Документ z0536-96, поточна редакція — Редакція від 06.07.2009, підстава - z0548-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 233 від 29.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 вересня 1996 р.
за N 536/1561

Про затвердження інструкцій щодо надання
медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я
N 499 ( v0499282-03 ) від 28.10.2003
N 254 ( z0524-08 ) від 17.05.2008
N 287 ( z0548-09 ) від 30.04.2009 }

З метою посилення протитуберкульозних заходів в Україні,
відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) від 19.11.92 р., та Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
від 24.02.94 р. Н А К А З У Ю :
1. Затвердити: 1.1. Інструкцію про направлення хворих на туберкульоз на
санаторне лікування (додається); { Інструкція про направлення
хворих на туберкульоз на санаторне лікування втратила чинність на
підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 287 ( z0548-09 )
від 30.04.2009 }
{ Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 254 ( z0524-08 ) від 17.05.2008 }
1.3. Інструкцію про застосування туберкулінових проб
( z0538-96 );
1.4. Інструкцію про застосування вакцини туберкульозної
БЦЖ-М, БЦЖ ( z0539-96 );
1.5. Інструкцію про поділ на групи контингентів
протитуберкульозних диспансерних закладів ( z0540-96 );
{ Інструкція про поділ на групи контингентів протитуберкульозних
диспансерних закладів втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 499 ( v0499282-03 ) від
28.10.2003 }
1.6. Інструкцію про порядок оформлення відпусток хворих на
туберкульоз із лікарень і санаторіїв ( z0541-96 ).
2. Вважати такими, що не застосовуються на території України: 2.1. Наказ МОЗ СРСР від 05.07.88 р. N 527 "Про удосконалення
протитуберкульозної допомоги в країні" (додатки N 2, N 3, N 4,
N 5, N 6, N 7, N 10). 2.2. Наказ МОЗ СРСР від 28.02.89 р. N 128 "Про поширення дії
наказу МОЗ СРСР від 02.02.84 р. N 125 на туберкульозні лікарні і
санаторії".
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій довести зазначені
інструкції до працівників охорони здоров'я, керівників установ,
організацій і підприємств різних форм власності та контролювати їх
виконання. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник міністра А.М.Сердюк
{ Інструкція про направлення хворих на туберкульоз на
санаторне лікування втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 287 ( z0548-09 ) від 30.04.2009 }вгору