Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 15.05.2015702/5
Документ z0555-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.06.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2015  № 702/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2015 р.
за № 555/27000

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 4, 7 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. У пункті 3 наказу Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5 «Про затвердження Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 458/4679 (із змінами), слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі».

2. У підпункті 4.4 пункту 4 та абзаці другому пункту 13 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 458/4679 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 884/5), слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі».

3. Доповнити пункт 4 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами), після підпункту 4.20 новим підпунктом 4.21 такого змісту:

«4.21 здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;».

У зв'язку з цим підпункти 4.21-4.88 вважати відповідно підпунктами 4.22-4.89.

4. Доповнити пункт 4 Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 760/19498 (із змінами), після підпункту 4.12 новим підпунктом 4.13 такого змісту:

«4.13 здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;».

У зв'язку з цим підпункти 4.13-4.49 вважати відповідно підпунктами 4.14-4.50.

5. Абзац третій пункту 2, пункти 3, 4 наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за № 1465/20203, після слова «головних» доповнити словом «територіальних».

6. Пункт 3 наказу Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (із змінами), після слова «головних» доповнити словом «територіальних».

7. Унести до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

в абзаці третьому пункту 1.2 слова «Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»;

в абзацах третьому та четвертому пункту 1.6 слова «Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»;

2) абзац другий пункту 3.3 розділу III після слова «головних» доповнити словом «територіальних».

8. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренковгору