Про внесення змін до Типових договорів оренди
Фонд державного майна; Наказ від 13.05.2019452
Документ z0562-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2019. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2019  № 452


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2019 р.
за № 562/33533

Про внесення змін до Типових договорів оренди

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 224), з метою приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів Фонду державного майна України НАКАЗУЮ:

1. У пункті 7.5 глави 7 Типового договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 930/5151, слова «одним із правонаступників» замінити словом «правонаступником».

2. Внести до Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), такі зміни:

1) у главі 3:

у пункті 3.5 слова «розрахунку зміни» замінити словами «розрахунку, зміни»;

у пункті 3.8 слова «постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету» (зі змінами)» замінити словами «постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (зі змінами)»;

2) у пункті 7.3 глави 7 слова «одним із правонаступників» замінити словом «правонаступником»;

3) у главі 10:

у пункті 10.5 слово «правонаступників» замінити словом «правонаступника»;

пункт 10.8 викласти у такій редакції:

«10.8. У разі припинення або розірвання Договору:

поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємні поліпшення - власністю держави;

поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.

У разі приватизації відповідно до статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця, які неможливо відокремити від орендованого Майна без заподіяння йому шкоди, є власністю Орендаря.»;

пункт 10.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10.10-10.14 вважати пунктами 10.9-10.13 відповідно.

3. Управлінню орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду.

В.о. Голови Фонду

В.Трубароввгору