Документ z0533-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.04.2017. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
29.12.2016 № 1422


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2017 р.
за № 533/30401

ЗМІНИ
до Положення про реєстр медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги

1. У пункті 2:

1) абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) в абзаці третьому слово «локальних» замінити словами «нових клінічних»;

3) доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«новий клінічний протокол медичної допомоги - клінічна настанова, обрана Міністерством охорони здоров’я України для її застосування на території України як клінічного протоколу без проходження процедури її адаптації; визначає процес надання медичної допомоги при певному захворюванні; затверджується Міністерством охорони здоров’я України як текст нового клінічного протоколу або посилання на джерело його розміщення чи публікації.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

2. У пункті 3 слова «інформаційно-методичного забезпечення локальних медико-технологічних документів;» та «розробників локальних медико-технологічних документів,» виключити.

В.о. директора
Медичного департаменту


Н. Острополецьвгору