Документ z0530-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2007, підстава - z0097-07

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
03.06.2003 N 221
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2003 р.
за N 530/7851

{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1591 ( z0097-07 ) від 19.12.2006 }

Про порядок інформування громадськості
акціонерними товариствами та емітентами облігацій

На виконання вимог статті 24 Закону України "Про цінні папери
і фондову біржу" ( 1201-12 ) щодо інформування емітентами цінних
паперів громадськості про своє господарсько-фінансове становище і
результати діяльності, статті 14 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти
облігацій, банки, фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні
компанії та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1
червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову
звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у
періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих
друкованих видань. Зазначена фінансова звітність та консолідована звітність може
бути розміщена на Web-сайті одного з інформаційних агентств, з
яким Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
уклало відповідний договір, зразок якого встановлено Комісією. Документи, що підтверджують результати оприлюднення і зразок
річної фінансової звітності та консолідованої звітності
зберігаються емітентом (інформаційним агентством) три роки.
2. Акціонерні товариства (відкриті, закриті), підприємства -
емітенти облігацій до 30 вересня наступного за звітним року
публікують річний звіт емітента: в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку; або розміщують на Web-сайті одного з інформаційних агентств,
з яким Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
уклало відповідний договір, зразок якого встановлено Комісією.
Документи, що підтверджують результати такого відправлення
(оприлюднення), та зразок регулярної інформації зберігаються
емітентом (інформаційним агентством) три роки.
3. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(Величко О.Г.) спільно з юридичним управлінням (Волохов Л.А.)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
4. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Піскун Н.С.) опублікувати рішення відповідно до чинного
законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 3 червня 2003 року N 24вгору