Документ z0566-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.10.2010, підстава - z0938-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 244 від 14.11.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 листопада 1997 р.
vd971114 vn244 за N 566/2370
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1085 ( z0938-10 ) від 24.09.2010 }
Про бухгалтерський облік списання та
реструктуризації податкової заборгованості

На виконання Закону України "Про списання та реструктуризацію
податкової заборгованості платників податків за станом на 31
березня 1997 року" ( 314/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
Списання та реструктуризацію вказаної заборгованості
підприємствам і організаціям відображати в бухгалтерському обліку
у такому порядку: 1. Суми податкової заборгованості, які на підставі рішення
відповідного податкового органу підлягають списанню як безнадійні
до сплати відповідно до статті 2 наведеного Закону, відображаються
по дебету рахунків 65 "Розрахунки з позабюджетних платежів", 68
"Розрахунки з бюджетом", 69 "Розрахунки по страхуванню" в
кореспонденції з кредитом рахунка 88 "Фонди спеціального
призначення", субрахунок "Фонд поповнення власних коштів і
дооцінки товарно-матеріальних цінностей". 2. Суми податкової заборгованості, щодо яких проведено
взаємозалік відповідно до пункту 6 статті 3 наведеного Закону,
відображаються по дебету рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" і
кредиту рахунка 96 "Цільове фінансування і цільові надходження" з
одночасним відображенням цієї суми по дебету рахунка 96 у
кореспонденції з рахунками, наведеними у пункті 4.8 Інструкції про
порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту
підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 18 серпня 1995 р. N 139 ( z0321-95 ). 3. Суми податкової заборгованості, що згідно із статтею 3
наведеного Закону підлягають реструктуризації, на підставі
повідомлення податкового органу про реєстрацію рішення платника
податку про реструктуризацію податкової заборгованості,
відображаються по дебету рахунків 65 "Розрахунки з позабюджетних
платежів", 68 "Розрахунки з бюджетом" у кореспонденції з рахунком
95 "Інші позикові кошти", субрахунок 3 "Відстрочені платежі до
бюджету, державних позабюджетних фондів". Аналітичний облік на субрахунку 3 "Відстрочені платежі до
бюджету, державних позабюджетних фондів" рахунка 95 "Інші позикові
кошти" ведеться за видами податків, зборів (обов'язкових
платежів). 4. У місяці настання строку сплати за графіком погашення
реструктурованої податкової заборгованості належна до сплати сума
відображається по дебету рахунка 95, субрахунок 3, у
кореспонденції з кредитом рахунків 65 "Розрахунки з позабюджетних
платежів", 68 "Розрахунки з бюджетом".

Міністр І.О.Мітюков
Погоджено:
Заступник Міністра економіки України В.І.Кальник
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації І.О.Шитрявгору