Документ z0545-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2017, підстава - z0947-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.05.2007 N 160
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2007 р.
за N 545/13812
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 585 ( z0947-17 ) від 11.07.2017 }
Про внесення змін і доповнень до наказу МВС України
від 19.11.2003 N 1390

З метою приведення відомчих нормативних актів у відповідність
до вимог Законів України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ), "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ) та вдосконалення службової
діяльності Н А К А З У Ю:
1. Пункт 2.1 Положення про спеціальний підрозділ судової
міліції "Грифон", затвердженого наказом МВС України від 19.11.2003
N 1390 ( z1139-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10.12.2003 за N 1139/8460 (зі змінами), викласти в такій
редакції: "2.1. Забезпечення згідно з чинним законодавством виконання
Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію
транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної
судової адміністрації України та МВС України від 12.09.2005
N 102/765 ( z1322-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 02.11.2005 за N 1322/11602, підтримання порядку в суді,
припинення проявів неповаги до суду, охорони приміщень суду,
виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників
суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу, а також
працівників Антимонопольного комітету України та уповноважених
осіб Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
при виконанні ними службових повноважень".
2. Наказ подати в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки
полковника міліції Фатхутдінова В.Г.
Міністр В.П.Цушковгору