Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту
Міноборони України; Наказ, Зразок, Форма типового документа [...] від 20.05.2019246
Документ z0561-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.07.2019. Подивитися в історії? )

МІНІCТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.05.2019  № 246


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2019 р.
за № 561/33532

Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (із змінами), з метою визначення посадових окладів осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту НАКАЗУЮ:

1. Установити:

тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту згідно зі схемами, визначеними у додатках 1-10 до цього наказу;

співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року окладів за посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту згідно зі схемою, визначеною у додатку 11 до цього наказу;

тарифні розряди заступників керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу на 1 тарифний розряд нижче тарифних розрядів їх безпосередніх військових керівників (визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (із змінами) та цього наказу), але не більше 99 відсотків розміру окладу безпосереднього військового керівника;

тарифні розряди за посадами керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу, які одночасно є помічниками відповідних керівників (командирів, начальників штабів, управлінь тощо), на рівні посадових окладів відповідних керівників аналогічних структурних підрозділів, крім посад осіб офіцерського складу, тарифні розряди яких встановлюються згідно зі схемами, визначеними в додатках 1-10 до цього наказу.

2. Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту на підставі цього наказу (без переліків змін до штатів) в двомісячний строк після набрання ним чинності забезпечити внесення змін до штатів структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту щодо тарифних розрядів за кожною штатною посадою осіб офіцерського складу згідно з додатками 1-10 до цього наказу.

3. Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту затверджувати окремі схеми тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту за поданням керівника кадрового органу і попереднім погодженням з фінансово-економічним органом Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту згідно зі схемою, визначеною у додатку 12 до цього наказу.

Схеми тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту за поданням Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту затверджує Міністр оборони України за погодженням з Департаментом фінансів Міністерства оборони України згідно зі схемою, визначеною у додатку 13 до цього наказу.

4. Зміни розмірів тарифних розрядів у штатах відповідно до цього наказу здійснювати відповідальними за ведення штатів спільно з керівниками фінансово-економічних органів у терміни, визначені наказами командирів структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту.

5. Перепризначення осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту у зв’язку із запровадженням тарифних розрядів за займаними посадами не проводити.

6. Державній спеціальній службі транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. ПолторакДодаток 1
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Перший заступник начальника головного штабу

56

2

Заступник начальника головного штабу

55

3

Начальник самостійного управління

54

4

Начальник самостійного відділу

51

5

Уповноважений з антикорупційної діяльності

51

6

Начальник відділу у складі самостійного управління

47

7

Секретар військової ради

44

8

Завідувач самостійного сектору

39

9

Завідувач сектору у складі самостійного управління, самостійного відділу

37

10

Старший: офіцер, інженер

30

11

Старший офіцер-ревізор; старший офіцер-інспектор

30

12

Офіцер, інженер

28

13

Офіцер-ревізор; офіцер-інспектор

28

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 2
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту бригади (усіх найменувань)

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир бригади

39

2

Начальник штабу - перший заступник командира бригади

38

3

Заступник командира бригади (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

38

4

Заступник начальника: штабу, озброєння, технічної частини, тилу (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

29

5

Заступник головного інженера

29

6

Помічник командира бригади з охорони державної таємниці

25

7

Помічник командира бригади з правової роботи

25

8

Помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи - начальник служби

25

9

Начальник відділення управління бригади

24

10

Начальник зв’язку

24

11

Начальник розвідки (технічної розвідки)

24

12

Начальник автомобільної служби

24

13

Начальник інженерної служби

24

14

Начальник служби загороджень

24

15

Начальник служби головного механіка

24

16

Начальник будівельно-відновлювальної частини

24

17

Начальник інженерно-технічної служби

24

18

Начальник квартирно-експлуатаційної служби

24

19

Начальник медичної служби

24

20

Начальник служби пального і мастильних матеріалів

24

21

Начальник продовольчої служби

24

22

Начальник продовольчої і речової служби

24

23

Начальник речової служби

24

24

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки)

24

25

Начальник служби матеріально-технічного забезпечення

24

26

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння

24

27

Начальник служби охорони праці

24

28

Начальник служби протипожежного захисту і рятувальних робіт

24

29

Заступник начальника служби (помічника командира бригади)

24

30

Старший помічник начальника штабу

23

31

Начальник фізичної підготовки і спорту

23

32

Начальник групи управління бригади

23

33

Провідний інженер управління бригади

22

34

Старший помічник начальника відділення управління бригади

21

35

Помічник начальника штабу (всіх найменувань)

21

36

Старший інженер управління бригади

21

37

Старший офіцер управління бригади

21

38

Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла, вузла зв’язку

20

39

Старший помічник начальника групи управління бригади

20

40

Начальник стройової частини

20

41

Начальник оркестру - військовий диригент

20

42

Заступник начальника інформаційно-телекомунікаційного вузла, вузла зв’язку

19

43

Інженер управління бригади

17

44

Офіцер управління бригади

17

45

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

17

46

Помічник начальника зв’язку

17

47

Помічник начальника служби

17

48

Інженер з безпеки дорожнього руху

17

49

Помічник начальника відділення управління бригади

17

50

Помічник начальника групи управління бригади

16

51

Начальник диспетчерського пункту

16

52

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

16

53

Начальник клубу

15

54

Лікар медичного пункту

15

55

Начальник відділення (групи) зберігання та обслуговування

14

56

Начальник центру (усіх найменувань у структурі вузла)

14

57

Начальник відділення, групи вузла зв’язку

13

58

Начальник станції вузла зв’язку

12

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 3
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту полку (усіх найменувань)

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир полку

31

2

Начальник штабу - перший заступник командира полку

30

3

Заступник командира полку (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

30

4

Заступник начальника: штабу, озброєння, технічної частини, тилу (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

25

5

Заступник головного інженера (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

25

6

Начальник автомобільної служби

23

7

Начальник інженерно-технічної служби

23

8

Начальник інженерної служби

23

9

Начальник служби загороджень

23

10

Начальник служби головного механіка

23

11

Начальник будівельно-відновлювальної частини

23

12

Начальник медичної служби

23

13

Начальник квартирно-експлуатаційної служби

23

14

Начальник служби матеріально-технічного забезпечення

23

15

Начальник зв’язку

23

16

Начальник продовольчої служби

23

17

Начальник розвідки (технічної розвідки)

23

18

Начальник продовольчої і речової служби

23

19

Начальник речової служби

23

20

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки)

23

21

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння

23

22

Начальник служби пального і мастильних матеріалів

23

23

Начальник служби охорони праці

23

24

Начальник служби протипожежного захисту і рятувальних робіт

23

25

Помічник командира полку - начальник служби

23

26

Начальник відділення управління полку

22

27

Начальник фізичної підготовки і спорту

22

28

Помічник командира полку з правової роботи

22

29

Заступник начальника служби (помічника командира полку)

22

30

Старший помічник начальника штабу (усіх найменувань)

21

31

Начальник групи управління полку

21

32

Провідний інженер управління полку

21

33

Старший офіцер управління полку

20

34

Старший інженер управління полку

20

35

Начальник стройової частини

20

36

Старший помічник начальника відділення управління полку

18

37

Помічник начальника штабу (усіх найменувань)

18

38

Помічник начальника відділення управління полку

17

39

Старший помічник начальника групи управління полку

17

40

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

17

41

Помічник начальника: зв’язку, розвідки, служби

17

42

Помічник начальника групи управління полку

16

43

Офіцер управління полку

16

44

Інженер управління полку

16

45

Юрисконсульт

16

46

Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла, вузла зв’язку

16

47

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

16

48

Начальник клубу

15

49

Лікар медичного пункту

15

50

Начальник групи зберігання

14

51

Начальник: відділення, групи вузла зв’язку

13

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 4
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту навчального центру

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Начальник навчального центру

31

2

Начальник штабу - перший заступник начальника центру

30

3

Заступник начальника навчального центру (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

30

4

Заступник начальника: штабу, озброєння, технічної частини, тилу (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

25

5

Заступник головного інженера (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

25

6

Начальник циклової комісії (крім підпорядкованого командиру навчального батальйону)

25

7

Начальник автомобільної служби

23

8

Начальник інженерно-технічної служби

23

9

Начальник інженерної служби

23

10

Начальник служби загороджень

23

11

Начальник служби (водолазних робіт)

23

12

Начальник служби головного механіка

23

13

Начальник будівельно-відновлювальної частини

23

14

Начальник медичної служби

23

15

Начальник служби матеріально-технічного забезпечення

23

16

Начальник квартирно-експлуатаційної служби

23

17

Начальник зв’язку

23

18

Начальник продовольчої служби

23

19

Начальник продовольчої і речової служби

23

20

Начальник речової служби

23

21

Начальник розвідки (технічної розвідки)

23

22

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки)

23

23

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння

23

24

Начальник служби пального і мастильних матеріалів

23

25

Начальник служби протипожежного захисту і рятувальних робіт

23

26

Помічник начальника центру - начальник служби

23

27

Начальник служби охорони праці

23

28

Начальник циклової комісії (у складі навчального батальйону)

22

29

Начальник відділення у складі управління навчального центру

22

30

Начальник фізичної підготовки і спорту

22

31

Помічник начальника центру з правової роботи

22

32

Заступник начальника служби (помічника начальника центру)

22

33

Старший помічник начальника штабу (усіх найменувань)

21

34

Начальник групи у складі управління навчального центру

21

35

Провідний інженер управління навчального центру

21

36

Начальник оркестру - військовий диригент

20

37

Начальник стройової частини

20

38

Старший офіцер управління навчального центру

20

39

Старший інженер управління навчального центру

20

40

Старший викладач

19

41

Викладач

18

42

Помічник начальника штабу (усіх найменувань)

18

43

Старший помічник начальника відділення у складі управління навчального центру

18

44

Помічник начальника відділення у складі управління навчального центру

17

45

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

17

46

Помічник начальника: зв’язку, розвідки, служби

17

47

Старший помічник начальника групи у складі управління навчального центру

17

48

Помічник начальника групи у складі управління навчального центру

16

49

Інженер управління навчального центру

16

50

Офіцер управління навчального центру

16

51

Юрисконсульт

16

52

Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла, вузла зв’язку

16

53

Начальник клубу

15

54

Лікар медичного пункту

15

55

Начальник групи зберігання

14

56

Начальник: відділення, групи вузла зв’язку

13

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 5
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу бази забезпечення та охорони Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Начальник бази

31

2

Начальник штабу - перший заступник начальника бази

30

3

Заступник начальника бази (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

30

4

Начальник командного пункту Держспецтрансслужби

25

5

Заступник начальника: штабу, озброєння, технічної частини, тилу (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

25

6

Заступник начальника командного пункту Держспецтрансслужби

24

7

Начальник відділу оперативних чергових командного пункту

23

8

Начальник автомобільної служби

23

9

Начальник інженерно-технічної служби

23

10

Начальник інженерної служби

23

11

Начальник медичної служби

23

12

Начальник квартирно-експлуатаційної служби

23

13

Начальник служби матеріально-технічного забезпечення

23

14

Начальник зв’язку

23

15

Начальник розвідки (технічної розвідки)

23

16

Начальник продовольчої служби

23

17

Начальник продовольчої і речової служби

23

18

Начальник речової служби

23

19

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки)

23

20

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння

23

21

Начальник служби пального і мастильних матеріалів

23

22

Начальник служби охорони праці

23

23

Начальник служби головного механіка

23

24

Начальник будівельно-відновлювальної частини

23

25

Помічник начальника бази - начальник служби

23

26

Начальник відділення управління бази

22

27

Начальник фізичної підготовки і спорту

22

28

Начальник служби протипожежної безпеки

22

29

Помічник начальника бази з правової роботи

22

30

Заступник начальника служби (помічника начальника бази)

22

31

Старший оперативний черговий командного пункту

21

32

Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла, вузла зв’язку Адміністрації Держспецтрансслужби

21

33

Провідний інженер управління бази

21

34

Начальник групи управління бази

21

35

Старший помічник начальника штабу (усіх найменувань)

21

36

Заступник начальника інформаційно-телекомунікаційного вузла, вузла зв’язку Адміністрації Держспецтрансслужби

20

37

Старший офіцер управління бази

20

38

Старший інженер управління бази

20

39

Начальник стройової частини

20

40

Начальник центру збору та обробки інформації

19

41

Оперативний черговий командного пункту

18

42

Помічник начальника штабу (усіх найменувань)

18

43

Старший помічник начальника відділення управління бази

18

44

Старший інженер інформаційно-телекомунікаційного вузла, вузла зв’язку Адміністрації Держспецтрансслужби

17

45

Начальник групи у складі інформаційно-телекомунікаційного вузла, вузла зв’язку Адміністрації Держспецтрансслужби

17

46

Начальник групи у складі центру збору та обробки інформації

17

47

Помічник начальника відділення управління бази

17

48

Старший помічник начальника групи управління бази

17

49

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

17

50

Помічник начальника: зв’язку, розвідки, служби

17

51

Юрисконсульт

16

52

Начальник апаратної у складі пункту управління зв’язком Адміністрації Держспецтрансслужби

16

53

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

16

54

Помічник начальника групи управління бази

16

55

Офіцер управління бази

16

56

Інженер управління бази

16

57

Черговий помічник начальника вузла зв’язку Адміністрації Держспецтрансслужби

16

58

Енергетик

16

59

Офіцер центру збору та обробки інформації

15

60

Начальник клубу

15

61

Інженер інформаційно-телекомунікаційного вузла, вузла зв’язку Адміністрації Держспецтрансслужби

15

62

Начальник: відділення, групи зберігання

14

63

Начальник центру оперативного реагування роти охорони та оперативного реагування

13

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 6
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту окремого батальйону, навчального батальйону

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир: окремого батальйону, навчального батальйону

25

2

Начальник штабу - перший заступник командира окремого батальйону, навчального батальйону

24

3

Заступник командира окремого батальйону, навчального батальйону (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

24

4

Заступник начальника штабу окремого батальйону, навчального батальйону (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

21

5

Начальник будівельно-відновлювальної частини

21

6

Головний інженер

21

7

Провідний інженер управління батальйону

17

8

Старший помічник начальника штабу

17

9

Старший інженер управління батальйону

17

10

Помічник командира: окремого батальйону, навчального батальйону

17

11

Помічник командира: окремого батальйону, навчального батальйону - начальник служби

17

12

Начальник зв’язку, начальник зв’язку - командир взводу

17

13

Начальник інженерно-технічної служби

17

14

Головний механік

17

15

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння

17

16

Начальник автомобільної служби

17

17

Начальник розвідки

17

18

Начальник продовольчої служби

17

19

Начальник продовольчої і речової служби

17

20

Начальник речової служби

17

21

Начальник квартирно-експлуатаційної служби

17

22

Начальник медичної служби

17

23

Начальник служби матеріально-технічного забезпечення

17

24

Начальник служби: інженерної, загороджень

17

25

Начальник служби пального і мастильних матеріалів

17

26

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки)

17

27

Начальник служби охорони праці

17

28

Офіцер, інженер управління батальйону

15

29

Начальник служби пожежної безпеки

15

30

Начальник фізичної підготовки і спорту

15

31

Юрисконсульт

15

32

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

14

33

Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла зв’язку, вузла зв’язку

14

34

Помічник начальника штабу

13

35

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

13

36

Лікар медичного пункту (з ліжковим фондом)

13

37

Лікар медичного пункту (без ліжкового фонду)

12

38

Начальник відділення (групи) зберігання техніки та майна (зберігання та обслуговування)

12

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 7
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту батальйону, який утримується у складі військової частини (установи)

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир батальйону

24

2

Начальник штабу - перший заступник командира батальйону

23

3

Заступник командира батальйону (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

23

4

Заступник начальника штабу

20

5

Інженер

12

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 8
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту роти

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир навчальної роти - старший викладач

20

2

Командир роти

19

3

Заступник командира навчальної роти

19

4

Заступник командира роти

18

5

Інженер

12

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 9
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту взводу

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир навчального взводу; командир взводу - викладач

13

2

Командир взводу

12

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 10
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту кафедри військової підготовки

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Начальник кафедри

49

2

Заступник начальника кафедри (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

48

3

Професор

47

4

Доцент

44

5

Старший викладач

43

6

Викладач

33

7

Начальник групи (персоналу та стройової)

28

8

Начальник курсу

26

9

Старший помічник начальника навчальної частини

25

10

Заступник начальника курсу

25

11

Помічник начальника навчальної частини

20

12

Помічник начальника кафедри з правової роботи

20

13

Помічник начальника кафедри - начальник фінансово-економічної служби

20

14

Помічник начальника кафедри - начальник служби охорони державної таємниці

20

15

Курсовий офіцер

19

16

Начальник продовольчої і речової служби

19

17

Начальник медичної служби - начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

19

18

Старший офіцер управління кафедри

18

19

Офіцер управління кафедри

17

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 11
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

СХЕМА
співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року розмірів посадових окладів за посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту

№ з/п

Розміри посадових окладів, встановлених (обчислених) до 01 березня 2018 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 (гривень)

Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу, що встановлюються з 01 березня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704

1

2

3

1

2250-2320,00

60

2

2190-2249,99

59

3

2140-2189,99

58

4

2100-2139,99

57

5

2070-2099,99

56

6

2000-2069,99

55

7

1900-1999,99

54

8

1860-1899,99

53

9

1830-1859,99

52

10

1800-1829,99

51

11

1760-1799,99

50

12

1720-1759,99

49

13

1680-1719,99

48

14

1600-1679,99

47

15

1560-1599,99

46

16

1520-1559,99

45

17

1480-1519,99

44

18

1460-1479,99

43

19

1440-1459,99

42

20

1420-1439,99

41

21

1400-1419,99

40

22

1390-1399,99

39

23

1380-1389,99

38

24

1350-1379,99

37

25

1325-1349,99

36

26

1300-1324,99

35

27

1275-1299,99

34

28

1250-1274,99

33

29

1200-1249,99

32

30

1195-1199,99

31

31

1190-1194,99

30

32

1170-1189,99

29

33

1150-1169,99

28

34

1145-1149,99

27

35

1120-1144,99

26

36

1100-1119,99

25

37

1085-1099,99

24

38

1075-1084,99

23

39

1065-1074,99

22

40

1060-1064,99

21

41

1050-1059,99

20

42

1030-1049,99

19

43

1000-1029,99

18

44

970-999,99

17

45

950-969,99

16

46

930-949,99

15

47

890-929,99

14

48

850-889,99

13

49

830-849,99

12

50

798-829,99

11

51

774-797,99

10

52

750-773,99

9

__________
Примітки:


1. Ця Схема застосовується для встановлення співвідношення розмірів посадових окладів за посадами осіб офіцерського складу Держспецтрансслужби, які були звільнені з військової служби до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», що не визначені у схемах, наведених у додатках 1-10 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Держспецтрансслужби, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Держспецтрансслужби.

2. Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу Держспецтрансслужби, визначені за цією Схемою, не можуть перевищувати відповідних тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Держспецтрансслужби відповідних органів військового управління, встановлених у додатках 1-10 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Держспецтрансслужби.

3. Тарифні розряди за посадами заступників, для яких посадові оклади до 01 березня 2018 року були встановлені відповідно до абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (на 3-7 відсотків нижче розміру окладу безпосереднього військового керівника), встановлюються на 1 тарифний розряд нижче тарифних розрядів їх безпосередніх військових керівників, але не більше 99 відсотків розміру окладу безпосереднього військового керівника.

4. Якщо назва посади безпосереднього керівника містить слово «заступник», встановлення тарифного розряду для заступника такого керівника здійснюється відповідно до пункту 3 цієї примітки. У разі відсутності такої посади військового керівника у схемах, наведених у додатках 1-10 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Держспецтрансслужби, тарифний розряд для посади заступника керівника встановлюється на підставі цієї Схеми.

Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант
М. МальковДодаток 12
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

ЗРАЗОК

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління
фінансово-економічної діяльності -
головний бухгалтер Адміністрації

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Адміністрації
генерал-лейтенант

В. СИНЯВСЬКИЙ

М. МАЛЬКОВ

«___» ______________ 20___ року

«___» ______________ 20___ року

СХЕМА
розмірів тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту полку

№ з/п

Найменування офіцерської посади відповідно до штату

Тарифні розряди

1

Начальник інженерно-технічної служби (штатне військове звання «майор»)

23

Начальник управління персоналу
полковник

О. КИСІЛЬ

«___» ________________ 20___ рокуДодаток 13
до наказу Міністерства оборони України
20 травня 2019 року № 246

ЗРАЗОК

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр оборони України

С. ДЯЧЕНКО

С. ПОЛТОРАК

«___» ______________ 20___ року

«___» ______________ 20___ року

СХЕМА
розмірів тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

№ з/п

Найменування офіцерської посади відповідно до штату

Тарифні розряди

1

Секретар військової ради (штатне військове звання «полковник»)

44

Голова Адміністрації
генерал-лейтенант


М. МАЛЬКОВ

«___» ________________ 20___ рокувгору