Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини
МОЗ України, МВС України, Генеральна прокуратура України [...]; Наказ, Інструкція від 10.10.1997306/680/21/66/5
Документ z0534-97, поточна редакція — Прийняття від 10.10.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 05.11.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 306/680/21/66/5 від 10.10.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 листопада 1997 р.
vd971010 vn306/680/21/66/5 за N 534/2338

Про затвердження Інструкції про порядок виявлення
та постановки на облік осіб, які незаконно
вживають наркотичні засоби або психотропні
речовини

На виконання статті 12 Закону України "Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживанню ними" ( 62/95-ВР ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок виявлення та постановки
на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або
психотропні речовини (додається). 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управління охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, начальникам ГУ МВС
України в Криму, м.Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях та м.Севастополі, прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прирівняним
до них прокурорам, начальникам Головного управління юстиції
Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції забезпечити вивчення
та виконання положень, викладених в Інструкції. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Головне
управління лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України, Головне
управління адміністративної служби міліції МВС України.
Міністр охорони здоров'я
України А.М.Сердюк

Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України Ю.О.Вандін

Перший заступник Генерального
прокурора України О.А.Христенко

Міністр юстиції України С.Р.Станік

Затверджено
спільним наказом Міністерства охорони
здоров'я України, Міністерства
внутрішніх справ України, Генеральної
прокуратури України, Міністерства
юстиції України від 10 жовтня 1997 р.
N 306/680/21/66/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 1997 р.
за N 534/2338

Інструкція
про порядок виявлення та постановки на облік осіб,
які незаконно вживають наркотичні засоби або
психотропні речовини
1. Загальні положення
1.1. Порядок виявлення та постановки на облік осіб, які
незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини,
здійснюється на підставах, що обумовлені Законом України "Про
заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"
( 62/95-ВР ). 1.2. Особи, які незаконно вживають наркотичні засоби або
психотропні речовини, направляються органами внутрішніх справ на
медичний огляд до лікувально-профілактичного закладу, що здійснює
диспансерну наркологічну допомогу. 1.3. Підставою для постановки на облік таких осіб є
встановлення діагнозу "наркоманія", "токсикоманія" або стану
наркотичного сп'яніння.
2. Виявлення та постановка на облік осіб, які
незаконно вживають наркотичні засоби або
психотропні речовини
2.1. Особи, відносно яких встановлено незаконне вживання ними
наркотичних засобів або психотропних речовин, підлягають
направленню на медичний огляд. 2.2. Підставою для направлення на медичний огляд осіб,
залежних від вказаних речовин, є інформація, яка надійшла від
підприємств, організацій, установ, засобів масової інформації або
окремих громадян про те, що зазначені особи незаконно вживають
наркотичні засоби або психотропні речовини чи перебувають у стані
наркотичного сп'яніння. 2.3. При надходженні до органів внутрішніх справ матеріалів,
передбачених пунктом 2.2. цієї Інструкції, працівники міліції
забезпечують видачу таким особам направлення на медичний огляд
(додаток N 1) з одержанням від них розписки (додаток N 2) та
направляють контрольне повідомлення про направлення на медичний
огляд (додаток N 3). 2.4. На підставі медичного огляду лікар-нарколог встановлює
стан сп'яніння або приймає рішення про необхідність стаціонарного
обстеження, про що складає письмовий висновок та видає направлення
на обстеження. 2.5. Після проходження стаціонарного медичного обстеження при
встановленні діагнозу "наркоманія", "токсикоманія" особі видається
листок тимчасової непрацездатності. У разі встановлення факту
вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин або
непідтвердження такого факту особі видається довідка встановленого
зразка. 2.6. Особи, які ухиляються від добровільного медичного огляду
чи обстеження, за сповіщенням про неявку особи до наркологічного
закладу на медичний огляд (додаток N 4) та на підставі постанови
органу внутрішніх справ про привід з метою примусового медичного
обстеження (огляду), яка складається в 3-х примірниках (додаток
N 5), підлягають примусовій доставці до наркологічного закладу
працівниками органів внутрішніх справ. 2.7. У разі встановлення особі діагнозу "наркоманія",
"токсикоманія" та призначення диспансерної наркологічної допомоги
і нагляду, на неї заповнюється відповідна медична документація,
про що повідомляються органи внутрішніх справ. 2.8. Встановлення терміну проходження необхідного курсу
наркологічної допомоги та нагляду, а також рішення про його
подовження приймається лікарсько-консультаційною комісією відносно
кожної особи індивідуально. 2.9. Диспансерний наркологічний нагляд за особами, які
незаконно вживаютъ наркотичні засоби або психотропні речовини,
припиняється на підставі: а) рішення лікарсько-консультативної комісії; б) документального підтвердження про фізичну неможливість
отримання диспансерної наркологічної допомоги з таких причин:
смерть; переїзд на інше місце проживання з направленням
медично-облікової документації до тамтешнього
лікувально-профілактичного закладу для постановки на облік;
позбавлення волі за рішенням суду з направленням медично-облікової
документації до територіального органу внутрішніх справ для
приєднання до особової справи засудженого; призов у лави Збройних
Сил з направленням медично-облікової документації до
військово-медичної комісії при військкоматі. 2.10. Органи внутрішніх справ ведуть облік усіх осіб,
відносно яких встановлено, що вони незаконно вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини, крім осіб, які добровільно
звернулися по медичну допомогу та виконують рекомендації лікаря.
3. Порядок взаємодії органів внутрішніх справ,
виправно-трудових закладів та органів охорони
здоров'я по забезпеченню всеохопності та
повноти обліку споживачів наркотичних засобів
і психотропних речовин
3.1. При виписці осіб, які перебувають на обліку, у зв'язку з
виїздом на нове місце проживання дільничий інспектор, а відносно
неповнолітнього - працівник служби кримінальної міліції у справах
неповнолітніх, які обслуговують дільницю за місцем проживання
таких осіб, письмово, у триденний термін повідомляють медичний
заклад за місцем обліку даної особи і органи внутрішніх справ за
новим місцем проживання. Примітка. Списки осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби,
або психотропні речовини, повинні знаходитися також у
паспортному столі за місцем їх проживання.
При підтвердженні органами внутрішніх справ про прибуття
даної особи за місцем нового проживання ними негайно пересилаються
облікові документи, про що органи внутрішніх справ повідомляють до
ІБ при ГУ УМВС, МВС, а останні пересилають інформаційно-пошукову
карту до ІБ за новим місцем проживання особи, котра вибула. 3.2. У випадку зміни особою, яка перебуває на обліку, місця
проживання без виписки з постійного місця проживання дільничий
інспектор, а відносно неповнолітнього - працівник служби
кримінальної міліції у справах неповнолітніх, які обслуговують
дану дільницю, направляє інформацію про це до органів внутрішніх
справ за можливим місцем її проживання. При встановленні
фактичного місця помешкання питання про її подальший облік
вирішується відповідно до п.3.1 цієї Інструкції. 3.3. При засудженні особи, яка перебуває на обліку, орган
внутрішніх справ надсилає облікові картки до слідчого ізолятора
для приєднання до особової справи засудженого, про що
повідомляється медичний заклад, де особа перебувала на обліку, і
ІБ при ГУ УМВС, МВС, звідки дані надсилаються до
виправно-трудового закладу, в якому засуджений відбуває покарання. 3.4. При виявленні у встановленому порядку споживачів
наркотиків (пп.1.1 - 1.3 цієї Інструкції) у виправно-трудових
закладах режимною (оперативною) частиною закладу на них
