Документ z0543-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.06.2017. Подивитися в історії? )

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивні звання "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" присвоюються на офіційних міжнародних змаганнях за умови участі у виді програми:

спортсменів (команд) не менше ніж з 5 країн (крім класів моделей секції "С", класів моделей секції "А/В" та класів F2-S, F6, F7 секції "NS");

для класу F6 секції "NS" команд не менше ніж з 4 країн;

для класів моделей секції "С", класів моделей секції "А/В" та класів F2-S, F7 секції "NS" спортсменів не менше ніж з 4 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови виконання нормативу кваліфікаційної таблиці та участі у виді програми на офіційних всеукраїнських змаганнях:

спортсменів (команд) не менше ніж з 5 регіонів (крім класів моделей секції "С", класів моделей секції "А/В", класів F1, F3 секції "М" та класів F2-S, F6, F7 секції "NS");

для класів моделей секції "С" спортсменів не менше ніж з 3 регіонів;

для класу F6 секції "NS" 4 команд не менше ніж з 3 регіонів;

для класів F2-S, F7 секції "NS" спортсменів не менше ніж з 3 регіонів;

для класів моделей секції "А/В" та класів F1, F3 секції "М", у яких спортсмени змагаються індивідуально, не менше 4 спортсменів (незалежно від кількості регіонів України, які вони представляють).".

12. Пункти 3 та 4 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:" додатка 88 викласти у такій редакції:

"3. У командних змаганнях для присвоєння спортивних звань "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" необхідно отримати перемогу не менше ніж у 2 поєдинках у куміте або пройти два кола в ката чи в ен-бу на відповідних змаганнях.

4. Для присвоєння спортивного розряду "Кандидат у майстри спорту України" та першого розряду необхідно здобути не менше 2 перемог у куміте або пройти два кола в ката чи в ен-бу на відповідних змаганнях.".

13. У додатку 97:

1) розділ "Чоловіки та жінки" викласти у такій редакції:

"Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

молодші юнаки: 9-10 років;

юнаки: 11-12, 13-14 років;

старші юнаки: 15-16 років;

юніори: 17-18 років;

молодь: 19-20 років;

дорослі: 21-39 років;

дорослі (командні розділи ката): 17 років і старше;

дорослі (командні розділи куміте): 19 років і старше.

Види програми:

ката, куміте.

Посісти місця в одному з перерахованих змагань відповідно до умов присвоєння спортивних звань та розрядів:";

2) розділ "Кандидат у майстри спорту" викласти у такій редакції:

"Кандидат у майстри спорту України

3 – на чемпіонаті України;

2-3 – у Кубку України;

1-2 – на чемпіонаті України серед молоді;

1 – на чемпіонаті України серед юніорів;

1 – на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

3 – на чемпіонаті світу серед молоді;

2 – на чемпіонаті Європи серед молоді;

2 – на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 – на чемпіонаті світу серед старших юнаків.";

3) розділ "Перший розряд" викласти у такій редакції:

"Перший розряд

2 – на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

3 – на чемпіонаті світу серед юніорів;

2 – на чемпіонаті світу серед старших юнаків;

1 – на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1-2 – на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств;

3 – на чемпіонаті України серед молоді;

1 – на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді;

1 – на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед молоді;

2 – на чемпіонаті України серед юніорів.";

4) в абзаці дев'ятому розділу "Другий розряд" цифри "1-2" замінити цифрами "2-3";

5) абзац восьмий розділу "Третій розряд" виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев'ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим;

6) у розділі "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:":

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях спортсменів не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій категоріях – не менше ніж з 8 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед чоловіків у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів, з яких 2 спортсмени мають спортивне звання "Майстер спорту України", 4 – спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України", у найлегшій та найважчій категоріях – не менше ніж з 8 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України";

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед жінок у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 8 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 3 – спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України". ";

у пунктах 3 та 4 слова "куміте та" замінити словами "куміте або".

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських
видів спорту
М.В. Біднийвгору