Документ z0562-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.05.2018, підстава - z0368-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Н А К А З
23.06.2003 N 51
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2003 р.
за N 562/7883

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 141 ( z0368-18 ) від 16.03.2018 }

Про внесення змін до Положення про державний
ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів
господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання,
транспортування й реалізації продукції
тваринного походження

На виконання статей 12, 17, 33 Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) від 15.11.2001, статей 5, 11,
17, 18 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і
продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ) від 23.12.97, у зв'язку з
потребою здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду і
постійного контролю за забоєм тварин, переробкою, зберіганням,
транспортуванням і реалізацією продукції тваринного походження, у
тому числі сировини тваринного походження на всіх ділянках
виробництва і зберігання, а також з метою забезпечення проведення
державної ветеринарно-санітарної експертизи цієї продукції
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Положення про державний ветеринарний
нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо
забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації
продукції тваринного походження, затвердженого наказом Головного
державного інспектора ветеринарної медицини від 01.09.2000 N 45
( z0760-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31.10.2000 за N 760/4981 (далі - Зміни), що додаються.
2. Зареєструвати ці Зміни у Міністерстві юстиції України.
3. Начальникам управлінь державної ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
містах обласного значення, районах здійснювати
ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за організацією та
проведенням ветеринарно-санітарної експертизи в суб'єктів
господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання,
транспортування й реалізації продукції тваринного походження
відповідно до чинного законодавства та цих Змін.
4. Управлінню забезпечення протиепізоотичної роботи
Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
аграрної політики України (Кучерявенко О.О.) довести цей наказ до
відома установ ветеринарної медицини.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Державного
департаменту ветеринарної
медицини П.І.Вербицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту ветеринарної
медицини Міністерства
аграрної політики України
23.06.2003 N 51
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2003 р.
за N 562/7883

ЗМІНИ
до Положення про державний ветеринарний нагляд
та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо
забою тварин, переробки, зберігання, транспортування
й реалізації продукції тваринного походження
( z0760-00 )

1. У назві Положення та за текстом слово "ветеринарний"
замінити на "ветеринарно-санітарний".
2. В абзаці першому пункту 1.2 Положення слова "з державними
ветеринарними інспекціями Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя, міст, районів" замінити словами "в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
містах обласного значення, районах".
3. Пункт 1.3 Положення вилучити.
4. У пункті 2.2.1 слова "а у містах Києві та Севастополі -
міського управління ветеринарної медицини та утримуються за
рахунок коштів місцевого бюджету або коштів, які отримані за
договорами про надання ветеринарних послуг суб'єкту
господарювання" замінити словами "а в місті Києві - об'єднання
державної ветеринарної медицини та утримуються за рахунок коштів
загального та спеціального фондів Державного бюджету України".
5. Абзац перший пункту 2.3.3 після слова "птахофабрик" та
абзац другий після слова "боєнь" доповнити словами "та інших
підприємствах".
6. В абзаці другому пункту 2.3.5 Положення слова "(у містах
Києві чи Севастополі - міського управління ветмедицини)" замінити
словами "(у місті Києві - об'єднання державної ветеринарної
медицини)".
7. Абзац третій пункту 2.3.5 викласти в такій редакції:
"Працівники лабораторії утримуються за рахунок коштів загального
та спеціального фондів Державного бюджету України".
8. Абзац другий пункту 3.3 доповнити словами "на
м'ясопереробних підприємствах, бойнях та інших підприємствах".
9. Розділ 3 після пункту 3.3.6 доповнити пунктами
3.3.7-3.3.49:
"Обов'язки офіційних лікарів ветеринарної медицини та їх
заступників на молокопереробних підприємствах:
3.3.7. Облік суб'єктів господарювання, зайнятих виробництвом
та заготівлею сирого товарного молока. 3.3.8. Контроль за епізоотичною ситуацією у сировинній зоні
підприємства. 3.3.9. Контроль за правильністю оформлення ветеринарних
супровідних документів, відповідністю сировини, яка надходить,
супровідним документам, наявністю пломб на ємностях. 3.3.10. Недопущення надходження молока, що не піддавалося
попередньому знезараженню з господарств, неблагополучних щодо
інфекційних хвороб тварин. 3.3.11. Контроль за поставками молока без дотримання термінів
очікування після проведення планових профілактичних обробок дійних
корів, а також їх лікування. Аналіз дослідження тварин на мастити. 3.3.12. Контроль за санітарним станом транспортних засобів,
тари, ємностей та іншого інвентарю, який використовується при
перевезенні молока й молокопродуктів з ферм та інших суб'єктів
господарювання. 3.3.13. Вибірковий лабораторний контроль сирого товарного
молока, яке надходить на переробку за показниками безпеки. 3.3.14. Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог
при зберіганні, пастеризації та переробці молочної сировини. 3.3.15. Відбір зразків готової молочної продукції для
проведення досліджень за показниками безпеки відповідно до
періодичності досліджень, визначеної в установленому порядку. 3.3.16. Оформлення в установленому порядку ветеринарних
документів визначеного зразка на молочну продукцію. 3.3.17. Перевірка правильності ведення ветеринарної
документації.
Обов'язки офіційних лікарів ветеринарної медицини та їх
заступників на рибодобувних підприємствах:
3.3.18. Облік підприємств, які займаються розведенням і
виловом (добуванням) риби та інших водних живих ресурсів. 3.3.19. Проведення епізоотологічної і ветеринарно-санітарної
оцінки водойм, де ведеться промисел риби та інших водних живих
ресурсів. 3.3.20. Контроль за виконанням рибодобувними підприємствами
ветеринарно-санітарних заходів на промислових водоймах, плавбазах. 3.3.21. Огляд суден, з яких здійснюється лов риби, або
промислової дільниці для з'ясування відповідності знарядь лову,
інвентарю, що використовуються, установленим
ветеринарно-санітарним вимогам, а також місць зберігання і засобів
транспортування рибної продукції. 3.3.22. Огляд партії виловленої риби та інших водних живих
ресурсів на відповідність ветеринарно-санітарним вимогам. 3.3.23. Відбір зразків сировини для проведення
ветеринарно-санітарної експертизи, у тому числі й лабораторних
досліджень. 3.3.24. Оформлення висновків щодо можливості використання
продукції з харчовою, кормовою, технічною метою та направлення
продукції на знезараження, утилізацію або знищення. 3.3.25. Оформлення ветеринарних документів визначеного зразка
на рибу та інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них. 3.3.26. Перевірка правильності ведення ветеринарної
документації.
Обов'язки офіційних лікарів ветеринарної медицини та їх
заступників на рибопереробних підприємствах:
3.3.27. Облік підприємств, зайнятих постачанням риби та інших
водних живих ресурсів. 3.3.28. Контроль за санітарним станом транспорту, на якому
доставляється сировина. 3.3.29. Контроль за правильністю оформлення ветеринарних
супровідних документів; відповідністю сировини, що надійшла,
супровідним документам. 3.3.30. Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних правил
при розвантаженні, складуванні й зберіганні сировини, що надійшла. 3.3.31. Контроль за проведенням ветеринарно-санітарної оцінки
(ветсанекспертизи) сировини, що надійшла на переробку. 3.3.32. Контроль за дотриманням технологічних режимів при
переробці риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції
з них (за знезараженням з причини перевищення норм
паразитологічної чистоти тощо). 3.3.33. Видача висновків про направлення виробничих відходів
і забракованої продукції на технічну переробку, утилізацію або
знищення. 3.3.34. Контроль за станом приміщень, обладнання, інвентарю,
транспортних засобів і за проведенням дезінфекції, дезінсекції та
дератизації. 3.3.35. Контроль за умовами зберігання та маркування риби,
інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них. 3.3.36. Відбір зразків готової продукції для проведення
досліджень за показниками безпеки відповідно до періодичності
досліджень, визначеної в установленому порядку. 3.3.37. Оформлення ветеринарних документів установленого
зразка на продукцію. 3.3.38. Перевірка правильності ведення ветеринарної
документації.
Обов'язки офіційних лікарів ветеринарної медицини та їх
заступників на об'єктах громадського харчування і торгівлі
(холодильниках, продовольчих складах, базах, кулінарних цехах,
магазинах, супермаркетах тощо), де проводиться реалізація сировини
тваринного походження або її первинна переробка:
3.3.39. Проведення епізоотологічної і ветеринарно-санітарної
оцінки підприємств, де здійснюється виробництво, зберігання та
реалізація продукції тваринного походження, а за необхідності й
підприємств-постачальників. 3.3.40. Контроль за виконанням цими підприємствами
відповідних ветеринарно-санітарних заходів (дезінфекція,
дезінсекція, дератизація тощо). 3.3.41. Контроль за правильністю оформлення ветеринарних
супровідних документів на сировину або харчові продукти тваринного
походження (клейма, штампи, печаті). 3.3.42. Визначення відповідності продукції супровідним
документам, наявності та достовірності ветеринарно-санітарної
експертизи (ветеринарно-санітарний огляд, а за необхідності - й
органолептична оцінка). 3.3.43. Контроль за санітарним станом транспортних засобів,
тари, ємностей та іншого інвентарю, який використовується при
перевезенні сировини або харчових продуктів тваринного походження. 3.3.44. Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог
при виготовленні харчових продуктів тваринного походження. 3.3.45. Вибірковий лабораторний контроль сировини та харчових
продуктів тваринного походження за умови їх сумнівної якості та
безпеки, а також при порушенні ветеринарно-санітарних вимог у
процесі приймання, переробки, зберігання та реалізації. 3.3.46. Видача висновків про можливість подальшого
використання продукції сумнівної якості та безпеки з урахуванням
аналізу отриманих результатів лабораторних досліджень (направлення
на знезараження, промислову переробку, утилізацію тощо). 3.3.47. Контроль за недопущенням до реалізації продукції з
вичерпаним терміном придатності. 3.3.48. Оформлення в установленому порядку ветеринарних
документів визначеного зразка на сировину та харчові продукти
тваринного походження при їх реалізації на інших підприємствах,
територіях. 3.3.49. Контроль за ветеринарно-санітарним станом
холодильного обладнання, дотриманням температурних режимів
зберігання з веденням відповідної документації".
10. У зв'язку з цим пункти 3.3.7-3.3.19 уважати пунктами
3.3.50-3.3.62.
Заступник начальника управління
забезпечення протиепізоотичної
роботи Державного департаменту
ветеринарної медицини В.Ф.Титаренковгору