Документ z0534-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.2015, підстава - z1219-15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 534/20847

{Стандарт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 958 від 23.09.2015}

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанов Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 21 травня 1992 року № 258 „Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 26 липня 1996 року № 836 „Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 12 липня 2005 року № 562 „Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 20 квітня 2007 року № 649 „Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 08 лютого 1997 року № 155 „Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 16 травня 2000 року № 800 „Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення таких компенсаційних виплат:

одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одноразової компенсації дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одноразової компенсації сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

щорічної допомоги на оздоровлення;

компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

компенсації проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2;

щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства;

компенсації 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров'я України, громадянам, які віднесені до категорій 1 та 2;

щомісячної грошової допомоги батькам потерпілих дітей, які перебувають у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (за дні відвідування та невідвідування);

щомісячної виплати на дітей шкільного віку;

грошової компенсації на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади;

грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні.

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - органи праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання) громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Одержувачами послуги є:

одноразової компенсації: учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами, - особи, віднесені до категорії 1 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; сім’ї, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1, 2, 3), - члени сім’ї, які були на утриманні померлих осіб, віднесених до категорій 1, 2, 3 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; батьки померлих - батьки померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1, 2, 3); діти-інваліди - потерпілі від Чорнобильської катастрофи діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи;

щорічної допомоги на оздоровлення - особи, віднесені до категорії 1 громадян (інваліди І, ІІ, ІІІ груп з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи), учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорій 2 та 3, кожна дитина, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, евакуйовані із зони відчуження у 1986 році та діти-інваліди, яким встановлено інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи;

компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування - громадяни, віднесені до категорій 1, 2, 3 та 4, особи, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

компенсації проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом - особи, віднесені до категорій 1 та 2 громадян;

щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства - громадяни, які проживають на територіях радіоактивного забруднення;

компенсації 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров'я України, - громадяни, віднесені до категорій 1 та 2;

щомісячної грошової допомоги батькам потерпілих дітей, які перебувають у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (за дні відвідування та невідвідування), - потерпілі від Чорнобильської катастрофи діти;

щомісячної виплати на дітей шкільного віку - діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

грошової компенсації на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, - діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, - діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги, та вимоги до заяви

Для призначення компенсації подається заява за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731, та такі документи:

Для надання послуги з призначення компенсаційних виплат подаються:

3.1. Для компенсаційних виплат потерпілим дітям та їхнім батькам:

заява;

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджує статус потерпілої дитини;

копія паспорта батька та/або матері (для дітей з неповних сімей);

висновок ЛКК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів);

копія довідки про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства.

3.2. Для компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

заява;

копія паспорта;

висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для осіб, яким встановлено інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи);

копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 та 4 категорій), що має право на пільги відповідно до законодавства.

3.3. Для компенсаційної виплати сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС:

заява;

копія паспорта;

копія свідоцтва про смерть годувальника (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);

експертний висновок міжвідомчих експертних комісій по встановленню причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

копія посвідчення померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (за наявності);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

3.4. Для компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування (додатково, крім документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу):

медична довідка (форма № 070-у);

документ, що підтверджує оплату вартості санаторно-курортного лікування за власні кошти.

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення компенсації особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офісу”.

4.2. Час подання запиту на надання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або роботи „мобільного соціального офісу”.

4.3. Черговість подання запиту на надання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або роботи „мобільного соціального офісу”.

V. Склад і послідовність дій одержувача та уповноваженого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Прийом документів здійснює спеціаліст уповноваженого органу.

5.2. У випадку, коли до заяви надано не всі необхідні документи, заявнику в письмовій формі повідомляється про надання необхідних документів протягом одного місяця з дня подачі заяви.

5.3. Протягом десяти днів призначаються компенсаційні виплати та передаються на затвердження начальнику уповноваженого органу.

5.4. Після надходження коштів на рахунок уповноваженого органу здійснюється компенсаційна виплата шляхом перерахунку коштів на особові рахунки заявників, відкриті в установах банків.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Опрацювання документів уповноваженими органами відбувається у міру надходження заяв.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Послуга не надається у разі подання встановленого переліку документів не у повному обсязі.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Одержання компенсаційних виплат.

ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення компенсаційних виплат надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайті уповноваженого органу розміщуються нормативно-правові акти, які регламентують порядок та умови надання адміністративної послуги з призначення компенсаційних виплат.

ХІ. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

Шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом ІV цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

13.2. Постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 21 травня 1992 року № 258 „Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 26 липня 1996 року № 836 „Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 08 лютого 1997 року № 155 „Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 12 липня 2005 року № 562 „Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 20 квітня 2007 року № 649 „Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 16 травня 2000 року № 800 „Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукінавгору