Документ z0540-99, поточна редакція — Редакція від 03.10.2011, підстава - z1093-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 359 від 12.07.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 серпня 1999 р.
за N 540/3833

Про затвердження Інструкції про особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати сум, що направляються на харчування
членів екіпажів суден (інших транспортних засобів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 444 ( z0922-05 ) від 09.08.2005
Наказом Міністерства інфраструктури
N 341 ( z1093-11 ) від 29.08.2011 }

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 04.01.99 N 3 ( 3-99-п ) "Про граничні норми добових витрат і
сум, що направляються на харчування (замість добових) членів
екіпажів суден (інших транспортних засобів), що здійснюють
діяльність за межами повітряного або митного кордону чи
територіального моря (вод) України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про особливості відряджень членів
екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати
сум, що направляються на харчування членів екіпажів суден (інших
транспортних засобів) (додається). 2. Керівникам Державної адміністрації морського і річкового
транспорту України (Щипцов О.А.), Державної авіаційної
адміністрації України (Семенов М.Ю.), судноплавних та авіакомпаній
зазначену Інструкцію взяти до керівництва та неухильного
виконання. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державної авіаційної адміністрації України Семенова М.Ю. та Голову
Державної адміністрації морського і річкового транспорту України
Щипцова О.А.
Міністр І.П.Данькевич
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 12.07.99 N 359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 1999 р.
за N 540/3833
Інструкція про особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати сум, що направляються на харчування членів екіпажів
суден (інших транспортних засобів)
Інструкція є нормативно-правовим актом, який застосовується
на підприємствах, в установах та організаціях морського, річкового
та авіаційного транспорту України всіх форм власності. Зазначена
Інструкція поширюється на екіпажі суден (інших транспортних
засобів), якщо такі судна (інші транспортні засоби) здійснюють
комерційну, промислову, науково-пошукову діяльність (крім
риболовецької) за межами територіального моря (вод) України,
виконують міжнародні рейси для перевезення пасажирів або вантажів
за плату за межами повітряного або митного кордонів України,
використовуються для аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних
робіт за межами повітряного або митного кордону чи територіального
моря (вод) України. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 444 ( z0922-05 ) від 09.08.2005, Наказом
Міністерства інфраструктури N 341 ( z1093-11 ) від 29.08.2011 }
1. Особливості відряджень членів екіпажів суден
1.1. Члени екіпажів морських та річкових суден (крім
риболовецьких) уважаються відрядженими в таких випадках: зміни екіпажів за кордоном за час переїзду з (до) моменту
перетину державного кордону України; направлення за кордон для приймання та перегону побудованих
або придбаних суден у період переїзду і перебування на території
іноземної держави до підняття на судні Державного прапора України; ремонт та будування суден за кордоном у разі неможливості
проживання на судні; перебування в іноземному медичному закладі для лікування у
разі тимчасової непрацездатності та повернення до моменту перетину
державного кордону України. 1.2. Підставою для відрядження членів екіпажів морських та
річкових суден є наказ (розпорядження) керівника підприємства про
направлення (повернення) їх на(з) судно(-а), а також витяг з
суднової ролі. 1.3. Підставою для відрядження членів екіпажів повітряних
суден є завдання на виконання польоту з відмітками прикордонних
служб базового аеропорту. 1.4. Для членів екіпажів суден (інших транспортних засобів),
які перебувають у відрядженні, у випадках, передбачених пунктом
1.1 цієї Інструкції, граничні норми добових витрат установлюються
у розмірах, передбачених підпунктом 1 пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 02.02.2011 N 73 ( 73-2011-п ) "Про граничні
норми добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших
транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх харчування
замість добових витрат". { Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 341 ( z1093-11 ) від 29.08.2011 }
2. Порядок виплати сум, що направляються на харчування
(замість добових) для членів екіпажів морських та річкових суден,
які здійснюють діяльність за межами митного кордону або
територіального моря (вод) України
2.1. Під час роботи та перебування на суднах, якщо такі судна
здійснюють комерційну, промислову, науково-пошукову діяльність
(крім риболовецької) за межами територіального моря (вод) України
(тобто в закордонному плаванні), виконують міжнародні рейси для
здійснення навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або
вантажів за плату, використовуються для аварійно-пошукових та
пошуково-рятувальних робіт за межами територіального моря (вод)
України, члени екіпажів суден забезпечуються харчуванням замість
добових. 2.2. Суми, що спрямовуються на харчування замість добових
витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших транспортних
засобів, які провадять діяльність за межами митного кордону чи
територіальних вод України, визначаються у галузевій угоді і не
можуть перевищувати граничних норм добових витрат, установлених
підпунктом 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
02.02.2011 N 73 ( 73-2011-п ) "Про граничні норми добових витрат
для відрядження членів екіпажів суден, інших транспортних засобів
та суми, що спрямовуються на їх харчування замість добових
витрат". { Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 444 ( z0922-05 ) від 09.08.2005; в
редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 341 ( z1093-11 ) від
29.08.2011 }
2.3. Загальна сума коштів, що направляються на харчування
(замість добових), розраховується на весь екіпаж судна, виходячи
зі штатної чисельності. 2.4. Норми виплат на харчування (замість добових)
встановлюються Галузевою угодою, виходячи зі співвідношень між
посадами членів екіпажів за видами флоту і типами суден. 2.5. Виплати сум, що направляються на харчування (замість
добових) членам екіпажів суден, провадяться за час фактичного
перебування судна в закордонному плаванні. 2.6. Часом перебування членів екіпажів суден у закордонному
плаванні вважається весь час перебування за кордоном з моменту
закінчення оформлення відходу суден контрольно-пропускними
пунктами Прикордонних військ України і до завершення оформлення
контрольно-пропускними пунктами прибуття в порти України. При відході суден до 24 години включно днем вибуття
вважається поточна доба, а з 0 годин і пізніше - наступна доба.
Аналогічно визначається день прибуття. 2.7. Членам екіпажів суден, що виконують рейси в іноземні
порти з поверненням в українські порти протягом однієї доби,
виплати сум, що направляються на харчування замість добових,
провадяться як за повну добу. 2.8. У разі неотримання у рейсі з поважних причин
(несвоєчасні платежі замовників, фрахтівників тощо) членами
екіпажів сум, що направляються на харчування (замість добових),
або отримання їх частково виплати цих сум здійснюються у
національній валюті України за офіційним обмінним курсом гривні до
іноземних валют, установленим Національним банком України на день
погашення заборгованості. { Пункт 2.8 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 341 ( z1093-11 ) від 29.08.2011 }
2.9. Згідно з підпунктом 3 пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 02.02.2011 N 73 ( 73-2011-п ) "Про граничні
норми добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших
транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх харчування
замість добових витрат" добові витрати і суми, що спрямовуються на
харчування (замість добових), розраховуються у валюті держави, до
якої відряджаються члени екіпажів суден, інших транспортних
засобів, або у вільно конвертованій валюті та виплачуються в
іноземній валюті у розмірі, еквівалент якого за офіційним курсом
гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на
день видачі коштів з каси уповноваженого банку, не перевищує
граничних норм добових витрат. { Пункт 2.9 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 341 ( z1093-11 ) від 29.08.2011 }
2.10. Суми, що спрямовуються на харчування замість добових
витрат для відрядження членів екіпажів повітряних суден, які
виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної діяльності
чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за межами
повітряного або митного кордону України, визначаються у
відповідній галузевій угоді і не можуть перевищувати граничних
норм добових витрат, установлених підпунктом 1 пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 73 ( 73-2011-п ) "Про
граничні норми добових витрат для відрядження членів екіпажів
суден, інших транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх
харчування замість добових витрат". { Розділ 2 доповнено новим пунктом 2.10 згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 341 ( z1093-11 ) від 29.08.2011 }вгору