Документ z0555-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.04.2007, підстава - z0339-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2006 N 142
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2006 р.
за N 555/12429
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства
N 112 ( z0339-07 ) від 05.04.2007 }
Про затвердження Порядку використання
коштів державного бюджету для фінансової
підтримки творчих спілок у сфері архітектури

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік" ( 3235-15 ) та на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 09.03.2006 N 68730/506/1-05 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету
для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури, що
додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ю.Й.Казмірука.
Міністр П.С.Качур
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України
26.04.2006 N 142
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2006 р.
за N 555/12429

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету
для фінансової підтримки творчих спілок
у сфері архітектури

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів
Державного бюджету України для фінансової підтримки творчих спілок
у сфері архітектури.
2. Видатки державного бюджету для фінансової підтримки
творчих спілок у сфері архітектури здійснюються Міністерством
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України (далі - Мінбуд України) у межах бюджетних призначень,
встановлених законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік за бюджетною програмою "Фінансова підтримка
творчих спілок у сфері архітектури", шляхом перерахування їх
Національній спілці архітекторів України як одержувачу бюджетних
коштів.
3. Кошти державного бюджету, що виділяються для фінансової
підтримки Національної спілки архітекторів України,
використовуються за напрямами, визначеними статтею 3 Закону
України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"
( 554/97-ВР ).
4. З метою недопущення виникнення кредиторської
заборгованості на кінець року в разі зменшення бюджетних
призначень під час уточнення показників державного бюджету України
на відповідний рік Мінбуд України здійснює відповідне коригування
суми видатків для фінансової підтримки Національної спілки
архітекторів України.
5. Бухгалтерський облік та фінансова звітність про
використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки
творчих спілок у сфері архітектури здійснюється відповідно до
діючого законодавства. У разі необхідності Мінбуд України має право запросити від
Національної спілки архітекторів України іншу інформацію в межах
своєї компетенції.
6. Відповідальними за нецільове використання бюджетних
коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним
призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України, є
відповідні посадові особи згідно з законодавством.
7. Звіт про використання виділених коштів Національна спілка
архітекторів України подає Мінбуду України відповідно до форм і
термінів, визначених законодавством.
8. Мінбуд України у визначений для подання фінансової
звітності строк надає Міністерству фінансів та Державному
казначейству звіт про використання коштів державного бюджету,
виділених для фінансової підтримки творчих спілок у сфері
архітектури.
Начальник фінансово-економічного
управління Т.М.Щавінськавгору