Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію
Міненерговугілля України, НАК "Нафтогаз України", Казначейство України; Наказ від 07.04.201147/134/81
Документ z0539-11, перша редакція — Прийняття від 07.04.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.04.2011 N 47/134/81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2011 р.
за N 539/19277

Про затвердження Змін до Порядку
проведення розрахунків за природний газ,
теплопостачання і електроенергію

Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій
та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п ) (із змінами),
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Порядку проведення розрахунків за
природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого
наказом Міністерства палива та енергетики України, Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", Державного казначейства
України від 03.02.2009 N 55/57/43 ( z0342-09 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за N 342/16358, що
додаються.
2. Департаменту фінансово-економічної політики Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України (Грачова О.М.)
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Департаменту бюджетних розрахунків та регуляторної
політики Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
(Хрушков В.В.) забезпечити доведення цього наказу до відома
дочірніх підприємств і компаній та господарських товариств, у
статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети
акцій (частки, паї).
4. Державній казначейській службі України забезпечити
доведення цього наказу до головних управлінь Державної
казначейської служби України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра енергетики та вугільної промисловості України Чеха С.М.,
заступника голови правління Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" Колбушкіна Ю.П., заступника голови Державної
казначейської служби України відповідно до розподілу повноважень.
6. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше
дня його офіційного опублікування.
Міністр енергетики та вугільної
промисловості України Ю.Бойко
Голова правління Національної
акціонерної компанії
"Нафтогаз України" Є.Бакулін
Голова Державної казначейської
служби України С.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Перший заступник
Міністра фінансів України А.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України,
Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України",
Державної казначейської
служби України
07.04.2011 N 47/134/81
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2011 р.
за N 539/19277

ЗМІНИ
до Порядку проведення розрахунків
за природний газ, теплопостачання і електроенергію
( z0342-09 )

1. Пункт 1.2 глави 1 після слів "(далі - акти звіряння)"
доповнити словами "або договорів, що визначають величину
щомісячного споживання ресурсів (товарів, послуг)
(далі - договори)".
2. У главі 2:
2.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Постачальники та транспортувальники ресурсів (надавачі
товарів, послуг), які виявили бажання здійснити розрахунки
відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та
компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п ) (із змінами), складають щомісяця
до 10-го числа з розпорядниками коштів акти звіряння, а у разі
проведення відповідних розрахунків з попередньої оплати ресурсів
(товарів, послуг) на строк не більше одного місяця постачальники
та транспортувальники ресурсів (надавачі товарів, послуг)
визначають договірну величину споживання ресурсів (товарів,
послуг), про що укладають відповідний договір з розпорядниками
коштів. Один примірник акта звіряння або договору надається
місцевому фінансовому органу для складання зведеного реєстру актів
звіряння або договорів".
2.2. У пункті 2.2 слова "сум заборгованості або договорами,
які визначають величину щомісячного споживання ресурсів (товарів,
послуг)" замінити словами "або договорів".
2.3. У пункті 2.3: перше речення після слів "подають їх" доповнити словами та
цифрами "щомісяця до 20-го числа"; слова "сум заборгованості або
договорами, які визначають величину щомісячного споживання
ресурсів (товарів, послуг)" замінити словами "або договорами"; у другому реченні слова "та окремо щодо коштів загального або
спеціального фонду Державного бюджету України" виключити.
2.4. Пункт 2.5 викласти в такій редакції: "2.5. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
відповідні головні фінансові управління надають головним
управлінням Державної казначейської служби довідку-заявку на
перерахування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот, пільг з послуг зв'язку та інших, передбачених
законодавством пільг, у тому числі компенсації втрати частини
доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних
засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з
пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного та скрапленого
газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) і компенсацій за
пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок надходження
до загального фонду Державного бюджету України рентної плати за
природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні, та
за транзитне транспортування трубопроводами природного газу
територією України (додаток 3) до 20-го числа поточного місяця у
частині розрахунків за природний газ, теплопостачання та
електроенергію. Головні управління Державної казначейської служби
зазначену інформацію доводять до відома Державної казначейської
служби України".
2.5. Підпункт 2.8.2 пункту 2.8 викласти у такій редакції: "2.8.2. Останнім отримувачем коштів від постачальників
ресурсів при розрахунках за теплопостачання, джерелом якого є
природний газ, є Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України" та/або дочірня компанія Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" - "Газ України" (далі - ДК "Газ України"),
рахунки яких відкриті у Державній казначейській службі України. Останнім отримувачем коштів від постачальників ресурсів при
розрахунках за природний газ і його транспортування є Національна
акціонерна компанія "Нафтогаз України", ДК "Газ України", дочірня
компанія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" - "Укртрансгаз" (далі - ДК "Укртрансгаз"), рахунки яких
відкриті у Державній казначейській службі України, та
ВАТ "Кримгаз" і Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
(далі - ДАТ "Чорноморнафтогаз"), рахунки яких відкриті у Головному
управлінні Державної казначейської служби в Автономній Республіці
Крим".
2.6. В абзаці другому підпункту 2.8.6 пункту 2.8 слово
"спеціального" замінити словом "загального".
2.7. Пункт 2.8 доповнити новим підпунктом такого змісту: "2.8.9. Розрахунки учасників розрахунків здійснюються як у
рахунок погашення заборгованості за природний газ, так і в рахунок
оплати вартості планових обсягів постачання природного газу у
поточному місяці".
2.8. Пункт 2.10 викласти у такій редакції: "2.10. Органи Державної казначейської служби здійснюють
переказ платежів між учасниками розрахунків на підставі платіжних
доручень організацій та спільних протокольних рішень учасників
розрахунків відповідно до реєстру щодо відкриття асигнувань за
міжбюджетними трансфертами, отриманого від Державної казначейської
служби України, у разі: централізованого перерахування субвенцій - протягом одного
операційного дня; децентралізованого перерахування субвенцій - протягом трьох
операційних днів".
2.9. У пункті 2.11 слова та цифри ""Стаття 38" або
"Стаття 38. Електроенергія"" замінити словами та цифрами
"Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20
( 20-2005-п )" або "Постанова Кабінету Міністрів України від
11.01.2005 N 20. "Електроенергія"".
2.10. Абзац другий пункту 2.11 після слів "номер та дату
спільного протокольного рішення" доповнити словами "за наявності
договору - дату та номер його укладання".
2.11. Пункт 2.13 викласти у такій редакції: "2.13. До 10-го числа місяця, наступного за звітним,
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні
головні фінансові управління складають з постачальниками та
транспортувальниками ресурсів (надавачами товарів, послуг) акти
звіряння або укладають договори і передають зведені реєстри актів
звіряння або договорів спожитого природного газу та теплової
енергії до ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз"; спожитої
електроенергії - до ДП "Енергоринок" у частині пільг, субсидій та
компенсацій населенню. До 11-го числа місяця, наступного за
звітним, надають інформацію щодо прогнозних розрахунків за рахунок
пільг, субсидій та компенсацій у поточному місяці: за природний
газ та теплопостачання - до ДК "Газ України" і ДК "Укртрансгаз",
за електроенергію - до ДП "Енергоринок".
3. У тексті Порядку ( z0342-09 ): слова та цифри "в 2010 році" та слова "або спеціального" в
усіх відмінках виключити; слова "Державне казначейство України", "Державне
казначейство", "Міністерство палива та енергетики України" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Державна казначейська
служба України" та "Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України" у відповідних відмінках.
4. Назву додатка 3 до Порядку ( z0342-09 ) викласти в такій
редакції: "Довідка-заявка на перерахування субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, пільг з послуг зв'язку та
інших, передбачених законодавством пільг, у тому числі компенсації
втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників
транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного
податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного та
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) і
компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян за
рахунок надходження до загального фонду Державного бюджету України
рентної плати за природний газ та газовий конденсат, що
видобуваються в Україні, та за транзитне транспортування
трубопроводами природного газу територією України, по ____ області
станом на _________ 20__ року".
5. У тексті додатків до Порядку ( z0342-09 ): цифри "2010" замінити цифрами "20__"; слова "або спеціальний", "або спеціального", слова та цифри
"в 2010 році", "Стаття 38", "статті 38 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" та" виключити; слова "Державне казначейство України", "Державне
казначейство", "Міністерство палива та енергетики України" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Державна казначейська
служба України" та "Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України" у відповідних відмінках.
Заступник директора Департаменту
фінансово-економічної політики
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України О.Грачова
Директор Департаменту
бюджетних розрахунків
та регуляторної політики
Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" В.Хрушков
Директор Департаменту
міжбюджетних відносин
та моніторингу видатків
місцевих бюджетів Державного
казначейства України Н.Набедриквгору