Документ z0553-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 128 від 03.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 липня 2002 р.
за N 553/6841
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }
Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 492 ( z1172-03 ) від 12.11.2003
N 282 ( z0953-05 ) від 10.08.2005 }

Відповідно до статей 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", статей 44 і 45 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), статті 15 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та з метою подальшого
впорядкування операцій з купівлі іноземної валюти в страховій
діяльності Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Положення про застосування іноземної валюти в
страховій діяльності, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 11.04.2000 N 135 ( z0254-00 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за
N 254/4475, такі зміни: абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції: "4. Страхові (перестрахові) брокери-резиденти та постійні
представництва страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів
(далі - страхові брокери) можуть купувати іноземну валюту на
міжбанківському валютному ринку України з такою метою".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 492 ( z1172-03 ) від 12.11.2003 )
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 282 ( z0953-05 ) від 10.08.2005 )
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко) і Департамент
валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмахвгору