Документ z0534-98, поточна редакція — Прийняття від 13.08.1998
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 28.08.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 320 від 13.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 серпня 1998 р.
vd980813 vn320 за N 534/2974

Про затвердження Інструкції про застосування
електронних таксометрів, які внесені до
Державного реєстру електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних
систем, при розрахунках за послуги таксі та
видачі пасажирам чеків

З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1998 р. N 189 ( 189-98-п ) "Про уточнення термінів
впровадження електронних засобів контролю" та Протокольного
рішення Державної комісії з питань впровадження електронних систем
і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при
Кабінеті Міністрів України від 20 червня 1998 року N 5 щодо
впровадження електронних таксометрів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про застосування електронних
таксометрів, які внесені до Державного реєстру електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, при розрахунках
за послуги таксі та видачі пасажирам чеків (надалі - Інструкція),
додається.
2. Державному департаменту автомобільного транспорту України
(Л.П.Докіль): 2.1. Довести до відома міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
зазначену Інструкцію. 2.2. Разом з Головним управлінням правового забезпечення
(Логінова Л.М.) в установленому порядку подати цю Інструкцію на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Л.М.Костюченка.
Міністр І.П.Данькевич
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
13.08.98 N 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 1998 р.
за N 534/2974
Інструкція
про застосування електронних таксометрів, які
внесені до Державного реєстру електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних
систем, при розрахунках за послуги таксі та
видачі пасажирам чеків
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про застосування електронних таксометрів, які
внесені до Державного реєстру електронних контрольно-касових
апаратів і комп'ютерних систем, при розрахунках за послуги таксі
та видачі пасажирам чеків, розроблена згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.98 N 189 ( 189-98-п ) "Про уточнення
термінів впровадження електронних засобів контролю" і Протокольним
рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних
систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом
при Кабінеті Міністрів України від 20.06.98 N 5. 1.2. Власник автомобіля, який бажає займатись перевезенням
пасажирів, повинен мати автомобіль, обладнаний відповідно до
Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97
N 176 ( 176-97-п ), а також мати бланки чеків та змінних звітів
встановленого зразка (додатки 1, 2). Таксометри впроваджуються відповідно до термінів, визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.98 N 189 "Про
уточнення термінів впровадження електронних засобів контролю". 1.3. Таксометр підлягає реєстрації в державній податковій
інспекції за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької
діяльності.
2. Обов'язки водія та власника
2.1. Під час виїзду на лінію водій зобов'язаний перевірити: справність таксометра; наявність чекової книжки та книжки змінних звітів; наявність та справність знака таксі. 2.2. Перед виїздом таксі на лінію водій зобов'язаний занести
в свій змінний звіт: державний номер автомобіля; заводський номер таксометра; реєстраційний номер таксометра; ідентифікаційний номер власника; тарифи; дату і час; початкові значення (на час виїзду) спідометра (Sc) і
таксометра (Sn, So, In, Co). 2.3. Під час посадки пасажира водій зобов'язаний включити
лічильник таксометра. 2.4. Підсадження іншого пасажира (пасажирів) допускається
тільки за згоди пасажира, який сидить в автомобілі, та за
обов'язкового увімкнення другого лічильника. 2.5. Водій зобов'язаний виписати чек оплати за проїзд в таксі
за формою (додаток 1). 2.6. Наприкінці зміни водій зобов'язаний скласти змінний звіт
за результатами роботи під час зміни за формою (додаток 2). 2.7. За вимогами органів, які здійснюють контроль, водій
зобов'язаний надати потрібні документи і можливість перевірки
таксометра.
3. Чеки та звіти
3.1. Чек прирівнюється до документів суворої звітності і
видається водієм кожному пасажиру під час розрахунку за
транспортну послугу. Чек виписується у двох примірниках під
копіювальний папір. Перший примірник видається пасажирові, а
другий - залишається у водія. Бланки чеків повинні бути зброшурованими у вигляді чекової
книжки із зазначенням серії та номера чека за порядком і
виконаними друкарським способом. В чек водієм заноситься реєстраційний номер таксометра,
заводський номер таксометра, державний номер автомобіля,
ідентифікаційний номер власника, назва підприємства чи прізвище
власника в графі "Перевізник", тарифи, вартість проїзду за
таксометром, дата і час на момент закінчення проїзду. 3.2. Змінний звіт прирівнюється до документів суворої
звітності та складається водієм за зміну. Бланки змінних звітів
потрібно зброшурувати у журнал, котрий повинен бути з
пронумерованими сторінками, прошнурований, скріплений гербовою
печаткою державної податкової інспекції, завірений підписом її
керівника та зареєстрований у державній податковій інспекції з
наданням реєстраційного номера, який збігається з реєстраційним
номером таксометра. Журнал змінних звітів підлягає зберіганню
протягом 3-х років. Складання змінного звіту провадиться за даними спідометра та
таксометра: пройдений шлях за спідометром Sc, км; загальний пройдений шлях за таксометром Sn, км; сплачений пройдений шлях So, км; кількість посадок In, шт; загальна вартість проїзду (каса) Co, грн. Наприкінці звітного періоду до змінного звіту заносяться
показники кінцевих значень спідометра та таксометра: загальний шлях, пройдений за спідометром Sc, км; загальний шлях, пройдений за таксометром Sn, км; сплачений пройдений шлях So, км; кількість посадок In, шт; загальна вартість проїзду (каса) Co, грн. Підсумкові дані визначаються як різниця між кінцевим та
початковим значеннями параметра і включаються до графи 5 звіту.
