Документ z0531-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2018, підстава - v0011890-18

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.04.2011 N 8
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2011 р.
за N 531/19269

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Фонду соціального страхування
N 11 ( v0011890-18 ) від 19.07.2018 }

Про внесення змін
до Порядку призначення, перерахування
та проведення страхових виплат

Відповідно до статей 17 і 29 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) та з метою
здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України перерахування з 1 березня 2011 року щомісячних
страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Порядку призначення, перерахування та проведення
страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду
від 27.04.2007 N 24 ( z0715-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.06.2007 за N 715/13982, такі зміни: абзац другий підпункту 3.8.2 пункту 3.8 і абзац третій
підпункту 6.4.2 пункту 6.4 доповнити словами і цифрами " у
2011 році - 1,102".
2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в
установленому законодавством порядку.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України довести цю постанову до відома управлінь виконавчої
дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Б.Райков
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Заступник
Міністра фінансів України С.О.Рибак
Голова комісії з ліквідації -
Заступник Голови Держгірпромнагляду С.В.Дунас
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок України Г.В.Осовий
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.М.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.М.Биковець
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишинавгору