Документ z0543-15, перша редакція — Прийняття від 06.05.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2015  № 452


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2015 р.
за № 543/26988

Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

Відповідно до пункту 2 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про підтвердження відповідності”, статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, з метою запровадження оцінки відповідності продукції згідно з Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927, НАКАЗУЮ:

1. Унести до розділу 13 “Нафтопродукти” Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за № 466/10746 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 13.1 викласти в такій редакції:

13.1. Палива: бензини автомобільні *****, авіаційні; дизельні *****; альтернативні, біопалива (для бензинових двигунів, для дизельних двигунів з вмістом біодизелю ******)

ДСТУ 4345:2004
ДСТУ 6081:2009
ДСТУ 7178:2010
ГОСТ 305-82
ГОСТ 1012-72
нормативний документ на конкретний вид продукції

ДСТУ 4345:2004
ДСТУ 6081:2009,
пункти 4.2; 4.3; 5.2
ДСТУ 7178:2010,
пункти 4.2; 4.3; 5.2
ГОСТ 305-82, пункт 2.2
ГОСТ 1012-72, пункти 1.2; 1.4

2710 12 31 00
2710 12 41
2710 12 45
2710 12 49
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
3824 90 97 10
3826 00 10 00
3826 00 90 00

”;

2) доповнити розділ виносками такого змісту:

__________
***** Лише палива, на які не поширюється дія Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927.
****** Лише палива з вмістом біодизелю більше ніж 7 %.

”.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Виконувач обов’язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі УкраїниР. Корж

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

В.о. Голови Державної
фіскальної служби України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості УкраїниК.М. Ляпіна


М.В. Мокляк


В.В. Демчишинвгору