Документ z0546-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.07.2010 N 937
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2010 р.
за N 546/17841

Про визнання таким, що втратив чинність,
нормативно-правового акта

Відповідно до Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ), та з метою приведення
нормативно-правового акта у відповідність до законодавства
України, зокрема до пункту 4 розділу VII "Прикінцеві положення"
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ),
Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 24.06.99 N 1201/167 ( z0458-99 ) "Про затвердження
Положення про порядок проведення в Позабіржовій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.99 за
N 458/3751.
2. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та
проведення аукціонів (В.Чердаков) в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Ю.Яковлєва.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Фонду О.Рябченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєввгору