Документ z0531-00, поточна редакція — Прийняття від 02.08.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 23.08.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 1594/44 від 02.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 серпня 2000 р.
vd20000802 vn1594/44 за N 531/4752

Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України та Державного
комітету архівів України
02.08.2000 N 1594/44
( z0530-00 )
Положення
про порядок передавання до галузевого державного архіву
фінансових посередників Фонду державного майна України
документів, щодо укладених та виконаних фінансовими
посередниками угод з приватизаційними паперами
1. Положення про порядок передавання до галузевого державного
архіву фінансових посередників (далі - Архів) Фонду державного
майна України (далі - ФДМУ) документів про укладені та виконані
фінансовими посередниками угоди з приватизаційними паперами (далі
- Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про
Національний архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ), Указів
Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94 ( 55/94 ) "Про
інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" та від 7 серпня 1999
року N 968/99 ( 968/99 ) "Про заходи щодо забезпечення захисту
прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній",
постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2000 року N 1055
( 1055-2000-п ) "Про створення галузевого державного архіву
фінансових посередників Фонду державного майна України",
нормативних актів ФДМУ та Державного комітету архівів України. 2. Положення визначає терміни, номенклатуру справ та порядок
передавання документів фінансовими посередниками до Архіву. 3. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, що
розміщували приватизаційні папери, зберігають документи про всі
здійснені ними угоди з приватизаційними паперами протягом 5 років. У разі ліквідації інвестиційних фондів або інвестиційних
компаній раніше зазначеного строку вони зобов'язані передати
документи про свою діяльність з приватизаційними паперами до
Архіву в шестимісячний термін після ліквідації та виконання всіх
зобов'язань перед учасниками інвестиційного фонду або взаємного
фонду інвестиційної компанії. 4. Завершальним етапом роботи ліквідаційної комісії має бути
передавання документів до Архіву. Відповідальність за достовірність та повноту інформації,
викладеної в документах, переданих до Архіву, несе голова
ліквідаційної комісії інвестиційного фонду чи інвестиційної
компанії згідно з чинним законодавством України. 5. Архів приймає на зберігання такі документи фінансових
посередників про укладені та виконані ними угоди з
приватизаційними паперами: реєстри, акти приймання-передавання, договори та інші
первинні документи, що підтверджують факт залучення
приватизаційних паперів громадян; довідки, що видавалися Державною акціонерною компанією
"Національна мережа аукціонних центрів" та регіональними центрами
сертифікатних аукціонів, у яких містяться дані про підсумки
аукціонів або договори купівлі-продажу цінних паперів, придбаних
за рахунок приватизаційних паперів за весь період діяльності; спеціалізовану звітність щодо акумулювання та використання
приватизаційних паперів (довідки про використання приватизаційних
паперів; звіти про рух приватизаційних паперів; розрахунки
вартості чистих активів); звіти про здійснені розрахунки з учасниками за належними їм
інвестиційними сертифікатами (про викуп інвестиційних
сертифікатів); довідки про виконання інвестиційними фондами та
інвестиційними компаніями зобов'язань перед учасниками, надані
відповідними реєстраторами, зберігачами та депозитарієм
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній; оригінали договорів інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній з банківськими установами про депонування грошових коштів
(та/або цінних паперів), не сплачених (виданих) учасникам, та
виписки з рахунків банківських установ, відкритих відповідно до
цих договорів; виписки з депозитного рахунку банківської установи (або
нотаріальної контори), на якому задепоновано зазначені кошти. 6. Фінансові посередники передають документи до Архіву в
упорядкованому стані за описами встановленого зразка згідно з
Примірною інструкцією з діловодства в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153
( 1153-97-п ) ("Офіційний вісник України", 1997, N 43, ст.50), та
чинними правилами роботи відомчих архівів. Приймання-передавання документів оформлюються актами за
формою, установленою Державним комітетом архівів України. 7. Документи доставляються до Архіву силами і за рахунок
фінпосередників вантажним чи легковим автотранспортом з критими
кузовами в супроводі відповідальної особи та охорони.
Директор Департаменту
розвитку фондового ринку А.Сачівковгору