заповнюється облікова картка, яка передається до картотеки цього
закладу, а також інформаційно-пошукова картка, яка направляється
до ІБ при ГУ УМВС, МВС за місцем постійного проживання чи
покарання. Дані про цих осіб передаються до медичної частини
виправно-трудового закладу. 3.5. Виявлення та постановка на облік осіб із числа умовно
засуджених до позбавлення волі та умовно звільнених з місць
позбавлення волі, які споживають наркотичні засоби чи психотропні
речовини, здійснюється працівниками інспекції виправних робіт
відповідно до пп.3.1 - 3.3 цієї Інструкції. Облікові картки
заповнюються у 2-х примірниках, один залишається в інспекції
виправних робіт, а другий надсилається до органів внутрішніх справ
за місцем дислокації засудженого. До картотеки ІБ при ГУ УМВС, МВС
включається інформаційно-пошукова картка. 3.6. Облікові картки на засуджених, які переводяться до інших
ВТК, пересилаються разом з їх особовими справами, про що
повідомляються відповідні ІБ при ГУ УМВС, МВС. 3.7. За місяць до звільнення осіб із місць позбавлення волі
картки на них направляються до органів внутрішніх справ за місцем
обраного проживання. На зворотньому боці довідки про звільнення із
ВТК, у правому нижньому куті робиться відмітка "підлягає обліку за
категорією "Н". 3.8. При прибутті звільнених із місць позбавлення волі до
обраного місця проживання працівник відділу боротьби з незаконним
обігом наркотиків (або карного розшуку), а відносно
неповнолітнього - працівник служби кримінальної міліції у справах
неповнолітніх, ставлять їх на облік, про що у триденний термін
повідомляють до відповідного територіального медичного закладу,
який при одержанні повідомлення бере їх на облік.
Штамп органу внутрішніх справ Додаток N 1
до Інструкції про порядок виявлення
та постановки на облік осіб, які
незаконно вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини
Направлення на медичний огляд
Гр. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; __________________________________________________________________
адреса) видано направлення на медичний огляд до __________________________ __________________________________________________________________
(найменування медичного закладу) Огляд пройти до "___" ______________ р. __________________________________________________________________
(посада, звання; прізвище, ім'я, по батькові співробітника, який __________________________________________________________________
видав направлення) Дата видачі направлення: "___" __________ р. Підпис ______________
М.П.
Штамп органу внутрішніх справ Додаток N 2
до Інструкції про порядок виявлення
та постановки на облік осіб, які
незаконно вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини
Розписка
Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) направлення на медичний огляд одержав(ла) "___" _______________ р.
Мені роз'яснено, що у випадку неявки без поважних причин на
медичний огляд я можу бути, відповідно до чинного
законодавства, доставлений(а) примусово.
Огляд повинен(на) пройти до "___" _______________ р.
Дата "___" __________ р. Підпис _______________
Штамп органу внутрішніх справ Додаток N 3
до Інструкції про порядок виявлення
та постановки на облік осіб, які
незаконно вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини
___________________________________
(назва наркологічного закладу) ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Контрольне повідомлення про направлення
на медичний огляд
На медичний огляд на предмет встановлення факту вживання
наркотичних речовин та для розгляду питання про доцільність
лікування та диспансерного нагляду в наркологічному закладі нами
направлений(а) гр. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; __________________________________________________________________
адреса постійного місця проживання) Огляд пропонується пройти до "___" _________________ р.
"___" _______________ р. Начальник _______________
Штамп лікувального закладу Додаток N 4
до Інструкції про порядок виявлення
та постановки на облік осіб, які
незаконно вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини
Начальнику ________________________
(назва органу внутрішніх справ) ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Сповіщення
про неприбуття особи до наркологічного
закладу на медичний огляд
Гр. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) відповідно до контрольного повідомлення про направлення на
медичний огляд в установлений термін не з'явився(лася).
Дата Підпис лікаря ____________________
М.П.
Штамп органу внутрішніх справ Додаток N 5
до Інструкції про порядок виявлення
та постановки на облік осіб, які
незаконно вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини
Затверджую
Начальник _________________________
(назва органу внутрішніх справ) ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Постанова
про привід з метою для примусового медичного
обстеження (огляду)
___________________________ ____________________
(місто, район) (число, місяць, рік) _________________________________________________________________,
(посада, звання, прізвище особи, яка виписала постанову) розглянувши матеріали про ухилення гр. ___________________________
від медичного обстеження на предмет встановлення факту вживання
наркотичних речовин, діагнозу "наркоманія" або проходження
спеціальної медичної комісії для встановлення необхідності та
можливості примусового лікування (необхідне підкреслити),
У С Т А Н О В И В: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись статтями 12, 13 Закону України "Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживанню ними" ( 62/95-ВР ),
П О С Т А Н О В И В:
Піддати гр. _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
рік, місце народження, місце роботи, __________________________________________________________________
місце проживання) приводу з метою примусового медичного обстеження (огляду) на
предмет встановлення факту вживання наркотичних речовин, діагнозу
"наркоманія" або проходження спеціальної медичної комісії для
визначення необхідності та можливості примусового лікування
(необхідне підкреслити).
М.П. ______________________________________
(підпис особи, яка виписала постанову)вгору