Про затвердження Змін до Положення про концентрацію
Антимонопольний комітет; Розпорядження від 23.04.20159-рп
Документ z0552-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.06.2015. Подивитися в історії? )

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.04.2015  № 9-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2015 р.
за № 552/26997

Про затвердження Змін до Положення про концентрацію

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», на виконання пункту 8 частини першої статті 2, частин другої та сьомої статті 8 Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», з метою уточнення інформації, яка надається заявниками щодо концентрації суб’єктів господарювання, та приведення нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України у відповідність до законодавства України Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572, що додаються.

2. Юридичному департаменту подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Комітету

М.Я. Бараш

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Національного банку України

В. о. директора-розпорядника
Фонду гарантування вкладів фізичних осібКсенія Ляпіна


О.В. Писарук


А.Я. Оленчик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
23.04.2015  № 9-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2015 р.
за № 552/26997

ЗМІНИ
до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію)

1. Пункт 2.1 глави 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«2.1.7. Збільшення та набуття істотної участі в банку, який потребує додаткової капіталізації та/або реструктуризації, реорганізації, банками-нерезидентами чи банківськими групами - нерезидентами, що беруть участь у збільшенні капіталу банків-резидентів України, власниками яких вони є чи є одними із власників, не потребує одержання дозволу Комітету або Адміністративної колегії Комітету, з урахуванням абзацу другого частини першої статті 8 «Прикінцеві положення» Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків».».

2. У главі 3:

1) абзац четвертий пункту 3.8 викласти в такій редакції:

«найменування, реквізити (поштова та електронна адреси, факс) заявника(ів) (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єкт господарювання, представництво іноземного суб’єкта господарювання в Україні, фізична особа тощо) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного номера телефону та електронної адреси посадових осіб (керівників), відповідальних за супроводження концентрації, а також представників заявника(ів) згідно з довіреністю;»;

2) у пункті 3.9:

підпункт 3.9.1.3 підпункту 3.9.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

«У випадку концентрації щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору, капіталізації та/або реструктуризації, реорганізації банку зазначені відомості про основні види діяльності засновників та/або учасників такого банку не подаються.

Відомості подаються лише стосовно тих ринків, на яких протягом останніх двох років діяв такий банк, або суміжних ринків.»;

доповнити підпункт 3.9.8 новим абзацом такого змісту:

«У випадку концентрації щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору, капіталізації та/або реструктуризації, реорганізації банку зазначені відомості не подаються.».

3. У главі 4:

1) абзац другий пункту 4.1 доповнити словами «, якщо інше не встановлено законом»;

2) абзац перший підпункту 4.2.1 пункту 4.2 доповнити словами «, якщо інше не встановлено законом».

4. У додатках до Положення:

1) у розділі 5 додатка 2:

у заголовку таблиці слово «рік» замінити словом «рік*»;

доповнити таблицю новою виноскою такого змісту:

«*У випадку концентрації щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору, капіталізації та/або реструктуризації, реорганізації банку заповнюється лише стосовно ринків, на яких протягом останніх двох років діяв такий банк, або суміжних ринків.»;

2) у додатку 3:

у заголовку таблиці 5 слово «ринку» замінити словом «ринку****»;

у заголовку таблиці 6 слово «ринку*» замінити словом «ринку*,****»;

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

«****У випадку концентрації щодо продажу неплатоспроможного або перехідного банку інвестору, капіталізації та/або реструктуризації, реорганізації банку не заповнюється.».

Заступник директора
Юридичного департаменту -
начальник відділуС. Волосовичвгору