне виховання
ліцеїстів, розподіл випускників ліцеїв до вищих навчальних
закладів єдиної системи військової освіти України. 6. Директиву начальника Головного штабу Збройних Сил України
від 24.02.93 N 28 "Про введення в дію правил приймання в військові
ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою" вважати
такою, що втратила чинність. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра оборони України (генерал-полковник І.В.Біжан),
Першого заступника Міністра освіти України (Б.І.Холод), заступника
Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону
України (генерал-лейтенант А.С.Бєляєв).
Міністр освіти України В.О.Зайчук
Міністр оборони України
Генерал армії України О.І.Кузьмук
Голова Держкомітету - командуючий
Прикордонними військами України
Генерал-полковник В.І.Банних
Затверджено
Наказ Міністерства освіти України,
Міністерства оборони України,
Державного комітету у справах
охорони державного кордону України
26.07.99 N 266/222/363
Правила приймання
до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою
Загальні положення
1. Правила приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою (далі - Правила) розроблені відповідно до Положення
про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня
1999 р. N 717 ( 717-99-п ), і визначають порядок організації
відбору вступників до ліцеїв і порядок проведення вступних
випробувань у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою
(далі - ліцеї). 2. Ліцей забезпечує здобуття учнями повної загальної
середньої освіти і здійснює їх допрофесійну військову підготовку. Випускники ліцею отримують атестат про повну загальну середню
освіту державного зразка і направлення командування ліцею, з
урахуванням результатів навчання та особистих здібностей юнака, на
перший курс вищих навчальних закладів Збройних Сил України та
інших військових формувань України, а також військових навчальних
підрозділів цивільних вищих навчальних закладів України, які
здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу,
відповідно до рознарядки. 3. До ліцею приймаються юнаки - громадяни України віком 15
років на рік вступу, які здатні за станом здоров'я навчатися в
ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних Сил та інших
військових формувань України та мають базову загальну середню
освіту. 4. Відбір вступників проводиться в ліцеях на підставі
вивчення особової справи юнака, зарахування до ліцею - за
результатами вступних випробувань. 5. Вступні випробування передбачають: фахові вступні випробування - професійно-психологічне
обстеження, медичний огляд, рівень фізичної підготовки; вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін - українська
мова (диктант), математика (письмово). Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до
вступних іспитів не допускаються. 6. Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних
іспитів, зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без
опіки (піклування) батьків, а також діти, у яких один з
батьків-військовослужбовців загинув при виконанні службових
обов'язків. 7. Першочергове право на зарахування до ліцею при рівності
набраних балів мають юнаки з числа дітей-сиріт, дітей учасників
бойових дій, дітей військовослужбовців, дітей, батьки яких були
учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або
загинули під час виконання службових обов'язків, та дітей з
багатодітних сімей.
Порядок відбору вступників
8. Начальники ліцеїв: організовують та проводять роботу з військово-професійної
орієнтації юнаків через викладачів допризовної підготовки ліцеїв
(за відповідним направленням) безпосередньо в загальноосвітніх
навчальних закладах, при погодженні з військовими комісарами; доводять до відома вступників правила приймання до ліцеїв,
надають програми вступних іспитів, довідково-інформаційні
посібники для підготовки до вступу в ліцей; забезпечують військові комісаріати, загальноосвітні навчальні
заклади матеріалами наочної агітації, що відображають
життєдіяльність ліцеїв, правилами приймання до них; організовують приймання особових справ в ліцеях.
9. Організацію приймання до ліцеїв здійснює приймальна
комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджується
наказом начальника ліцею, який є її головою. Заступником голови
приймальної комісії ліцею призначається начальник навчальної
частини.
10. На приймальну комісію покладається: приймання та розгляд документів вступників до ліцею і
оформлення їх в особову справу; конкурс особових справ (критеріями можуть бути: середній бал
документа про освіту, характеристика, наявність пільг тощо); медичний огляд; професійно-психологічне обстеження; рівень фізичної підготовки; організація та проведення вступних іспитів; підготовка проекту наказу про зарахування вступників
ліцеїстами; складання звіту за формою, яку затверджує голова приймальної
комісії.
11. Юнаки, які виявили бажання вступити до ліцею, подають
особисто або надсилають до ліцею поштою в термін з 1 квітня до 30
червня року вступу такі документи: особисту заяву на ім'я начальника ліцею про бажання вчитись у
ліцеї та готовність після його закінчення продовжувати навчання у
вищому військовому навчальному закладі України (військовому
навчальному підрозділі цивільного вищого навчального закладу, який
здійснює підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу)
за направленням командування ліцею з урахуванням результатів
навчання та особистих здібностей; заяву батьків (або осіб, які їх заміняють), в якій вказують
про згоду юнака навчатися в ліцеї; оригінал свідоцтва про народження; характеристику й табель успішності за дев'ятий клас (за три
чверті), засвідчений підписом директора і печаткою
загальноосвітнього навчального закладу; медичну довідку (форма 0-86у); медичну довідку про зроблені щеплення (форма 68); 4 фотокартки розміром 3 х 4 см без головного убору з місцем
для печатки в правому нижньому куті; довідку з місця роботи батьків (або осіб, які їх заміняють)
(додаток 1); довідку про склад сім'ї (форма 3); свідоцтво про базову загальну середню освіту (вступники
подають до приймальної комісії ліцею особисто при прибутті на
вступні випробування). Документи після надходження до ліцею оформлюються в особову
справу, яку розглядає приймальна комісія ліцею і за результатами
її вивчення складає списки вступників (додаток 2). Списки
підписуються всіма членами комісії. Начальник ліцею до 15 липня
повідомляє юнаків про їх зарахування вступниками до ліцею та
термін прибуття на вступні випробування.
12. Начальники ліцеїв безпосередньо здійснюють контроль за
роботою приймальних комісій ліцеїв з відбору та приймання
кандидатів на навчання і відповідають за своєчасне та якісне
комплектування ліцеїв ліцеїстами.
13. Вступники прибувають до ліцеїв у зазначені їм терміни. Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без
піклування батьків, забезпечуються відповідними місцевими
державними адміністраціями коштами для проїзду до ліцеїв та назад
у разі відмови в прийманні до ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою, безкоштовним житлом та харчуванням за нормами
утримання ліцеїстів. Усі інші вступники, за їхнім бажанням, забезпечуються житлом
та харчуванням за кошти батьків (або осіб, які їх заміняють) за
межами ліцею і прибувають тільки на консультації та для
проходження вступних випробувань.
14. Вихід вступників, які розташовуються у ліцеї, з території
ліцею на період від вечірньої перевірки до підйому забороняється.
15. Вступники розподіляються в роти, в ротах - по групах,
чисельність яких не повинна перевищувати 30-45 чоловік. Кожна
група складається з трьох відділень по 10-15 чоловік. З числа вступників офіцерами-вихователями підбираються та
призначаються командири відділень, визначаються їхні обов'язки
щодо контролю та обліку особового складу.
16. Для підтримання внутрішнього порядку, охорони приміщень,
майна підрозділів ліцею та особистих речей вступників щоденно з їх
числа призначається добовий наряд у складі чергового роти та 6-8
днювальників. Для контролю виконання розпорядку дня, несення служби добовим
нарядом та підтримання внутрішнього порядку на кожну добу
призначається офіцер або прапорщик з роти. Під час несення служби наряд керується вимогами Тимчасового
статуту внутрішньої служби Збройних Сил України ( 431/93 ).
17. Забороняється використовувати вступників для виконання
господарських робіт, крім прибирання території, місця розташування
та робіт у їдальні. Юнаки, призначені для робіт в їдальні, повинні
забезпечуватися комплектом робочого одягу. Командири підрозділів
зобов'язані вжити потрібних заходів для запобігання псуванню та
забрудненню одягу вступників.
