Документ z0541-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.05.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

10.03.2016  № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2016 р.
за № 541/28671

Про внесення змін до Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована

Відповідно до статей 17, 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, статті 70 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, підпункту “в” пункту 8, пункту 22 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 року № 294), Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08 лютого 2012 року № 117, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 307/20620, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Голова

Ю. АртеменкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної ради України
з питань телебачення
і радіомовлення
08.02.2012  № 117
(у редакції рішення
Національної ради України
з питань телебачення
і радіомовлення
10.03.2016  № 306)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2016 р.
за № 541/28671

СИСТЕМА
візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована

1. Кіновідеопродукція, що транслюється на телебаченні на території України, поділяється на три категорії залежно від аудиторії, на яку вона розрахована. Трансляція цієї кіновідеопродукції на телебаченні має супроводжуватися відповідними візуальними позначками:

Без позначки

категорія І - без обмежень (загальнодоступна)

категорія ІІ - перегляд неповнолітніми глядачами рекомендується разом з батьками (особами, що їх замінюють) або з відома батьків (осіб, що їх замінюють)

категорія ІІІ - перегляд рекомендується тільки повнолітніми глядачами

І категорія (без позначки) стосується фільмів з індексами “ДА” та “ЗА”, встановленими згідно з пунктом 7 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1143) (далі - Положення).

Фільми цієї категорії розраховані на глядачів будь-якого віку, в тому числі і на дітей. Вони максимально прийнятні для сімейного перегляду, оскільки порушують теми, цікаві та зрозумілі більшості глядачів незалежно від віку, інтелектуального рівня, світогляду та політичних переконань, соціального стану тощо. Такі фільми характеризує відсутність грубості, насильства, жорстокості, непристойних виразів у будь-якій формі. Реалії складної дійсності повинні відображатися з максимальною умовністю.

ІІ категорія (коло жовтого кольору з індексом “12+” або “16+”) стосується фільмів, перегляд яких не рекомендовано дітям до 12 та 16 років відповідно без відома батьків (осіб, що їх замінюють) та які прирівнюються до фільмів з індексами “12” та “16”, встановленими відповідно до пункту 7 Положення.

Перегляд фільмів з індексом “12+” можливий дітьми від 12 років тільки у присутності батьків у зв’язку з тим, що такі фільми можуть містити деякі сцени, які батьки вважатимуть неприйнятними для самостійного перегляду дітей. З метою інформування батьків щодо демонстрування фільму з індексом “12+” телерадіоорганізація забезпечує наявність відповідної позначки протягом усього показу такого фільму.

Перегляд фільмів з індексом “16+” заборонено особам віком до 16 років у зв’язку з тим, що такі фільми можуть містити такі сцени з обмеженим ступенем насильства та жорстокості, як бійки, застосування зброї без надмірного кровопролиття, обмежене зображення нещасного випадку або катастрофи, а також сцени, що включають короткі та епізодичні зображення оголеності, епізодичне використання ненормативної лексики, що присутні в оригіналі за задумом режисера і необхідні для розвитку сюжету.

ІІІ категорія (коло червоного кольору з індексом “18+”) стосується фільмів, що рекомендовані для перегляду тільки повнолітніми глядачами. Фільми цієї категорії прирівнюються до фільмів з індексом “18”, встановленим відповідно до пункту 7 Положення.

До зазначеної категорії належать фільми, які можуть містити сцени насильства, жорстокості, зображення катастроф, жахів, відвертої оголеності, імітації інтимних стосунків. Їх наявність повинна бути виправдана логікою сюжету та втілена на екрані з максимальним ступенем умовності.

Фільми, заборонені для розповсюдження і демонстрування в Україні та без права трансляції на телебаченні, не підпадають під жодну категорію.

2. Єдиний розмір візуальних позначок має бути таким: висота чи діаметр позначки - 5 % висоти кадру телевізійного зображення або 31 рядок телевізійного растра. Візуальна позначка повинна бути суцільно зафарбована.

3. Відсутність на екрані будь-якої позначки свідчить, що кіновідеопродукція належить до І категорії та розрахована на глядачів будь-якого віку, в тому числі і на дітей.

4. Під час трансляції кіновідеопродукції категорій ІІ та ІІІ візуальна позначка на телеекрані має постійно знаходитися у правому нижньому куті.

5. Демонстрування фільмів телеорганізаціями здійснюється з обов’язковим інформуванням глядачів про їх показ у відповідний ефірний час та з обов’язковою наявністю протягом усього показу позначок з такими індексами:

“12” - показ можливий у будь-який ефірний час з урахуванням вимог абзацу сьомого пункту 7 Положення;

“16” - показ можливий у будь-який ефірний час;

“18” - показ з 22 години до 06 ранку.

6. Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 06.00 та на каналах з обмеженим доступом.

7. Передачі, які поєднують аудіо- та візуальну інформацію і які містять інформацію, що може завдати шкоду фізичному, психічному або моральному розвитку дитини, повинні бути позначені спеціальними графічними попередженнями (символами), які показують упродовж всієї передачі.

Начальник управління
контролю та аналізу
телерадіомовленняР. Кіфлюквгору