Документ z0536-03, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.06.2003 N 259/420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2003 р.
за N 536/7857

Про затвердження Порядку використання коштів,
які надійшли до спеціального фонду державного
бюджету в 2003 році та нараховані (отримані)
в складі ціни продажу електричної енергії як
цільова надбавка до діючого тарифу на електричну
енергію, на заходи з реалізації Комплексної
програми будівництва вітрових електростанцій

З метою забезпечення ефективного використання коштів
спеціального фонду державного бюджету, що спрямовуються на заходи
з реалізації Комплексної програми будівництва вітрових
електростанцій, відповідно до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік" ( 380-15 ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів, які надійшли до
спеціального фонду державного бюджету в 2003 році та нараховані
(отримані) в складі ціни продажу електричної енергії як цільова
надбавка до діючого тарифу на електричну енергію, на заходи з
реалізації Комплексної програми будівництва вітрових
електростанцій, що додається.
2. Департаменту машинобудування Міністерства промислової
політики України подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства промислової політики
України Зубарєва В.В. та заступника Державного секретаря
Міністерства фінансів України Мярковського А.І.
Міністр промислової
політики України А.К.М'ялиця
Державний секретар
Міністерства фінансів України Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики
України,
Міністерства фінансів
України
24.06.2003 N 259/420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2003 р.
за N 536/7857

ПОРЯДОК
використання коштів, які надійшли до спеціального
фонду державного бюджету в 2003 році та нараховані
(отримані) в складі ціни продажу електричної енергії
як цільова надбавка до діючого тарифу на електричну
енергію, на заходи з реалізації Комплексної програми
будівництва вітрових електростанцій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів
спеціального фонду державного бюджету, нарахованих (отриманих) у
складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової
надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну
енергію (далі - кошти цільової надбавки), що продається
виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної
енергії, за бюджетною програмою КПКВ 2601180 "Заходи по реалізації
Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій".
2. Кошти цільової надбавки перераховуються з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії кожного операційного дня відповідно до
алгоритму розподілу коштів, установленого Національною комісією з
питань регулювання електроенергетики України, на рахунок,
відкритий в управлінні Державного казначейства в м. Києві за
балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду
державного бюджету, які спрямовуються на спеціальні видатки",
кодом бюджетної класифікації доходів 24120000 "Кошти, нараховані у
складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової
надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну
енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому
ринку електричної енергії України".
3. Кошти спеціального фонду державного бюджету за бюджетною
програмою "Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій", КПКВ 2601180, спрямовуються на
реалізацію завдань Комплексної програми виробництва вітрових
електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1997 року N 137 ( 137-97-п ) (далі - Комплексна
програма).
4. Проект щорічних завдань щодо реалізації Комплексної
програми ( 137-97-п ), який формує Державне науково-промислове
підприємство "Укренергомаш", погоджується Департаментом
машинобудування Мінпромполітики України та подається на розгляд
Міжвідомчій координаційній раді з питань будівництва вітрових
електростанцій. Схвалені Міжвідомчою координаційною радою з питань
будівництва вітрових електростанцій завдання затверджуються
Міністром промислової політики України.
5. Мінпромполітики України в межах надходження коштів на
рахунок, відкритий відповідно до пункту 2 цього Порядку, здійснює
їх розподіл виключно на здійснення заходів з реалізації
Комплексної програми ( 137-97-п ) (згідно з затвердженими
завданнями відповідно до пункту 4 цього Порядку) та направляє на
рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України на
ім'я відповідних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Кошти перераховуються та видатки здійснюються відповідно до
порядку касового виконання державного бюджету і використовуються
згідно з погодженими та затвердженими в установленому порядку
кошторисами та планами використання бюджетних коштів. Для здійснення видатків на будівництво вітрових
електростанцій та на реконструкцію підприємств, які виробляють
вітроенергетичне обладнання, розпорядники та одержувачі бюджетних
коштів подають до органів Державного казначейства України такі
документи: титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта); внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта); титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для
будівництва; договір підряду (контракт) з визначенням вартості
будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової
відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту); наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної
документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт.
6. Складання та подання звітності про використання бюджетних
коштів здійснюється за формами та відповідно до порядку,
установленого Державним казначейством.
7. Відповідальність за нецільове використання коштів
спеціального фонду державного бюджету, отриманих на
заходи з реалізації Комплексної програми ( 137-97-п ), несуть
Мінпромполітики, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі
згідно з чинним законодавством України.
Директор Департаменту
фінансово-економічного
забезпечення промисловості
Міністерства промислової
політики України М.М.Кондрашов
Директор Департаменту
зведеного бюджету
Міністерства фінансів України С.О.Рибаквгору