Документ z0540-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.07.2013, підстава - z1018-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 85/363 від 08.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2001 р.
за N 540/5731
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 524/320 ( z1018-13 ) від 28.05.2013 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання послуг
з перевезення пасажирів, вантажів залізничним
транспортом

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) і постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом (далі - Ліцензійні умови), що додаються.
2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О.Б.),
Департаменту безпеки транспорту та технічної політики Міністерства
транспорту України (Петрашевський О.Л.) в установленому порядку
забезпечити подання Ліцензійних умов на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Департаменту безпеки транспорту та технічної політики
Міністерства транспорту України (Петрашевський О.Л.) забезпечити
публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.
4. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Ліцензійної палати України та Міністерства транспорту України від
11.05.99 N 45/249 ( z0329-99 ) "Про затвердження Інструкції про
умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) з внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів
залізничним транспортом та контроль за їх дотриманням",
зареєстрований Міністерством юстиції України 25.05.99 за
N 329/3622.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра транспорту України згідно з розподілом обов'язків.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Перший заступник Міністра
транспорту України В.Г.Цибенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держпідприємництва України,
Міністерства транспорту України
08.06.2001 N 85/363
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2001 р.
за N 540/5731
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності щодо
надання послуг з перевезення пасажирів,
вантажів залізничним транспортом
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до: Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ); Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ); Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ); Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів"
( 1644-14 ); Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ); Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР ); Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ); Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ); Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ); Директиви Ради європейського співтовариства 91/440/ЕЕС від
29.07.91 "Про розвиток залізничного транспорту в Європейському
співтоваристві"; Директиви Ради європейського співтовариства 95/18/ЕЕС від
19.06.95 ( 994_952 )"Про ліцензування залізничних обслуговуючих
підприємств". 1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження
господарської діяльності щодо надання послуг суб'єктами
господарювання з перевезення пасажирів, вантажів залізничним
транспортом. 1.3. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які провадять господарську діяльність щодо
надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним
транспортом. 1.4. Видачу ліцензій на право надання послуг з перевезення
пасажирів, вантажів залізничним транспортом здійснює Міністерство
транспорту України. 1.5. Суб'єкт господарювання при здійсненні господарської
діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом повинен забезпечити виконання
кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших вимог,
установлених цими Ліцензійними умовами.
2. Вимоги для провадження господарської діяльності щодо
надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним
транспортом
2.1. Кваліфікаційні вимоги 2.1.1. Персонал суб'єкта господарювання повинен мати
відповідну кваліфікацію в галузі своєї діяльності, а саме: керівник - освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом
"організація перевезень і управління на транспорті" (за видами)
або спеціаліста за фахом "організація перевезень і управління на
транспорті" (за видами) і тривалість роботи за фахом не менш трьох
років; заступник керівника та середній керівний склад -
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за фахом "організація
перевезень і управління на транспорті" (за видами) або "автоматика
та автоматизація на транспорті" і тривалість роботи за фахом не
менш трьох років; нижчий керівний склад - освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста за фахом "організація перевезень і управління на
транспорті" (за видами) або "автоматика та автоматизація на
транспорті"; виробничий персонал - освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавра за фахом "організація перевезень і управління на
транспорті" (за видами) або "автоматика та автоматизація на
транспорті" або професійно-технічну освіту за фахом, який
відповідає його спеціалізації при виконанні обов'язків, пов'язаних
з наданням послуг з перевезення вантажів і пасажирів залізничним
транспортом. 2.1.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити: для персоналу суб'єкта господарювання - періодичне підвищення
кваліфікації у навчальних закладах, які проводять навчання в
галузі залізничного транспорту. Період підвищення кваліфікації за
фахом повинен бути менше п'яти років; для персоналу суб'єкта господарювання, який надає послуги з
перевезення небезпечних вантажів, - підвищення кваліфікації за
спеціалізованими програмами в навчальних закладах, які проводять
навчання у галузі залізничного транспорту з одержанням
відповідного свідоцтва. Період підвищення кваліфікації за фахом
дорівнює не більше трьох років; для персоналу суб'єкта господарювання - підтвердження згідно
з нормативами, що діють на залізничному транспорті, своєї
кваліфікації щодо знання правил техніки безпеки, протипожежної
безпеки, виробничої санітарії та інших обов'язкових норм.
2.2. Організаційні вимоги 2.2.1. Суб'єкт господарювання повинен мати: підрозділ або персонал, відповідальний за забезпечення якості
та безпеку надання послуг; підрозділ або персонал, відповідальний за забезпечення
надання послуг з перевезення небезпечних вантажів (у разі надання
послуг з перевезення небезпечних вантажів). 2.2.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний: виконувати свої поточні і можливі фінансові зобов'язання
перед клієнтами; забезпечити фізичний захист, охорону, безпеку і зберігання
небезпечного вантажу; забезпечити формування та просування своїх поїздів згідно з
установленим напрямком вагонопотоків, планом формування поїздів та
порядком, який діє на Укрзалізниці; забезпечити в установленому порядку страхування
відповідальності на випадок настання негативних наслідків
перевезення небезпечних вантажів. 2.2.3. Суб'єкту господарювання необхідно мати сертифікат
відповідності, виданий органом із сертифікації Міністерства
транспорту України, визначений у Положенні про сертифікаційну
діяльність на залізничному транспорті України, затвердженому
наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 N 207
( z0525-98 ) та зареєстрованому Міністерством юстиції України
19.08.98 за N 525/2965, який свідчить про можливість надання ними
послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом
відповідно до нормативних документів, визначених у пунктах 2.3.1
та 2.5.1 цих Ліцензійних умов.