Організація фахових вступних випробувань та іспитів із
загальноосвітніх дисциплін
18. До початку вступних випробувань голова приймальної
комісії проводить бесіду зі вступниками, на якій інформує про
призначення ліцею, порядок комплектування першого курсу,
організації та проведення іспитів, медичного огляду, перевірки
рівня фізичної підготовленості і професійно-психологічного
обстеження вступників; доводить до відома критерії оцінки
письмових робіт з кожної дисципліни; оголошує порядок доведення до
відома вступників результатів складання іспитів, механізм
зарахування на навчання до ліцею тих, хто витримав вступні
випробування, та відправки за місцем проживання тих, хто не
пройшов за конкурсом.
19. Окрім іспитів із загальноосвітніх дисциплін вступники
здають фахові вступні випробування в період з 1 по 20 серпня.
Фахові вступні випробування включають: оцінювання індивідуальних якостей (професійно-психологічне
обстеження); рівень фізичної підготовки; медичний огляд.
20. Оцінка індивідуальних професійно-психологічних якостей
проводиться з метою виявлення в кандидатів конкретних особистих
якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного
навчання в ліцеї та подальшого ефективного застосування одержаних
знань при навчанні у вищих військових навчальних закладах. Оцінка індивідуальних професійно-психологічних якостей
включає оцінку військової направленості, оцінку рівня
нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання. Вивчення індивідуальних психологічних якостей з приведених
вище розділів здійснюється фахівцями ліцею в галузі професійного
психологічного відбору, які входять до складу військово-лікарської
комісії. Технологію вивчення професійно-психологічного обстеження
затверджує начальник ліцею. За рішенням приймальної комісії, кандидатам, які не
зараховані за результатами оцінки індивідуальних психологічних
якостей, в документах, що видаються на руки, записується
формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов
професійно-психологічний відбір".
21. Остаточний медичний огляд вступників проводиться згідно з
Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у
Збройних Силах України, яке затверджене наказом Міністра оборони
України від 04.01.94 N 2 ( z0177-94 ) і зареєстроване в
Міністерстві юстиції 29.07.94 за N 177/386. Для його проведення вступники прибувають у призначений час до
медичного пункту під командою офіцера-вихователя, маючи при собі
екзаменаційні листи. В обмін на екзаменаційний лист кожному вступнику видається
карта медичного огляду вступника до ліцею. Після проходження всіх
спеціалістів вона здається для доповіді голові
військово-лікарської комісії, який робить остаточний висновок щодо
придатності юнака до вступу на навчання, записує в екзаменаційний
лист результат огляду й повертає його вступнику. Голова
військово-лікарської комісії дає роз'яснення кожному вступнику,
якого визнано непридатним за медичними показниками, щодо причини
такого висновку.
22. Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться
після проведення медичного огляду відповідно до таблиці оцінювання
виконання нормативів рівня фізичної підготовленості (додаток 3). 23. Вступники, які не витримали фахові вступні випробування,
до вступних іспитів не допускаються. 24. Вступники складають вступні іспити за обсягом навчальних
програм 9-го класу загальноосвітнього навчального закладу. 25. Вступники, які закінчили 9 класів загальноосвітнього
навчального закладу й отримали свідоцтво з відзнакою, складають
тільки один іспит з математики. У разі складання його з оцінкою
"відмінно" вони звільняються від подальшого складання вступного
іспиту. 26. Начальник ліцею визначає порядок розміщення вступників і
розпорядок дня на період проведення вступних випробувань. 27. Результати іспитів заносяться спочатку в екзаменаційну
відомість (додаток 4), а потім в екзаменаційний лист вступника
(додаток 5) цифрами та літерами. 28. Командири взводів - офіцери-вихователі видають вступникам
екзаменаційні листи; повідомляють військові звання, прізвища,
імена та по батькові голови і членів приймальної комісії, офіцерів
і прапорщиків роти; знайомлять з розташуванням ліцею; визначають
місце у спальному приміщенні кожному вступнику, який бажає
проживати на час вступних іспитів у розташуванні ліцею; вказують
місця для підготовки до іспитів; доводять до відома розклад
іспитів і консультацій, розпорядок дня ліцею, правила поведінки на
території та в приміщеннях, а також вимоги щодо збереження меблів,
посуду, майна та зелених насаджень. 29. Розклад вступних випробувань складається в ліцеї,
затверджується начальником, якому підпорядкований ліцей, не
пізніше ніж за 10 днів до їх початку і доводиться до відома
вступників не пізніше ніж за дві доби. Перерва між іспитами для
груп повинна бути не менше двох діб. У розкладі вказуються дні
проведення професійно-психологічного обстеження, медичного огляду,
перевірки рівня фізичної підготовленості юнаків, проведення
консультацій та іспитів. 30. Екзаменаційні білети та тексти письмових екзаменаційних
робіт для ліцеїв розроблюються Головним управлінням військової
освіти Міністерства оборони України відповідно до навчальних
програм основної школи за погодженням з Головним управлінням
середньої освіти Міністерства освіти України, видаються начальнику
ліцею в запечатаних конвертах з розрахунку один конверт на один
іспит і до початку іспитів зберігаються у нього. Конверт з екзаменаційними матеріалами розкривається
начальником ліцею в присутності екзаменаційної комісії за одну
годину до початку іспиту, про що складається акт (додаток 6). 31. У приміщення, що визначені для складання іспитів,
допускаються лише вступники, екзаменатори, голова й заступник
голови приймальної комісії та особи, які прибули для перевірки й
контролю ходу приймання до ліцею за розпорядженням Міністра
оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил
України - першого заступника Міністра оборони України, першого
заступника Міністра оборони України, Міністра освіти України або
його перших заступників та начальника, якому безпосередньо
підпорядкований ліцей. 32. Вступники прибувають для складання іспитів у складі груп,
маючи із собою екзаменаційні листи та письмове приладдя. Вступники, які в призначений час не прибули на один з іспитів
без поважних причин, до складання вступних іспитів не
допускаються. При отриманні юнаками незадовільної оцінки повторне складання
іспиту не дозволяється. 33. Про неможливість за станом здоров'я чи з інших причин
складати іспит вступник повинен доповісти командиру роти -
старшому офіцеру-вихователю і діяти за його розпорядженням. Час
складання іспиту, що був пропущений, визначається головою
приймальної комісії. У цьому випадку оформлюється окрема
екзаменаційна відомість, яка повинна бути засвідчена до початку
заключного засідання приймальної комісії. 34. Вступники у визначений розкладом іспитів час займають
місця в приміщенні, визначеному для складання іспитів. Їм
оголошується порядок проведення іспиту. Екзаменатори збирають
екзаменаційні листи вступників. Замість них видають
листи-вкладинки (додаток 7) з закріпленими на них титульними
ярликами (додаток 8). Кожний вступник заповнює титульний ярлик. На іспиті з математики видаються ще й картки-завдання. Уся
письмова робота (як у чистовому варіанті, так і в чорновому)
виконується тільки на листах-вкладинках синіми або фіолетовими
чорнилами (пастою). Робити які б то не було помітки чи позначки на
роботах не дозволяється. Для письмових іспитів з математики виділяється три
астрономічні години, з мови - одна година. Час визначається з
моменту закінчення оформлення титульного листа та отримання
картки-завдання. При написанні диктанту екзаменатор прочитує весь текст, потім
диктує його реченнями і знову перечитує для перевірки написаного
самими вступниками, після чого роботи збираються. Додатковий час
на перевірку диктанту вступникам не надається. Завдання з математики переписується повністю, розв'язується в
послідовності, яка зручна для вступника. Оформлення розв'язання
прикладів (задач) ведеться у відповідності з вимогами, що
ставляться до учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 35. Після виконання роботи або після закінчення часу, який
надається для письмового іспиту, титульні ярлики та
листи-вкладинки здаються екзаменаторам, які попередньо звіряють
дані, зазначені в титульних ярликах, і повертають вступникам
екзаменаційні листи. Усі письмові роботи відразу після закінчення іспиту здаються
секретарю приймальної комісії, який проставляє на титульному
ярлику і на кожному листі-вкладинці цифровий або інший умовний
шифр. Зашифровані титульні ярлики зберігаються у сейфі секретаря
приймальної комісії, а листи-вкладинки відразу видаються
викладачам для перевірки. Робити перерву на відпочинок чи з іншого
приводу під час перевірки екзаменаційної роботи забороняється. На
час перерви роботи повертаються секретарю приймальної комісії. Після закінчення перевірки письмові роботи передаються
секретарю приймальної комісії для розшифрування. Після цього члени
приймальної комісії проставляють оцінки в екзаменаційні листи та
відомості. 36. Рейтингова екзаменаційна оцінка проставляється на першій
сторінці чистового листа-вкладинки згідно з Нормами оцінок
вступних іспитів (додаток 9) і завіряється підписами
екзаменаторів. Виправлення оцінок, помилково проставлених за результатами
складання іспитів, допускається лише з відома екзаменаційної
комісії за рішенням голови приймальної комісії і оформлюється
протоколом. 37. Письмові екзаменаційні роботи всіх вступників знищуються
через рік після закінчення іспитів. 38. При перевірці диктанту екзаменатор підкреслює
орфографічні помилки і надписує зверху потрібну літеру. При
пунктуаційних помилках закреслює або ставить потрібні в цьому
випадку розділові знаки. На полях умовними позначками помічаються помилки (I -
орфографічні, V - пунктуаційні). Інші знаки для пояснення помилок
використовувати забороняється. Усі записи робляться тільки
червоними чорнилами (пастою). Після цього виставляється рейтингова
оцінка за диктант. Максимальна рейтингова оцінка за диктант
складає 34 бали. 39. При перевірці письмової роботи з математики екзаменатор
підкреслює невірний знак, цифру, результат. На полях умовним
знаком ("+" - завдання розв'язане, "-" - завдання не виконано,
"+-" - завдання виконано з незначними помилками) відмічається
результат перевірки. Перевіривши письмову роботу, екзаменатор на першій сторінці
листа-вкладинки проставляє кількість балів за рішення прикладів
(задач) у порядку, викладеному в картці завданні. Після цього
виставляється рейтингова оцінка за роботу з математики. Максимальна рейтингова оцінка з математики складає 36 балів. 40. Оцінки за письмові іспити вступникам оголошують командири
рот - старші офіцери-вихователі після завершення перевірки робіт і
затвердження результатів головою приймальної комісії, до початку
наступного іспиту. Одночасно на дошку оголошень вивішуються списки
з рейтинговими оцінками. 41. Апеляції на результати вступних іспитів розглядає в день
оголошення оцінок апеляційна комісія, склад, чисельність та
порядок роботи якої затверджується наказом начальника ліцею. Відповідне рішення комісії оформлюється протоколом, який
підписується головою апеляційної комісії. 42. Особи, які успішно витримали вступні випробування,
зараховуються до ліцею за конкурсом відповідно до кількості
набраних балів. 43. Прохідний бал визначається з урахуванням результатів
професійно-психологічного обстеження, медичного огляду, перевірки
рівня фізичної підготовленості та рейтингових оцінок за іспити і
оголошується перед заключним засіданням приймальної комісії. 44. Приймальна комісія в першу чергу вирішує питання про
зарахування до ліцею вступників, які користуються пільгами, а
потім решти вступників у порядку конкурсного добору. Начальнику Головного управління військової освіти
Міністерства оборони України та начальнику Головного управління
середньої освіти Міністерства освіти України надається право
зараховувати до ліцеїв до 15% ліцеїстів понад встановлену
чисельність набору. 45. Наказ про зарахування начальник ліцею видає не пізніше
двох діб після заключного засідання приймальної комісії. Наказ оголошується всьому особовому складу ліцею, а списки
вивішуються на дошку оголошень. 46. Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та
порядку, до складання вступних випробувань не допускаються. 47. Відправлення вступників з ліцею з будь-яких причин
проводиться на підставі наказу начальника ліцею після його
оголошення особовому складу підрозділу вступників. 48. Вступники, які не прийняті на навчання за результатами
конкурсних випробувань, відправляються до місця постійного
проживання. Кожному з них видається відповідна довідка про
результати складання вступних випробувань, яка підписується
секретарем приймальної комісії і засвідчується гербовою печаткою
ліцею. Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без
піклування батьків, відправляються з ліцею в супроводі
представника навчального закладу, з якого він прибув, або
представника ліцею.
Заступник начальника Головного
управління середньої освіти
Міністерства освіти України Д.І.Дейкун
Додаток 1
до п.11 Правил приймання до
ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою
Довідка
Дана ________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) про те, що він (вона) дійсно працює ______________________________
(назва закладу і посада, що обіймається) Місячна заробітна плата складає:
січень ______________ квітень ____________
лютий _______________ травень ____________
березень ____________
Керівник закладу ____________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище) Печатка закладу
Додаток 2
до п.11 Правил приймання до
ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою
Список кандидатів, відібраних для вступу до ____________________________
(найменування ліцею) ______________________________________ приймальною комісією ліцею
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,|Число, | Короткі |Середня |Іноземна |Дані зі | |з/п| ім'я та |місяць |відомості|арифметична|мова, яка|шкільної | | | по |та рік | про |оцінка з |вивчалася|характери-| | |батькові |народ- | батьків |усіх під- | |стики (ха-| | | |ження | |сумкових | |рактери- | | | | | |оцінок за | |зується | | | | | |рік з табе-| |позитивно,| | | | | |ля успіш- | |зазначаю- | | | | | |ності за | |ться недо-| | | | | |9-й клас | |ліки) | |---+---------+-------+---------+-----------+---------+----------| ------------------------------------------------------------------ Примітка. Список складається за область у алфавітному порядку.
Голова приймальної комісії _________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Члени приймальної комісії: 1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
(військове звання, підписи,
ініціали, прізвище) Дата
Додаток 3
до п.22 Правил приймання до
ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою
Таблиця оцінювання виконання нормативів рівня
фізичної підготовленості
------------------------------------------------------------------ | Нормативи | Оцінка | | |------------------------------------------------| | | 5 | 4 | 3 | 2 | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Підтягування | 10 | 9 | 8 | 6 | |(раз) | | | | | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Біг 60 м (сек.)| 8,8 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Біг 2000 м | 9,20 | 9,40 | 10,0 | 10,10 | |(хв., сек.) | | | | | ------------------------------------------------------------------
Залік за рівень фізичної підготовленості визнається в разі
отримання вступником не більше однієї незадовільної оцінки за
виконання встановлених нормативів.
Додаток 4
до п.27 Правил приймання до
ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою
_______________________________________________________
(найменування ліцею)
Екзаменаційна відомість N _____
конкурсного вступного іспиту з ______________________________
(назва предмета)
Екзаменатори: 1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
"____" _____________ ____ р.
(дата іспиту)
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я | Номер |Рейтингова | Підписи | |з/п| та по |екзаменаційного | оцінка |екзаменаторів | | | батькові | листа | | | | | вступника | | | | |---+---------------+----------------+-----------+---------------| ------------------------------------------------------------------
Всього: 33-36 (31-34) __________________________
27-32 (24-30) __________________________
15-26 (14-23) __________________________
0-14 (0-13) __________________________
Голова екзаменаційної комісії _________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Члени комісії: _________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище) _________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 5
до п.27 Правил приймання до
ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою
(лівий бік екзаменаційного листа)
Екзаменаційний лист вступника N ____ _______________________________________________________
(найменування ліцею)
Приймальна комісія надає право _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
складати вступні іспити.
Іноземна мова, яка вивчалася: ___________________________________
Виданий "____" __________ ____ р.
Секретар приймальної комісії _________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище) _________________________________
(особистий підпис вступника)
фотокартка, скріплена
відтиском гербової печатки
(правий бік екзаменаційного листа)
1. Оцінки, отримані на вступних іспитах: ------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Дата |Рейтингова| Прізвища та| Підписи | |з/п|навчальних предме-|іспиту| оцінка | ініціали |екзамена-| | |тів (вид іспиту) | | |екзаменаторів| торів | |---+------------------+------+----------+-------------+---------| | 1 |Українська мова | | | | | | |(письмово) | | | | | |---+------------------+------+----------+-------------+---------| | 2 |Математика | | | | | | |(письмово) | | | | | |---+------------------+------+----------+-------------+---------| | | РАЗОМ | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Результати перевірки рівня фізичної підготовки та висновок
комісії __________________________________________________________
(залік, незалік) 3. Результати професійно-психологічного обстеження та
висновок комісії: ________________________________________________
(придатний, непридатний) 4. Результати остаточного медичного огляду та висновок
комісії: _________________________________________________________
(придатний, непридатний)
Секретар приймальної комісії __________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 6
до п.30 Правил приймання до
ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою
Затверджую
Голова приймальної комісії
______________________________________________
(назва ліцею) ______________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"__" __________ ____ р.
Акт
Комісія у складі: голови, заступника голови приймальної
комісії ліцею (військове звання, прізвище, ініціали), членів
комісії - викладачів математики (української мови) (прізвища,
ініціали) (дата, час) провела розпечатування конверта за N ___ з
контрольним завданням для проведення іспиту з (назва предмета). У
конверті виявились такі варіанти: (для іспиту з математики
вказуються номери варіантів, для іспиту з української мови - назва
або перше речення диктанту).
Додаток: примірники контрольних завдань (диктантів) на ____
аркушах.
Голова комісії: _________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Члени приймальної комісії: 1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
(військове звання, підписи,
ініціали, прізвище) "___" ____________ _____ р.
Додаток 7
до п.34 Правил приймання до
ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою _________________________________________________________________
(найменування ліцею) _________________________________________________________________
Лист-вкладинка
Виданий "____" ______________ _____ р.
___________________________ шифр _______________
(оцінка) _________________________________ _________________________________
(військові звання, підписи,
ініціали, прізвища екзаменаторів)
варіант ____________
Додаток 8
до п.34 Правил приймання до
ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою
_________________________________________________________________
(найменування ліцею) _________________________________________________________________
Титульний ярлик
група N _______ шифр _________
Письмовий іспит
з _________________________________________ варіант ___________
вступник ________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
"___" ___________ ____ р.
Додаток 9
до п.36 Правил приймання до
ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою
Норми оцінок вступних іспитів до ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою
Зарахування до ліцеїв проводиться за рейтингом.
Складові рейтингу мають максимальне значення:
математика - 36 балів
диктант - 34 бали --------------------------------- ВСЬОГО: 70 балів
Оцінка іспиту з математики
Письмовий іспит з математики складається з 20 завдань трьох
рівнів складності: 8 завдань (5 - з алгебри, 3 - з геометрії) - 1-го рівня; 8 завдань (5 - з алгебри, 3 - з геометрії) - 2-го рівня; 4 завдання (3 - з алгебри, 1 - з геометрії) - 3-го рівня.
Завдання всіх рівнів - це тести відкритого типу. Виконання завдань оцінюється: 1-го рівня: 1. За правильну відповідь виставляється "+" або 1 бал. 2. За неправильну - "-" або 0 балів.
Завдання 2-го рівня: 1. За правильну відповідь з письмовими записами, що не
містять помилок, виставляється "+" або 2 бали. 2. За правильну відповідь з відповідними письмовими записами
з помилками виставляється "+ - " або 1 бал. 3. У решті випадків - "-" або 0 балів.
Завдання 3-го рівня: 1. За правильну відповідь і записи без помилок виставляється
"+" (3 бали). 2. За правильну відповідь і записи з помилками або за
неправильну відповідь і відповідні записи, які свідчать про
самостійність і правильність розв'язування, виставляється "+ -" (2
бали). 3. За часткове розв'язування, яке не доведене до відповіді,
виставляється "+ -" (1 бал).
4. У решті випадків - "-" (0 балів). За виконання іспиту з математики виставляється така кількість
балів:
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Предмет | 1-й рівень | 2-й рівень | 3-й рівень |Всього| | |---------------+---------------+---------------|балів | | |Кіль- |Кіль- |Кіль- |Кіль- |Кіль- |Кіль- | | |кість |кість |кість |кість |кість |кість | | | |завдань |балів |завдань |балів |завдань |балів | | |---------+--------+------+--------+------+--------+------+------| | Алгебра | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | 24 | |---------+--------+------+--------+------+--------+------+------| |Геометрія| 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 12 | ------------------------------------------------------------------
Переведення балів у традиційну чотирибальну систему оцінок
здійснюється за критеріями:
Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | Всього | Оцінки | | балів |-----------------------------------------------------| | | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------+------------+-------------+-------------+------------| | 36 | 0 - 14 | 15 - 26 | 27 - 32 | 33 - 36 | ------------------------------------------------------------------
Вступники, які набрали кількість балів 14 і менше, до
подальших іспитів не допускаються і відраховуються як такі, що не
склали іспити. Вступники, які мають право на здачу одного іспиту і набрали
33-36 балів, від диктанту звільняються. Роботи вступників, які набрали 33-36 та 0-14 балів,
перевіряються другим екзаменатором. У разі розбіжності оцінок
робота оцінюється рішенням підкомісії з даного предмета.
Оцінка диктанту
Обсяг диктанту для вступників складає 120-140 слів. При оцінюванні диктанту виправляються, але не враховуються
такі орфографічні та пунктуаційні помилки: 1. На правила, які не включені до шкільної програми. 2. На ще не вивчені правила. 3. У словах з написанням, що не перевіряються і над якими не
проводилась спеціальна робота. 4. У передачі так званої "авторської пунктуації". Серед помилок слід виділяти негрубі помилки. При
підраховуванні помилок дві негрубі вважаються за одну. До негрубих відносяться такі помилки: 1. У винятках з усіх правил. 2. У написанні великої букви в складних власних
найменуваннях. 3. У випадках написання разом і окремо префіксів у
прислівниках, утворених від іменників з прийменниками. 4. У випадках, коли замість одного знаку поставлено інший. 5. У випадках, що вимагають розрізнення "не" і "ні". 6. У пропуску одного із сполучних розділових знаків або в
порушенні їх послідовності. 7. У заміні українських букв російськими. При оцінюванні диктанту за кожну орфографічну помилку
вираховується 3 бали із максимальної суми балів (34) та за кожну
пунктуаційну - 2 бали. При переведенні кількості балів в чотирибальну систему оцінок
будемо мати приблизно такі критерії:
Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------ | Всього | Оцінки | | балів |------------------------------------------------------| | | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------+-------------+------------+------------+--------------| | 34 | 0 - 13 | 14 - 23 | 24 - 30 | 31 - 34 | ------------------------------------------------------------------
Вступники, які мають 13 балів та менше, до подальших іспитів
не допускаються і відраховуються з ліцею як такі, що не склали
іспити. Роботи вступників, які набрали 31-34 та 0-13 балів,
перевіряються другим екзаменатором. У разі розбіжності оцінок
робота оцінюється рішенням підкомісії з даного предмета.
Затверджено
Наказ Міністерства освіти України,
Міністерства оборони України,
Державного комітету у справах
охорони державного кордону України
26.07.99 N 266/222/363
Схема закріплення
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою за
військовими формуваннями України з метою здійснення
навчально-методичного керівництва з військових питань
------------------------------------------------------------------ | N | Адміністративно-територіальна | Військове формування | | з/п | одиниця, в якій створюються | України | | | ліцеї | | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 1 |Автономна Республіка Крим |Міністерство оборони | | | |України | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 2 |Закарпатська область |Державний комітет у | | | |справах охорони | | | |державного кордону | | | |України | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 3 |Запорізька область |Міністерство оборони | | | |України | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 4 |Миколаївська область |Міністерство оборони | | | |України | |-------+--------------------------------+-----------------------| | 5 |Одеська область |Міністерство оборони | | | |України | ------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Головного управління середньої освіти
Міністерства освіти України Д.І.Дейкунвгору