Про утворення Інспекції Головного державного реєстратора флоту
Мінтранс України; Наказ, Положення від 20.10.1997369
Документ z0532-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.12.2011, підстава - z1312-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 369 від 20.10.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 листопада 1997 р.
за N 532/2336
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
Про утворення Інспекції Головного державного
реєстратора флоту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
транспорту
N 212 ( z0363-98 ) від 01.06.98
N 752 ( z1057-04 ) від 18.08.2004
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 428 ( z0451-09 ) від 21.04.2009 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.09.97 р. N 1069 ( 1069-97-п ) "Про затвердження Порядку ведення
Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" та
з метою впорядкування і здійснення контролю за державною
реєстрацією суден, відповідно до вимог Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ), Н А К А З У Ю:
1. На базі відділу Головного державного реєстратора флоту
Державного департаменту морського і річкового транспорту України
утворити Інспекцію Головного державного реєстратора флоту. ( Абзац
перший пункту 1 в редакції Наказу Мінтрансу N 212 ( z0363-98 ) від
01.06.98, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 752 ( z1057-04 ) від 18.08.2004 ) Головним державним реєстратором флоту призначити Павлова
Леоніда Валерійовича. 2. Затвердити Положення про Інспекцію Головного державного
реєстратора флоту (додається). 3. Установити, що витрати на утримання Інспекції Головного
державного реєстратора флоту проводяться за рахунок Збору за
реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і
Судновій книзі України та видачу суднових документів. ( Пункт 3 в
редакції Наказу Мінтрансу N 212 ( z0363-98 ) від 01.06.98 ) 4. Заступнику Міністра транспорту України - Голові
Укрморрічфлоту (Севрюков В.В.) та начальнику Головного управління
правового забезпечення діяльності транспорту Міністерства
транспорту України (Логінова Л.М.): 4.1. Зареєструвати Положення про Інспекцію Головного
державного реєстратора флоту у Міністерстві юстиції України. 4.2. Організувати опублікування тексту цього Положення в
засобах масової інформації. 5. Наказ Мінтрансу від 14.05.97 р. N 170 вважати таким, що не
набрав чинності. 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Череп
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
20.10.1997 N 369
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 1997 р.
за N 532/2336
ПОЛОЖЕННЯ
про Інспекцію Головного державного
реєстратора флоту
{ У тексті Положення слова "Міністерство транспорту",
"Міністр транспорту", "Мінтранс" у всіх відмінках
замінено відповідно словами "Міністерство транспорту
та зв'язку", "Міністр транспорту та зв'язку",
"Мінтрансзв'язку" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 428
( z0451-09 ) від 21.04.2009 }

1. Інспекція Головного державного реєстратора флоту
(далі-Інспекція) є державним підприємством, заснованим на
державній власності, яке належить до сфери управління Міністерства
транспорту та зв'язку України. Метою діяльності Інспекції є здійснення загального
керівництва та контролю за реєстрацією і веденням обліку суден в
Україні, що мають право плавання під Державним Прапором України.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 752 ( z1057-04 ) від 18.08.2004; в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від
21.04.2009 }
2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, наказами Міністра транспорту та зв'язку, цим Положенням
та іншими нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями Інспекції є: - здійснення державного нагляду за виконанням вимог
законодавства про реєстрацію та ведення обліку суден, що мають
право плавання під Державним Прапором України; - організація розробки проектів нормативних актів з питань
реєстрації та обліку суден відповідно до вимог міжнародних
морських та річкових угод (конвенцій) і законодавства України; - ведення загального обліку суден, що мають право плавання
під Державним Прапором України; - здійснення безпосереднього обліку суден, що перебувають в
державній власності та тимчасово втратили право плавання під
Державним Прапором України; - за дорученням Мінтрансзв'язку - здійснення представництва
та захисту в міжнародних організаціях інтересів України, що
стосуються державної реєстрації та обліку суден, які мають право
плавання під Державним Прапором України; - розробка та здійснення заходів, спрямованих на підвищення
рівня кваліфікації і професійної підготовки працівників, які
здійснюють реєстрацію та облік суден, що мають право плавання під
Державним Прапором України; - безпосереднє здійснення державної реєстрації суден
відповідно до Порядку ведення Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.09.97 N 1069 ( 1069-97-п ) (із змінами).
{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від 21.04.2009 }
4. Інспекція, відповідно до покладених на неї завдань: 4.1. Здійснює загальний облік суден, які плавають під
Державним Прапором України. 4.2. Здійснює контроль за діяльністю органів державної
реєстрації суден України та координацію їх роботи в межах своєї
компетенції. 4.3. Здійснює контроль за порядком ведення Державного
суднового реєстру України і Суднової книги України, за реєстрацією
та перереєстрацією суден, що мають право плавання під Державним
Прапором України, та зняттям їх з обліку, визначає строк
реєстрації (з урахуванням періоду, зазначеного у суднових
документах щодо придатності судна до плавання), скасовує записи
про реєстрацію суден, у тому числі риболовних, що зареєстровані з
порушенням установленого порядку державної реєстрації суден.
{ Підпункт 4.3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від
21.04.2009 } 4.4. Здійснює перевірки суден, які мають право плавання під
Державним Прапором України, щодо наявності відповідних суднових
документів. 4.5. Здійснює загальний контроль за кваліфікацією фахівців,
які працюють в органах державної реєстрації та обліку суден в
Україні, бере участь у перевірці їх знань. { Підпункт 4.5 пункту 4
в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 428
( z0451-09 ) від 21.04.2009 } 4.6. Здійснює інформаційне забезпечення з питань, що
пов'язані з реєстрацією та обліком суден в Україні. 4.7. Організує підготовку матеріалів для участі
Мінтрансзв'язку в роботі міжнародних організацій, забезпечує
впровадження норм міжнародного права. 4.8. За дорученням Мінтрансзв'язку здійснює представництво
України в міжнародних організаціях та семінарах з питань
реєстрації та обліку суден, що мають право плавання під Державним
Прапором України. 4.9. Здійснює централізоване забезпечення органів державної
реєстрації суден бланками типових реєстраційних суднових
документів. 4.10. Видає суднові документи, передбачені Порядком ведення
Державного суднового реєстру України і Суднової книги України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 26.09.97 р. N 1069
( 1069-97-п ). 4.11. Надає погодження та висновки про державну реєстрацію
судна, або відмову у його реєстрації. 4.12. Своєчасно інформує органи державної реєстрації суден
про всі зміни встановлених норм і правил. 4.13. Готує за дорученням Мінтрансзв'язку зведені дані з
обліку суден, зареєстрованих в Україні, станом на початок кожного
року. 4.14. Розробляє та представляє на затвердження Міністерству
транспорту та зв'язку України: порядок забезпечення торговельних суден відповідними
судновими документами; порядок реєстрації заставних зобов'язань відносно судна, яке
занесене до Державного суднового реєстру України або до Суднової
книги України; порядок присвоєння назви та ідентифікаційного номера
торговельним суднам, номера суднової станції супутникового
зв'язку. 4.15. Готує і подає на затвердження Міністерству транспорту
та зв'язку України проекти нормативних актів про порядок стягнення
та розмір зборів за реєстрацію судна у Державному судновому
реєстрі України або Судновій книзі України та будь-які подальші
зміни зроблених у них записів, а також за видачу суднових
документів. 4.16. Вивчає та аналізує міжнародний досвід з питань
реєстрації суден, бере участь у міжнародних заходах (семінарах,
виставках тощо), пов'язаних з реєстрацією суден, судноплавством
тощо. { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.16 згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від
21.04.2009 } 4.17. Готує та видає аналітичні, довідкові, інформаційні та
інші матеріали з питань державної реєстрації суден. { Пункт 4
доповнено підпунктом 4.17 згідно з Наказом Міністерства транспорту
та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від 21.04.2009 } 4.18. Організовує та проводить семінари, науково-дослідні та
науково-методичні роботи з питань державної реєстрації суден, що
мають право плавання під Державним Прапором України. { Пункт 4
доповнено підпунктом 4.18 згідно з Наказом Міністерства транспорту
та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від 21.04.2009 } 4.19. На договірних засадах надає інформаційні,
консультаційні та інші послуги. { Пункт 4 доповнено підпунктом
4.19 згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 428
( z0451-09 ) від 21.04.2009 } 4.20. Утворює атестаційні комісії з перевірки кваліфікації
осіб, які беруть участь у проведенні державної реєстрації суден в
Україні. { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.20 згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від
21.04.2009 } 4.21. Здійснює оформлення та видачу: - журналу безперервної реєстрації історії судна (синопсис
судна); - свідоцтва про нанесення постійного маркування
розпізнавального номера; - свідоцтва про мінімальний склад екіпажу; - сертифіката про нереєстрацію судна (недобудованого судна),
корпусу судна в Державному судновому реєстрі України. { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.21 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від 21.04.2009 }
4.22. Веде книгу обліку ідентифікаційних кодів виробників
прогулянкових суден. { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.22 згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від
21.04.2009 } 4.23. На договірних засадах на замовлення судновласників: - проводить ідентифікацію суден, веде облік ідентифікаційних
ознак суден, оформлює акт проведення ідентифікації; - забезпечує бортовими реєстраційними номерами". { Пункт 4 доповнено підпунктом 4.23 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від 21.04.2009 }
5. Інспекцію Головного державного реєстратора флоту очолює
Головний державний реєстратор флоту, який призначається на посаду
і звільняється з посади Міністерством транспорту та зв'язку
України за поданням Укрморрічфлоту. ( Абзац перший пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 752
( z1057-04 ) від 18.08.2004 )

( Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту N 752 ( z1057-04 ) від 18.08.2004 )

Головний державний реєстратор флоту видає розпорядження з
питань, що належать до компетенції Інспекції. Головний державний
реєстратор флоту та інші уповноважені особи Інспекції в
установленому законодавством порядку складають протоколи,
розглядають справи про адміністративні правопорушення та виносять
постанови згідно зі статтями 116-3, 188-15 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ). { Абзац третій пункту
5 в редакції Наказу Міністерства транспорту N 752 ( z1057-04 )
від 18.08.2004, в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від 21.04.2009 }
6. Інспекція має свій бланк, штамп та печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням, емблему,
розрахунковий рахунок. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Мінтрансу N 212 ( z0363-98 ) від 01.06.98, N 752
( z1057-04 ) від 18.08.2004 )
7. Працівникам Інспекції видається спеціальне посвідчення,
вони мають право носити формений одяг установленого для
працівників морського транспорту зразка. { Положення доповнено пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 428 ( z0451-09 ) від 21.04.2009 }
вгору