Документ z0552-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 34/5 від 16.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 серпня 2000 р.
за N 552/4773
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 359/5 ( z0200-16 ) від 09.02.2016 }
Про затвердження Порядку реєстрації статуту Фонду
соціального страхування України і статутів інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
якщо їх реєстрація передбачена законами України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 757/5 ( z0659-13 ) від 22.04.2013
N 980/5 ( z0723-15 ) від 17.06.2015 }

{ У заголовку та тексті Наказу слова "Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань" замінено словами "Фонду
соціального страхування України" згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 980/5 ( z0723-15 ) від
17.06.2015 }

Відповідно до підпункту 22 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 30.12.97 N 1396/97 ( 1396/97 ) (із змінами і
доповненнями) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок реєстрації статуту Фонду соціального
страхування України і статутів інших фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена
законами України (додається). 2. Здійснення реєстрації статуту Фонду соціального
страхування України і статутів інших фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування покласти на Департамент
державної реєстрації. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 980/5 ( z0723-15 ) від 17.06.2015 }
3. Департамент державної реєстрації за результатами розгляду
статуту Фонду соціального страхування України і статутів інших
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та
інших документів цих фондів готує правовий висновок, який
підписується керівником цього Департаменту або особою, що його
заміщає, та затверджується заступником Міністра юстиції відповідно
до розподілу обов’язків. { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 980/5
( z0723-15 ) від 17.06.2015 }
В.о. Міністра юстиції України Б.С.Стичинський
Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
16.08.2000 N 34/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2000 р.
за N 552/4773
Порядок
реєстрації статуту Фонду соціального страхування України і
статутів інших фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена
законами України
{ У заголовку та тексті Порядку слова "Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань" замінено словами "Фонду
соціального страхування України" згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 980/5 ( z0723-15 ) від
17.06.2015 }
1. Цей Порядок установлює процедуру подання до Міністерства
юстиції України статуту Фонду соціального страхування України і
статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування, проведення їх правової експертизи, державної
реєстрації, включення до Реєстру обліку статутів фондів
соціального страхування. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 757/5 ( z0659-13 ) від 22.04.2013, N 980/5 ( z0723-15 )
від 17.06.2015 }
2. Для реєстрації статуту Фонду соціального страхування
України і статутів інших фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування подається заява (додаток 1). Заяву
підписує голова правління фонду. 3. До заяви додаються: 1) статут фонду в двох примірниках; 2) протокол засідання правління фонду про затвердження
статуту фонду. Термін розгляду заяв - 20 робочих днів. { Абзац четвертий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 980/5 ( z0723-15 ) від 17.06.2015 } 4. У статуті фонду мають бути зазначені дані, передбачені
законодавством про фонди. 5. Для внесення змін та доповнень до статуту фонду подаються: - заява за підписом голови правління про внесення змін та
доповнень до статуту фонду; - протокол засідання правління фонду, де затверджувалися
зміни та доповнення до статуту фонду; - статут фонду з внесеними змінами та доповненнями, в двох
примірниках; - оригінал статуту з відміткою про його державну реєстрацію з
усіма змінами, чинними на дату подачі документів. { Пункт 5
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 980/5 ( z0723-15 ) від 17.06.2015 } Термін розгляду заяв про внесення змін та доповнень до
статуту фонду – 20 робочих днів. { Пункт 5 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 980/5 ( z0723-15 ) від
17.06.2015 }
{ Пункт 6 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 757/5 ( z0659-13 ) від 22.04.2013 }
6. Наказ Міністерства юстиції України є підставою для
внесення до Реєстру обліку статуту Фонду соціального страхування
України і статутів інших фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування (додаток 2). { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 757/5 ( z0659-13 ) від 22.04.2013, N 980/5 ( z0723-15 )
від 17.06.2015 }
Директор Департаменту легалізації
об'єднань громадян Н.А.Марченко
Додаток 1
до пункту 2 Порядку реєстрації статуту
Фонду соціального страхування України і
статутів інших фондів
загальнообов'язкового державного
соціального страхування, якщо їх
реєстрація передбачена законами України
Міністерство юстиції України
Заява
Подаємо статутні документи на реєстрацію статуту __________________________________________________________________
(назва фонду) Статут фонду затверджено ____________________________________
(рік, місяць, число, назва органу, __________________________________________________________________
що затвердив статут фонду) Назва та місцезнаходження виконавчого органу фонду _________________________________________________________________

Голова правління фонду ____________ ________________________
(підпис) (П.І.Б.) ________________
(дата)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 980/5 ( z0723-15 ) від 17.06.2015 }

Зразок Додаток 2
до пункту 6 Порядку реєстрації статуту
Фонду соціального страхування України і
статутів інших фондів
загальнообов'язкового державного
соціального страхування, якщо їх
реєстрація передбачена законами України
Реєстр обліку статуту
Фонду соціального страхування України і статутів інших
фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування
------------------------------------------------------------------ |Номер за|Назва| Дата | Дата | Основні | Місце-|Примітка| |порядком|фонду| надхо- |реєстрації| напрямки |знаход-| | | | | дження | статуту |діяльності| ження | | | | |документів| фонду та | фонду | фонду | | | | | | номер | | | | |--------+-----+----------+----------+----------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 980/5 ( z0723-15 ) від 17.06.2015 }вгору