Документ z0558-00, поточна редакція — Редакція від 25.02.2007, підстава - z0124-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 36/5 від 30.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 серпня 2000 року
за N 558/4779

Про затвердження Положення про головні управління
юстиції в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі та Положення про районні,
районні в містах, міські (міст обласного
значення), міськрайонні управління юстиції
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 74/5 ( z0613-02 ) від 26.07.2002
N 42/5 ( z0683-04 ) від 02.06.2004
N 97/5 ( z1096-04 ) від 06.09.2004
N 14/5 ( z0297-06 ) від 21.03.2006
N 38/5 ( z0469-06 ) від 20.04.2006
N 48/5 ( z0743-06 ) від 23.02.2006
N 91/5 ( z1277-06 ) від 07.12.2006
N 47/5 ( z0124-07 ) від 14.02.2007 }

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року
N 1396/97 ( 1396/97 ), із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019/98
( 1019/98 ), від 9 лютого 1999 року N 145/99 ( 145/99 ), від 31
липня 2000 року N 934/2000 ( 934/2000), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про головні управління юстиції в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та
Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного
значення), міськрайонні управління юстиції ( z0559-00 ), що
додаються. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції N 38/5 ( z0469-06 ) від 20.04.2006, N 91/5
( z1277-06 ) від 07.12.2006 }
2. Положення про Головне управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та
Севастопольське міські управління юстиції та Положення про
районні, районні в містах, міські (міст обласного значення)
управління юстиції, затверджені наказом Міністерства юстиції
України від 05.02.99 N 9/5 ( z0070-99, z0071-99 ) і зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 05.02.99 за N 70/3363 та N 71/3364,
вважати такими, що втратили чинність. 3. Начальникам управлінь юстиції вжити організаційних заходів
щодо приведення чинних посадових інструкцій працівників і планів
роботи у відповідність до зазначених Положень та забезпечити
неухильне їх виконання. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра юстиції Стичинського Б.С.
Міністр С.Р.Станік
{ Положення про головні управління юстиції в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі втратило
чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 47/5
( z0124-07 ) від 14.02.2007 }вгору