Змінний звіт підписується водієм. 3.3. Власник таксометра повинен забезпечити щомісячне
подавання до державної податкової інспекції за місцезнаходженням
суб'єкта підприємницької діяльності звіту з використання
таксометра до 15 числа місяця, наступного за звітним, незалежно
від того, здійснювалась підприємницька діяльність чи ні. Юридичні та фізичні особи - власники автомобілів-таксі
подають зведений звіт до державної податкової інспекції одразу
щодо всіх автомобілів-таксі, які належать цим підприємствам або
власникам (додаток 3). 3.4. Постачання, збереження, видання, облік та звітність за
чеками та змінними звітами здійснюється відповідно до вимог
Інструкції про порядок постачання, збереження, видачі та обліку
всіх видів квитків на проїзд у автобусах та таксомоторах, контролю
та обліку виручки, одержаної від перевезень пасажирів,
затвердженої наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР
від 02.01.84 N 1.
4. Контроль
4.1. Контроль за перевезенням пасажирів автомобілями-таксі
здійснюється згідно з Законом України "Про застосування
електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при
розрахунках зі споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ), Правилами надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ).
Додаток 1
до п.2.5 Інструкції про застосування
електронних таксометрів, які внесені
до Державного реєстру електронних
контрольно-касових апаратів і
комп'ютерних систем, при розрахунках
за послуги таксі та видачі пасажирам
чеків
————————————————————————————————————————————————————— | Міністерство транспорту України | | | | Чек оплати за проїзд у таксі | |Серія __________________ N ________________________| |Державний номер автомобіля ________________________| |Заводський номер таксометра _______________________| |Реєстраційний номер таксометра ____________________| |Ідентифікаційний номер власника ___________________| |Перевізник ________________________________________| | | |Тариф-км __________ грн. Тариф-год ___________ грн.| |Вартість проїзду _____________________________ грн.| |Дата "___" ___________________________ 199_ р. | —————————————————————————————————————————————————————
Примітка. Розмір чека 82 х 49 мм.
Додаток 2
до п.2.6 Інструкції про застосування
електронних таксометрів, які внесені
до Державного реєстру електронних
контрольно-касових апаратів і
комп'ютерних систем, при розрахунках
за послуги таксі та видачі пасажирам
чеків
Змінний звіт
роботи автомобіля-таксі на лінії
Державний номер автомобіля __________________________________ Заводський номер таксометра _________________________________ Реєстраційний номер таксометра ______________________________ Ідентифікаційний номер власника _____________________________ Тариф покілометровий _____ грн., тариф погодинний ______ грн. Дата _____________________ час ______________________________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Назва показника, |Початкове та кінцеве|Підсумок за | | | одиниця |значення показника |зміну (різниця | | | вимірювання | |між кінцевим | | | | |та початковим | | | | |значенням) | | | |————————————————————+———————————————| | | | позначення|числове | | | | | |значення| | |——————+————————————————————+———————————+————————+———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————+————————————————————+———————————+————————+———————————————| | Sc |Показання спідо- |початок | | | | |метра, км |зміни Sc | | | | | |———————————+————————| | | | |кінець | | | | | |зміни Sc | | | |——————+————————————————————+———————————+————————+———————————————| | Sn |Загальний пройдений |початок | | | | |шлях, км |зміни Sn | | | | | |———————————+————————| | | | |кінець | | | | | |зміни Sn | | | |——————+————————————————————+———————————+————————+———————————————| | So |Сплачений пройдений |початок | | | | |шлях, км |зміни So | | | | | |———————————+————————| | | | |кінець | | | | | |зміни So | | | |——————+————————————————————+———————————+————————+———————————————| | In |Кількість посадок |початок | | | | | |зміни In | | | | | |———————————+————————| | | | |кінець | | | | | |зміни In | | | |——————+————————————————————+———————————+————————+———————————————| | Co |Каса, грн. |початок | | | | | |зміни Co | | | |——————+————————————————————+———————————+————————+———————————————| | | |кінець | | | | | |зміни Co | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Власник автомобіля _________________________ ________________
(прізвище) (підпис)
Гроші здав ________________ Гроші прийняв ________________
(підпис) (підпис)
Примітка. Максимальний розмір бланка звіту повинен бути
210 х 145 мм.
До державної Додаток 3
податкової до п.3.3 Інструкції про застосування
інспекції електронних таксометрів, які внесені
до Державного реєстру електронних
контрольно-касових апаратів і
комп'ютерних систем, при розрахунках
за послуги таксі та видачі пасажирам
чеків
Щомісячний звіт
по використанню таксометрів
__________________________________________________________________
(повна назва підприємства-власника; прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________
громадянина-підприємця; юридична адреса) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Реєстра-|Держав-| Показники фіскальної пам'яті |Сума |Кільк. | |з/п|ційний |ний |———————————————————————————————————————————|готівки,|вико- | | |номер |номер |Загальний пройдений |Сплачений пройдений |грн. |ристан.| | |таксо- |автомо-|шлях, км |шлях, км | |чеків | | |метра |біля |—————————————————————+—————————————————————| | | | | | |поч.місяця|кін.місяця|поч.місяця|кін.місяця| | | |———+————————+———————+——————————+——————————+——————————+——————————+————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Директор ______________ ________ Звіт прийняв
(прізвище) (підпис) Головний бухгалтер ______________ ________ ________________ (прізвище) (підпис) (посада, П.І.Б.)
"___" _______________ 19__ року
МПвгору