Документ z0540-98, попередня редакція — Редакція від 30.09.2006, підстава - z0996-06
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 380 від 03.08.98          Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
1 вересня 1998 р.
за N 540/2980

Про затвердження Порядку присвоєння реєстраційних
(облікових) номерів платників податків
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 729 ( z0023-00 ) від 28.12.99 N 195 ( z0487-01 ) від 14.05.2001 N 103 ( z0330-05 ) від 09.03.2005 N 216 ( z0564-06 ) від 25.04.2006 N 427 ( z0996-06 ) від 24.07.2006 }

 
     Відповідно до Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 16 січня 1998 року N 23 ( z0063-98 ) і зареєстрованого Міністерством юстиції Украї ни 3 лютого 1998 року за N 63/2503, та з метою забезпечення податкового обліку категорій тих платників податків, які не мають ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України ( 118-96-п ), Н А К А З У Ю:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 103 ( z0330-05 ) від 09.03.2005 )
 
     1. Затвердити Порядок присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, що додається.
     2. Начальнику Головного управління АІС "Податки" юридичних осіб Шевченку С.С. - подати зазначений Порядок до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
     Начальнику управління справами Коваленку В.В. - у десятиденний термін після державної реєстрації Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків забезпечити його тиражування та надіслання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.
     3. У термін до 01.09.98 Головному управлінню АІС "Податки" юридичних осіб, Головному управлінню Державного реєстру фізичних осіб, Головному управлінню податкової міліції підготувати обгрунтування та план робіт щодо модифікації АРМів та програмних комплексів згідно з зазначеним Порядком та підготувати кошториси на фінансування робіт згідно із планом робіт, які будуть виконувати сторонні організації.
     4. У термін до 1 січня 1999 року Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі забезпечити виконання робіт з впровадження програмного забезпечення у зв'язку зі зміною восьмизначного поля ідентифікаційного коду платників податків - юридичних осіб на десятизначний.
     5. Управлінню фінансування державних податкових адміністрацій визначити кошторис та провести фінансування робіт з модифікації програмного забезпечення, у зв'язку зі зміною восьмизначного поля ідентифікаційного коду платників податків - юридичних осіб на десятизначний, сторонніми організаціями - виконавцями зазначених вище робіт.
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Савченка О.Я.
 
 Голова                         М.Я.Азаров 
Затверджено
Наказ Державної податкової адміністрації
України 03.08.98 N 380
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 вересня 1998 р.
за N 540/2980
 
Порядок
присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників
податків
 
     1. Реєстраційний (обліковий) номер платників податків запроваджується з метою забезпечення повного обліку платників податків в державних податкових органах, які провадять роботи з обліку платників податків.
 
     2. При взятті на облік платників податків - юридичних осіб, а також їхніх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, які не мають ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ( 118-96-п ), їм надається реєстраційний (обліковий) номер платників податків з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 195 ( z0487-01 ) від 14.05.2001 )
 
     3. Реєстраційний (обліковий) номер платників податків надається:
     постійним представництвам нерезидентів в Україні;
     учасникам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;
 
( Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 729 ( z0023-00 ) від 28.12.99 )
 
     інвесторам (резидентам та нерезидентам), які уклали угоди про розподіл продукції і є платниками податків; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 729 ( z0023-00 ) від 28.12.99; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 195 ( z0487-01 ) від 14.05.2001 )
     виконавцям (юридичним особам - нерезидентам) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 216 ( z0564-06 ) від 25.04.2006 }
     дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав та прирівняним до них представництвам міжнародних організацій в Україні (дипломатичним місіям), які виконують функції податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб або яким здійснюється відшкодування сум податку на додану вартість. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 216 ( z0564-06 ) від 25.04.2006 }
 
     4. Якщо платник податку, який не є фізичною особою, отримав реєстраційний (обліковий) номер платника податку і в нього згідно з чинним законодавством виникли зобов'язання як платника податку на додану вартість (ПДВ), то йому слід зареєструватися в державному податковому органі як платнику ПДВ, згідно з Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 1 березня 2000 року N 79 ( z0208-00 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 квітня 2000 року за N 208/4429.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 103 ( z0330-05 ) від 09.03.2005, N 216 ( z0564-06 ) від 25.04.2006 }
 
     5. Структура реєстраційного (облікового) номера платника податку:
     ООООООООК, де:
     О...О - значення реєстраційного (облікового) номера платника податку (8 розрядів) з діапазону номерів, який визначає Державна податкова адміністрація України;
     К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним Державною податковою адміністрацією України.
 
     6. Реєстраційний (обліковий) номер платника податку зазначається в оригіналі та копії довідки про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП згідно з Порядком обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року N 80 ( z0172-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 березня 1998 року за N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17 листопада 1998 року N 552 ( z0791-98 ), із змінами (далі - Порядок обліку), якщо такий номер був наданий платнику податків органом державної податкової служби. { Пункт 6 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 103 ( z0330-05 ) від 09.03.2005; із змінами, внесеними згідно Наказом Державної податкової адміністрації N 427 ( z0996-06 ) від 24.07.2006 }
 
     7. Реєстраційний (обліковий) номер платника податку зазначається на платіжних, звітних та інших документах, де в установленому чинним законодавством порядку передбачено заповнення ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, а також може зазначатися на печатках. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 195 ( z0487-01 ) від 14.05.2001 )
 
     8. Номер ТРДПАУ надається постійному представництву нерезидента в Україні при реєстрації та взятті на облік постійного представництва як платника податку на прибуток у порядку, визначеному Положенням про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 12 серпня 1997 року N 293 ( z0331-97 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 1997 року за N 331/2135 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 16 січня 1998 року N 23 ( z0063-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 року за N 63/2503).
     Іншим платникам податків, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, номер ТРДПАУ надається при взятті їх на облік згідно з Порядком обліку ( z0172-98 ). { Пункт 8 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 ( z0996-06 ) від 24.07.2006 }
     З моменту отримання органами державної податкової служби відомостей про включення до ЄДРПОУ постійного представництва нерезидента в Україні, яке на дату реєстрації як платника податку на прибуток не було включене до ЄДРПОУ та якому органами державної податкової служби наданий номер із ТРДПАУ, такий платник податків ідентифікується та обліковується в органах державної податкової служби за ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ, а номер із ТРДПАУ, наданий такому представництву, закривається. { Пункт 8 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 216 ( z0564-06 ) від 25.04.2006 }
( Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 103 ( z0330-05 ) від 09.03.2005 )
 
     9. Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання декількох договорів про спільну діяльність (угод про розподіл продукції), номер ТРДПАУ видається на кожний із зазначених договорів (угод) при взятті їх на облік згідно з Порядком обліку ( z0172-98 ). { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 ( z0996-06 ) від 24.07.2006 }
     Номер ТРДПАУ, наданий особі, відповідальній за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність (угоди про розподіл продукції) (далі - відповідальна особа), не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в органах державної податкової служби договору про спільну діяльність чи угоди про розподіл продукції, у тому числі і в разі:
     призначення іншої особи - учасника договору (угоди) відповідальною особою;
     зміни місцезнаходження відповідальної особи;
     зміни органу державної податкової служби, у якому відповідальна особа перебуває на обліку.
( Порядок доповнено пунктом 9 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 103 ( z0330-05 ) від 09.03.2005 )
 
     10. Номер із ТРДПАУ, наданий платнику податків органами державної податкової служби, не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в органах державної податкової служби такого платника податків, за винятком випадків уключення платника податків до ЄДРПОУ.
     Після зняття з обліку платника податків номер із ТРДПАУ закривається та надалі не використовується.
{ Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 216 ( z0564-06 ) від 25.04.2006 }вгору