2.3. Технологічні вимоги 2.3.1. Суб'єкт господарювання повинен мати: нормативну документацію, згідно з якою надаються послуги, що
пов'язані з перевезенням пасажирів і вантажів залізничним
транспортом, зміст якої визначений у ГСТУ 32.0.10.001-97 "Порядок
розроблення, правила побудови, викладу, оформлення та вимоги до
змісту нормативних документів у галузі залізничного транспорту",
затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98
N 208, і ГСТУ 32.0.10.018-97 "Типова побудова технічних умов на
продукцію для залізничного транспорту України", затвердженому
наказом Міністерства транспорту України від 09.02.98 N 39, та яка
зареєстрована в порядку, встановленому ГСТУ 32.0.10.002-97
"Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження,
реєстрації, внесення змін, скасування та видання нормативних
документів у галузі залізничного транспорту", затвердженому
наказом Міністерства транспорту України від 01.06.98 N 209, і ГСТУ
32.0.10.019-97 "Порядок узгодження, затвердження та реєстрації
технічних умов на продукцію для залізничного транспорту України",
затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 17.04.98
N 134 ( z0295-98 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 08.05.98 за N 295/2735; опис послуги, її обсягу, можливості та термінів її надання; зазначену майбутню вартість; інструкції з експлуатації, які оформлені та затверджені в
порядку, визначеному чинним законодавством, на транспортні засоби
та інші супутні механізми та обладнання, з допомогою яких
надаються послуги з перевезення пасажирів, вантажів залізничним
транспортом; інструкції про порядок виявлення відповідальних за порушення
технічних умов надання послуг в разі виявлення невідповідності
встановленим вимогам, надходження претензій від споживачів і
притягнення організацій до відповідальності за недостатню якість
послуги. 2.3.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний: оформляти платіжні та супровідні транспортні документи на
бланках перевізних документів в установленому порядку з
застосуванням комп'ютерно-касової системи; забезпечити ефективний контроль за технологічною обробкою
поїздів (вагонів) на станціях формування, призначення і проміжних
станціях.
2.4. Інші вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: ремонтні потужності (власні або орендовані) для виконання
ремонту і (або) технічного обслуговування транспортних засобів; сертифіковані транспортні засоби (власні або орендовані), за
допомогою яких суб'єкт господарювання надає послуги; комп'ютерну систему, зв'язану з відповідною комп'ютерною
системою обчислювальних центрів залізниць. Суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення
пасажирів, вантажів залізничним транспортом, повинен укласти
договір страхування про відшкодування збитків, пов'язаних з
нещасними випадками під час надання послуг з перевезення
пасажирів, вантажів залізничним транспортом.
2.5. Особливі вимоги провадження господарської діяльності
щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним
транспортом 2.5.1. Під час здійснення господарської діяльності, згідно з
отриманою ліцензією, суб'єкти господарської діяльності повинні
дотримуватись таких особливих вимог: надавати послуги, пов'язані з перевезеннями пасажирів і
вантажів залізничним транспортом без порушення вимог, що
регламентують цю діяльність відповідно до чинного законодавства
зокрема: Статуту залізниць України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ); Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.97
N 252 ( 252-97-п ); Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 28.07.98 N 297 ( z0620-98 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.10.98 за
N 620/3060; Технічних умов на виконання послуг, пов'язаних з перевезенням
пасажирів та вантажів на внутрішніх та міжнародних лініях
залізничним транспортом, які виконані відповідно до п.2.3.1 цих
Ліцензійних умов; оформляти платіжні та супровідні транспортні документи за
допомогою комп'ютерно-касової системи; забезпечувати виконання договірних зобов'язань перед
клієнтом, який уклав з ним договір про надання послуг з
перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, - у
разі анулювання ліцензії; забезпечувати конфіденційність інформації, яка пов'язана з
обслуговуванням клієнтів, та супутньої інформації про клієнтів і
не використовувати інформацію без дозволу клієнтів. 2.5.2 Під час надання послуг з перевезення пасажирів та
вантажів залізничним транспортом є неприпустимим: здійснення діяльності на ринку послуг, пов'язаних з
перевезенням пасажирів та вантажів залізничним транспортом, без
ліцензій; надавати послуги, пов'язані з перевезенням пасажирів та
вантажів залізничним транспортом, з порушенням вимог, зазначених у
нормативних актах, передбачених пунктом 2.5.1 цих Ліцензійних
умов, та засвідчених сертифікатом відповідності; використовувати несертифіковану комп'ютерну техніку та
програмне забезпечення.
Заступник начальника Головного
управління реєстрації та ліцензування
Начальник управління ліцензування О.Б.Іванченко
Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевскийвгору