Документ z0559-01, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2001
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 04.07.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 470 від 20.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2001 р.
за N 559/5750

Про внесення змін до нормативно-правових
актів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни до нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України:
1.1. У Положенні про Державний реєстр патентів і
деклараційних патентів України на винаходи, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 291
( z0379-01 ) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28
квітня 2001 року за N 379/5570: 1.1.1. У пункті 1.2 замінити слова "Міністерство освіти і
науки України (далі - Установа)" словами "Державний департамент
інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у
складі Міністерства освіти і науки України". 1.1.2. У пунктах 1.3 - 4.1 замінити слово "Установа" словом
"Держдепартамент" у відповідних відмінках. 1.1.3. В абзаці третьому пункту 2.2 слова "(деклараційного
патенту)" вилучити. 1.1.4. У додатках 1-5 після слів "Міністерство освіти і науки
України" додати слова "Державний департамент інтелектуальної
власності".
1.2. У Положенні про Державний реєстр патентів України на
промислові зразки, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України від 12 квітня 2001 року N 290 ( z0378-01 ) і
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року
за N 378/5569: 1.2.1. У пункті 1.2 замінити слова "Міністерство освіти і
науки України (далі - Установа)" словами "Державний департамент
інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у
складі Міністерства освіти і науки України". 1.2.2. У пунктах 1.3 - 3.5 та розділі 4 замінити слово
"Установа" словом "Держдепартамент" у відповідних відмінках. 1.2.3. У додатках 1-3 після слів "Міністерство освіти і науки
України" додати слова "Державний департамент інтелектуальної
власності".
1.3. У Положенні про Державний реєстр України топографій
інтегральних мікросхем, затвердженому наказом Міністерства освіти
і науки України від 12 квітня 2001 року N 292 ( z0375-01 ) і
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року
за N 375/5566: 1.3.1. У пункті 1.2 замінити слова "Міністерство освіти і
науки України (далі - Установа)" словами "Державний департамент
інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у
складі Міністерства освіти і науки України". 1.3.2. У пунктах 1.3 - 3.5 та розділі 4 замінити слова
"Установа" словом "Держдепартамент" у відповідних відмінках. 1.3.3. У додатках 1-2 після слів "Міністерство освіти і науки
України" додати слова "Державний департамент інтелектуальної
власності".
2. Державному департаменту інтелектуальної власності
зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Т.в.о. Міністра Я.С.Яцківвгору