Документ z0542-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2018  № 1300/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 травня 2018 р.
за № 542/31994

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 709 «Про утворення міжрегіонального територіального органу Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань» НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5 «Про затвердження Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 265/30133, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Затвердити Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 265/30133, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 266/30134, що додаються.

4. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Перший заступник Міністра

Н. БернацькаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
27.04.2018  № 1300/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 травня 2018 р.
за № 542/31994

ЗМІНИ
до Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення

1. У пункті 4 розділу I:

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий-тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим-дванадцятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«міжрегіональна комісія - колегіальний орган, що утворюється в міжрегіональному управлінні, визначає рівень безпеки виправної колонії, де засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк особа відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду, та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, в межах зони діяльності міжрегіонального управління;»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«підрозділ з контролю за виконанням судових рішень - структурний підрозділ Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь, на який згідно з функціональними обов’язками покладено здійснення контролю за виконанням судових рішень;»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, здійснює направлення для відбування покарання окремо визначених осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, їх переведення для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої.».

2. У розділі IІ:

1) абзаци п’ятий, шостий пункту 1 виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

2) у пункті 7 слова «з урахуванням пункту 3 цього розділу» виключити.

3. У розділі IІІ:

1) у пункті 1 слова «довічного позбавлення волі,» виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Наряди видаються підрозділами міжрегіонального управління та Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, які здійснюють контроль за виконанням судових рішень, на підставі відповідних рішень міжрегіональних і центральної комісій.»;

3) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. Без нарядів із СІЗО до установ виконання покарань направляються:»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами другим-сьомим;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьмий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

4) у пункті 4 слова «, комісії СІЗО» виключити;

5) у пункті 5:

слова «Міністерства юстиції України» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України»;

абзаци четвертий, п’ятий виключити;

6) пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7-14 вважати відповідно пунктами 6-13;

7) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Запит на наряд та матеріали, необхідні для розгляду питань, визначених пунктом 5 цього розділу, скеровуються до Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України підрозділом міжрегіонального управління, який здійснює контроль за виконанням судових рішень, не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення міжрегіональною комісією. Запит підписується керівником цього підрозділу та керівником міжрегіонального управління чи його заступником. До запиту додається копія протоколу міжрегіональної комісії про визначення засудженому установи виконання покарань.»;

8) у пункті 7 слова «Міністерства юстиції України» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України»;

9) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Наряд, виданий Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, підписується начальником Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України (його першим заступником) та надсилається ініціатору запиту, а копія наряду - до міжрегіонального управління.»;

10) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами 10-12;

11) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. В окремих випадках, визначених статтею 10 та частиною другою статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України, за заявою особи наряди на запити готуються Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України після надання пропозицій оперативних підрозділів міжрегіонального управління та Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.»;

12) у пункті 12 слова «міжрегіональною чи», «відповідною» виключити.

4. У розділі IV:

1) пункти 1, 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 1-5;

2) пункт 1 доповнити реченням такого змісту: «Клопотання подається через адміністрацію установи виконання покарань, що здійснює виконання кримінальних покарань, до центральної комісії.»;

3) абзац перший пункту 2 доповнити реченням такого змісту: «Клопотання подається через адміністрацію установи виконання покарань, що здійснює виконання кримінальних покарань, до центральної комісії.».

5. У додатках до Положення:

1) у заголовку додатка 1 слова «довічного позбавлення волі,» виключити;

2) у додатку 2 слова «довічного позбавлення волі,» виключити, слова «Міністерству юстиції України» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України»;

3) у додатку 3 слова «Міністерству юстиції України» замінити словами «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України»;

4) у додатку 4 слова «, комісії СІЗО» виключити.

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. Кравченковгору