Документ z0565-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.04.2011 N 11
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2011 р.
за N 565/19303

Про внесення змін до Положення про забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації
потерпілих унаслідок нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до підпункту "д" пункту 5 та пункту 6 частини
першої статті 21, абзацу першого частини четвертої статті 34,
пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 43 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), абзацу четвертого
пункту 1 Порядку забезпечення окремих категорій населення
технічними та іншими засобами реабілітації і формування
відповідного державного замовлення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 ( 1652-2006-п )
(зі змінами), правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Положення про забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання (далі - Положення),
затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд) від 25.03.2008 N 23 ( z0545-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2008 за
N 545/15236, такі зміни:
1.1. Доповнити главу 1 пунктами 1.6, 1.7 такого змісту: "1.6. Підставою для забезпечення потерпілих, які мають
інвалідність по слуху, мобільними телефонами для письмового
спілкування є висновок МСЕК про інвалідність по слуху та/або
індивідуальна програма реабілітації інваліда (далі - ІПР).
Підставою для забезпечення потерпілих, які мають інвалідність по
зору, годинниками, диктофонами та магнітофонами є висновок МСЕК
про встановлення інвалідності по зору та/або ІПР. 1.7. Диктофонами та апаратно-програмними комп'ютерними
тифлокомплексами синтезу мови забезпечуються інваліди I та II груп
по зору з числа учнів і слухачів загальноосвітніх навчальних
закладів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних
закладів, юристів, журналістів, педагогічних працівників, інших
спеціалістів, керівників та їх заступників за рішенням робочих
органів виконавчої дирекції Фонду. Термін користування апаратно-програмними комп'ютерними
тифлокомплексами синтезу мови визначається залежно від термінів
експлуатації виробу згідно з його технічними характеристиками.".
1.2. Главу 2 викласти в такій редакції: "2. Фінансування виготовлення, поставки і ремонту технічних
та інших засобів реабілітації 2.1. Фінансування витрат, пов'язаних із виготовленням,
поставкою і ремонтом технічних та інших засобів реабілітації, їх
післягарантійним ремонтом, здійснюється виконавчою дирекцією Фонду
та її робочими органами шляхом відшкодування цих витрат
підприємствам, які їх виготовляють, поставляють і ремонтують,
згідно з укладеними договорами. 2.2. Фінансування витрат за перебування потерпілого у
стаціонарі первинного та складного протезування та проведення йому
комплексу реабілітаційних заходів здійснюється виконавчою
дирекцією Фонду та її робочими органами шляхом відшкодування цих
витрат клініці УкрНДІпротезування або іншим закладам охорони
здоров'я, що мають право на здійснення зазначеного виду
діяльності, згідно з укладеними договорами.".
1.3. Доповнити пункт 4.6 глави 4 новим абзацом такого змісту: "Потерпілий забезпечується відповідно до висновку МСЕК та/або
ІПР протезами для купання у кількості 1 виріб на 3 роки відповідно
до виду комплектації.".
2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України довести ці зміни до відома робочих органів виконавчої
дирекції Фонду.
4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в
установленому законодавством порядку.
Голова правління Б.Райков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.В.Аніщенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовськийвгору