Документ z0532-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.01.2019, підстава - z1512-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
07.05.2015  № 200


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
14 травня 2015 р.
за № 532/26977

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 22 від 22.01.2018
№ 335 від 11.07.2018
№ 628 від 14.12.2018}

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі в Міністерстві оборони України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, а також їх замовлення, отримання, обліку.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

2. Підставою для видачі посвідчення учасника бойових дій, нагрудного знака та листів талонів є рішення (витяг з протоколу) Комісії Міністерства оборони України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій або рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

Після закінчення терміну дії листів талонів нові листи талонів видаються за заявами громадян за місцем їх перебування на обліку як осіб, які брали участь у бойових діях.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

3. Посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки та листи талонів видаються:

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу у Міністерстві оборони України, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України, - Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу у Генеральному штабі Збройних Сил України, в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях, підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України, - Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу у військовій частині А0515, військових частинах, закладах, установах, підпорядкованих військовій частині А0515, - кадровим органом військової частини А0515;

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу у командуваннях видів Збройних Сил України, оперативних командуваннях, командуваннях Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій, управліннях повітряних командувань, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях, які їм підпорядковані, - підрозділами персоналу видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командувань Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій, управлінь повітряних командувань відповідно;

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

працівникам Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту, особам, звільненим з військової служби (роботи), які набули право на отримання статусу під час проходження військової служби (роботи) у Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту, колишнім партизанам та підпільникам - військовими комісаріатами Автономної Республіки Крим, обласними та Київським міським військовими комісаріатами за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку);

{Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018; в редакції Наказів Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018, № 628 від 14.12.2018}

військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову службу у Державній спеціальній службі транспорту,- кадровим органом Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

4. Громадянам інших держав, які перебували в складі Союзу РСР, у разі переїзду на постійне проживання в Україну посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки та листи талонів видаються військовим комісаріатом Автономної Республіки Крим, обласними та Київським міським військовими комісаріатами за місцем реєстрації.

При заповненні посвідчення записи «ким видано», «прізвище, ім’я, по батькові» робляться без скорочень. Прописом зазначається дата видачі посвідчення, а також (на правій внутрішній стороні у правому верхньому куті) пункт і стаття Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до якого установлено статус. Особистий підпис власника і його фотокартка скріплюються печаткою органу, який видавав посвідчення. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу (військової частини) або його правонаступника, який видав посвідчення, і скріплюються печаткою.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 628 від 14.12.2018}

5. Облік, зберігання, видача бланків посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків та листів талонів здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

6. Персонально відповідають за організацію роботи з видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків та листів талонів, здійснення контролю за виконанням цієї роботи та її законністю директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, начальник кадрового органу військової частини А0515, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, начальники підрозділів персоналу видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командувань Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій, управлінь повітряних командувань, військовий комісар військового комісаріату Автономної Республіки Крим, військові комісари обласних та Київського міського військових комісаріатів.

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

7. Видача посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів учасникам бойових дій реєструється в книзі персонального обліку військовослужбовців (інших осіб), яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (додаток 1).

8. У разі коли в посвідчення учасника бойових дій або лист талонів внесено помилковий запис, за заявою особи їй видається нове посвідчення або лист талонів, а зіпсовані знищуються, про що складається акт, який зберігається в установі, де були видані нове посвідчення, лист талонів.

{Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

9. Підставою для заміни посвідчення учасника бойових дій є рішення (витяг з протоколу) або завірені у встановленому законодавством порядку їх копії.

У разі якщо посвідчення учасника бойових дій стало непридатним до використання, за заявою особи (після отримання від неї письмових пояснень щодо обставин зіпсування) видається нове посвідчення, на якому у верхньому правому куті ставиться відмітка “Дублікат”.

Новий лист талонів до нового посвідчення видається у разі повернення попереднього з видаленням тих талонів, які були використані для проїзду  в минулих роках.

Непридатні до використання посвідчення та лист талонів вилучаються та знищуються, про що складається акт, який зберігається в установі, де були видані нове посвідчення та лист талонів.

У разі якщо посвідчення учасника бойових дій було втрачено (викрадено), за заявою особи видається нове посвідчення, на якому у верхньому правому куті ставиться відмітка “Дублікат”.

До заяви додаються:

письмові пояснення особи щодо обставин втрати (викрадення) посвідчення;

довідка про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи по факту втрати (викрадення) посвідчення;

опубліковане оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність втраченого (викраденого) посвідчення.

Новий лист талонів видається у разі повернення попереднього з видаленням тих талонів, які були використані для проїзду в минулих роках.

У разі зміни прізвища, імені або по батькові за заявою особи їй видається нове посвідчення та лист талонів, а попередні знищуються, про що складається акт, який зберігається в установі, де були видані нове посвідчення та лист талонів.

Зазначене оформляється протоколом.

Інформація стосовно таких осіб подається до внесення в єдиний реєстр учасників антитерористичної операції.

До заяви додаються:

копія свідоцтва про одруження (розлучення);

копія паспорта;

витяг з наказу (по особовому складу) про зміну особою прізвища, імені або по батькові.

У разі втрати листів талонів нові листи талонів не видаються.

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

10. Відповідно до пункту 13-1 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302, у разі виникнення підстав, за якими особа втрачає право на статус, визначений Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, видане їй раніше посвідчення вилучається уповноваженим на видачу посвідчень органом з повідомленням органу, який видав таке посвідчення.

Уповноважений на видачу посвідчення орган самостійно або через військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, обласні, Київський міський військові комісаріати за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) або військові частини (за місцем проходження військової служби) повідомляє особу про прийняте відповідною Комісією рішення щодо позбавлення її статусу учасника бойових дій, організовує вилучення посвідчення учасника бойових дій та вручення завіреного витягу (копії витягу) з протоколу Комісії.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

Вилучене посвідчення знищується, про що складається акт, який зберігається в установі.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

У разі відмови особи повернути посвідчення учасника бойових дій уповноважений на видачу посвідчення орган або військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, обласні, Київський міський військові комісаріати, військові частини за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) особи опубліковує оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність зазначеного посвідчення учасника бойових дій.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

У разі якщо особу позбавлено статусу учасника бойових дій, наданого  відповідно до пунктів 19 або 20 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, але при цьому вона має статус учасника бойових дій з інших підстав, передбачених вищезазначеною статтею, посвідчення учасника бойових дій не вилучається.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

11. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів проводиться за заявками Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту відповідним органом Міністерства оборони України один раз на рік до 01 листопада з коригуванням потреби до 01 червня наступного року.

{Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

12. Звіт про вручення посвідчення учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (додаток 2) подається підрозділами персоналу видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командувань Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій, управліннями повітряних командувань та військовими комісаріатами до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України до 15 січня та 15 липня щороку (станом на 01 січня та 01 липня відповідно).

Узагальнені відомості за Збройні Сили України подаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 25 січня та 25 липня відповідно.

{Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

13. Загальний облік бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів за Міністерство оборони України та Збройні Сили України ведеться в Департаменті кадрової політики Міністерства оборони України, за Державну спеціальну службу транспорту - в Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 335 від 11.07.2018}

14. Щороку до 10 січня проводиться інвентаризація посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів. Крім цього, інвентаризація проводиться в разі зміни відповідальної посадової особи, встановлення фактів втрати бланків посвідчень в установі, а також в інших необхідних випадках за рішенням керівника установи.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}

Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна комісія. Акти інвентаризації бланків зберігаються в справах установ, які мають право зберігати та видавати посвідчення.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО.В. ЯциноДодаток 1
до Інструкції про порядок видачі
в Міністерстві оборони України
посвідчень учасника бойових дій,
нагрудних знаків “Ветеран війни -
учасник бойових дій” та листів талонів
на право одержання проїзних квитків
з 50-відсотковою знижкою їх вартості
(пункт 7)

КНИГА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ
військовослужбовців (інших осіб), яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

у _____________________________________________________
(ДКП МОУ, ГУП ГШ ЗСУ, військовому комісаріаті)

Ліва сторона

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада та місце служби (праці)

Підстава для видачі (номер, дата протоколу)

Серія, номер посвідчення

1

2

3

4

5

6

Права сторона

Підпис, дата отримання посвідчення

Серія, номер листа талонів

Термін дії листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів

Підпис, дата отримання нагрудного знака

7

8

9

10

11

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 22 від 22.01.2018}


Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
в Міністерстві оборони України
посвідчень учасника бойових дій,
нагрудних знаків “Ветеран війни -
учасник бойових дій” та листів талонів
на право одержання проїзних квитків
з 50-відсотковою знижкою їх вартості
(пункт 13)

ЗВІТ
про вручення посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”вгору