Документ z0526-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2003, підстава - z0177-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 608 від 30.08.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 вересня 1996 р.
vd960830 vn608 за N 526/1551
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 161 ( z0177-03 ) від 25.02.2003 )
Про затвердження Інструкції про порядок надання
лікувально-профілактичними закладами системи МВС
України платних медичних послуг населенню

З метою залучення додаткових джерел фінансування
лікувально-профілактичних закладів системи МВС України, розвитку і
укріплення їх матеріально-технічної бази та врегулювання порядку
надання платних медичних послуг населенню в цих закладах та згідно
із статтею 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок надання
лікувально-профілактичними закладами системи МВС України платних
медичних послуг населенню (додається). 2. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
охорони здоров'я (Петраша О.В.) і Фінансово-економічне управління
(Романова В.М.) МВС України.
Міністр
генерал-лейтенант міліції Ю.Кравченко
Затверджено
наказом МВС України
від 30.08.96 р. N 608
Інструкція
про порядок надання лікувально-профілактичними
закладами системи МВС України платних медичних
послуг населенню
1. Ця Інструкція визначає порядок надання
лікувально-профілактичними закладами системи МВС України платних
медичних послуг населенню. 2. Перелік видів платних медичних послуг, що надаються
лікувально-профілактичними закладами системи МВС України,
затверджується начальниками ГУМВС України в Криму, м.Києві та
Київській області, УМВС України в областях та м.Севастополі.
Перелік видів платних медичних послуг, що надаються Центральним
госпіталем МВС та Центральною поліклінікою МВС, затверджується
начальником Управління охорони здоров'я МВС України. Пропонується
перелік платних послуг, які можуть надаватися
лікувально-профілактичними закладами системи МВС України (додаток
N 1 до цієї Інструкції). 3. Всі види платних медичних послуг повинні надаватися
виключно за умов збереження доступності безплатної медичної
допомоги прикріпленим контингентам згідно з наказами МВС України
від 26.02.92 р. N 104 та від 17.06.92 р. N 351. Надання платних медичних послуг ні в якій мірі не повинно
погіршити якість медичного обслуговування осіб, які мають право на
лікування у відомчих лікувально-профілактичних закладах, їх
обстеження та лікування є пріоритетом роботи відомчих органів
охорони здоров'я. 4. Тарифи на платні послуги встановлюються відповідно до
чинного законодавства. Вартість платних медичних послуг, що надаються
лікувально-профілактичними закладами системи МВС України,
визначається за тарифами згідно з прейскурантом, затвердженим
управлінням охорони здоров'я обласних і міських державних
адміністрацій. Підставою для надання платних медичних послуг населенню є
затверджений кошторис доходів і витрат, що складаються відповідно
до кошторису підрозділів, які утримуються за рахунок позабюджетних
коштів. 5. Ведення касових операцій в лікувально-профілактичних
закладах здійснюється відповідно до Порядку ведення касових
операцій у народному господарстві України ( v0228500-95 ),
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
02.02.95 р. N 21. 6. Кошти за надання платної медичної допомоги населенню
надходять на поточний розрахунковий рахунок
лікувально-профілактичного закладу. Порядок використання зароблених коштів пропонується в додатку
N 2 до цієї Інструкції. 7. Оплата праці працівників, залучених до виконання платних
послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг роботи
(відпрацьований час). Якщо платні послуги надаються працівниками в
їх робочий час, додаткова оплата їх праці не проводиться. 8. Дозвіл на госпіталізацію до стаціонару
лікувально-профілактичної установи за плату населення, у тому
числі родичів працівників органів внутрішніх справ, які не мають
права на обслуговування у відомчих медичних закладах системи МВС
(накази МВС України N 104 - 1992 року та N 351 - 1992 року), надає
начальник відділу (служби) охорони здоров'я ГУМВС-УМВС областей, а
до Центрального госпіталю - начальник Управління охорони здоров'я
МВС України або його заступник. При цьому батьки працівників
органів внутрішніх справ сплачують тільки вартість медикаментів. Госпіталізація (за винятком екстреної) хворих за плату
дозволяється з використанням не більше 10% ліжкового фонду
стаціонару. 9. Статистична звітність про обсяги реалізації всіх видів
платних медичних послуг населенню надсилається разом з річними
звітами Управлінню охорони здоров'я МВС України відділами
(службами) охорони здоров'я ГУМВС, УМВС, Центральним госпіталем та
Центральною поліклінікою МВС України. 10. Керівники та інші посадові особи відділів (служб) охорони
здоров'я та підпорядкованих їм лікувально-профілактичних закладів,
начальники Центрального госпіталю та Центральної поліклініки МВС
України забезпечують додержання встановленого порядку надання
платних медичних послуг, їх обліку і звітності. Не дозволяється
віднесення витрат, пов'язаних з наданням цих послуг, на рахунок
асигнувань з державного бюджету. 11. Функції контролю та координації роботи за наданням і
подальшим розвитком платних послуг у лікувально-профілактичних
закладах здійснюють начальники відділів (служб) охорони здоров'я
та фінансових відділів (управлінь) ГУМВС, УМВС, начальники
Центрального госпіталю та Центральної поліклініки МВС України. 12. Лікувально-профілактичні заклади забезпечують широку
інформацію населення про можливість отримання відповідних медичних
послуг, порядок і умови їх надання.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок надання
лікувально-профілактичними закладами
системи МВС України платних медичних
послуг населенню, затвердженої
наказом МВС України від 30.08.96 р.
N 608
Перелік
платних послуг, які можуть надаватися в
лікувально-профілактичних закладах системи
МВС України
1. Надання стоматологічної допомоги. 2. Надання косметологічної допомоги. 3. Протезування зубів, очей і слуху. 4. Корекція зору за допомогою окулярів і контактних лінз. 5. Медичний огляд:
осіб, які виїжджають за кордон;
для отримання посвідчення водія;
для отримання дозволу на право носіння зброї;
профілактичні огляди працівників підприємств та
організацій за їх ініціативою. 6. Військово-лікарська експертиза кандидатів на службу в
органах внутрішніх справ та кандидатів на навчання в навчальних
закладах системи МВС України. 7. Проведення медичних оглядів, обов'язкових при влаштуванні
на роботу та вступі до навчальних закладів. 8. Маніпуляційні послуги надані вдома, що здійснюються
середнім та молодшим персоналом. 9. Лікувальна гімнастика, масаж, мануальна терапія,
магнітолікування, апітерапія, фітотерапія, психотерапія,
рефлексотерапія, фізіотерапевтичні та бальнеологічні процедури (за
призначенням лікаря). 10. Гомеопатичне лікування. 11. Догляд за хворими вдома. 12. Надання додаткової медичної інформації на прохання
громадян (довідки, виписки з історії хвороби тощо). 13. Діагностичні та лабораторні дослідження. 14. Консультації і лікування у фахівців. 15. Стаціонарне лікування. 16. Надання поліпшених побутових умов у стаціонарі
(телевізор, холодильник і т.ін.). 17. Лікування жіночого безпліддя. 18. Операції штучного переривання вагітності у стаціонарі (до
12 тижнів вагітності). 19. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних
умовах методом вакуум-аспірації малих термінів вагітності. 20. Транспортні послуги на прохання громадян, пов'язані з
медичною діяльністю. 21. Профілактичні медичні огляди та оцінка стану здоров'я на
прохання громадян. 22. Використання моргу, бальзамування та макіяж померлого. 23. Проведення лабораторних досліджень в СЕС.
Додаток N 2
до Інструкції про порядок надання
лікувально-профілактичними закладами
системи МВС України платних медичних
послуг населенню, затвердженої
наказом МВС України від 30.08.96 р.
N 608
Порядок
використання коштів, отриманих при
наданні платних медичних послуг
1. Витрати на оплату праці. 2. Відрахування на державне соціальне страхування. 3. Відрахування на пенсійне страхування. 4. Відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення. 5. Відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення. 6. Покриття витрат, пов'язаних з наданням платних медичних
послуг населенню (вартість використаних медикаментів і матеріалів,
наданих комунальних послуг, електроенергії, амортизації обладнання
і т.ін.).вгору