Документ z0524-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 288/189


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2016 р.
за № 524/28654

Деякі питання охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), з метою вдосконалення заходів щодо забезпечення охорони та публічної безпеки і порядку в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України, що додається.

2. Національній поліції України (Деканоідзе Х.), Департаменту поліції охорони як міжрегіональному територіальному органу Національної поліції (Будник С.І.), начальникам територіальних органів поліції охорони забезпечити виконання Інструкції з охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України під час виконання функцій з охорони та забезпечення публічної безпеки і порядку в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання на підставі укладених договорів.

3. Регіональним центрам оцінювання якості освіти забезпечити в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання наявність Інструкції з охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України від 24 травня 2013 року № 586/508 «Про затвердження Інструкції з охорони пунктів тестування працівниками Державної служби охорони при МВС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 червня 2013 року за № 863/23395.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р. та заступника Голови Національної поліції України - керівника патрульної поліції Фацевича О.Ю.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр освіти і науки України

С. Квіт

Міністр
внутрішніх справ України


А. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства внутрішніх справ
України
18.03.2016  № 288/189


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2016 р.
за № 524/28654

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає дії працівника підрозділу поліції охорони Національної поліції України (далі - працівник ППО) під час виконання охоронних функцій у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт ЗНО) на підставі договорів, укладених між територіальним органом поліції охорони та регіональним центром оцінювання якості освіти.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

охоронні функції - здійснення заходів з охорони матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання) та забезпечення публічної безпеки і порядку в пункті ЗНО, а також проведення контролю за дотриманням учасниками ЗНО вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв;

персонал пункту ЗНО - особи, які забезпечують проведення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО;

процедура зовнішнього оцінювання - комплекс організаційних та технологічних заходів, що забезпечують проведення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО;

пункт ЗНО - тимчасовий пункт в системі зовнішнього оцінювання, що розміщується в окремій будівлі навчального закладу або в її частині, ізольованій на час проведення зовнішнього оцінювання;

сховище - спеціально визначене місце (окрема кімната, металева шафа, сейф тощо) для зберігання контейнера(ів) із аудиторними пакетами;

технологічна перерва - перерва в роботі із завданнями сертифікаційної роботи учасників ЗНО для проведення перевірки відповідальним за пункт ЗНО правильності розсаджування учасників ЗНО та проставляння уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти (далі - уповноважена особа) відміток в сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання (далі - сертифікат) про проходження учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета;

учасник зовнішнього незалежного оцінювання (далі - учасник ЗНО) - фізична особа, яка зареєстрована для проходження зовнішнього незалежного оцінювання та має сертифікат, зразок якого затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2014 року № 1529, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2015 року за № 66/26511.

3. Під час виконання охоронних функцій працівник ППО:

1) здійснює дії з виконання охоронних функцій з урахуванням регламенту роботи пункту ЗНО, що встановлюється Українським центром оцінювання якості освіти;

2) забезпечує публічну безпеку і порядок у пункті ЗНО, у разі виникнення надзвичайних ситуацій інформує про них уповноважену особу та відповідального за пункт ЗНО;

3) може використовувати металодетектор та інші технічні засоби з дотриманням вимог, зазначених у розділі ІІІ цієї Інструкції;

4) узгоджує свої дії з відповідальним за пункт ЗНО, а також взаємодіє з персоналом пункту ЗНО.

ІІ. Порядок дій працівника ППО в пункті ЗНО

1. Прибуває до пункту ЗНО в заздалегідь визначений час, про що інформує відповідального за пункт ЗНО.

2. Здійснює огляд приміщень (у тому числі сховища) на об’єкті охорони, перевіряє цілісність пломб на аварійних виходах з пункту ЗНО та внутрішніх приміщеннях, що не використовуються.

3. Присутній під час отримання відповідальним за пункт ЗНО від представника кур’єрської служби контейнера(ів) з аудиторними пакетами.

4. Приймає під охорону від відповідального за пункт ЗНО та його помічника опломбоване сховище з контейнером(ами) з аудиторними пакетами згідно з актом № 1 закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) з аудиторними пакетами (далі - акт № 1) (додаток 1). Факт передання сховища під охорону фіксується в акті № 1.

5. Здійснює безпосередню охорону опломбованого сховища протягом часу зберігання в ньому контейнера(ів) з аудиторними пакетами.

6. Не раніше ніж за 40 хвилин до початку зовнішнього оцінювання передає опломбоване сховище відповідальному за пункт ЗНО для відкриття в присутності уповноваженої особи та двох старших інструкторів згідно з актом № 1. Під час цієї процедури також можуть бути присутні громадські спостерігачі в разі їх перебування в пункті ЗНО (за згодою).

7. Після передавання контейнера(ів) з аудиторними пакетами із сховища за дорученням уповноваженої особи (відповідального за пункт ЗНО):

1) забезпечує публічну безпеку і порядок на вході до пункту ЗНО до моменту припинення допуску учасників ЗНО до пункту ЗНО;

2) здійснює контроль за дотриманням учасниками ЗНО вимог щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв (далі - контроль за наявністю заборонених технічних засобів), з дотриманням вимог, зазначених у розділі ІІІ цієї Інструкції.

8. Після завершення проведення зовнішнього оцінювання приймає від уповноваженої особи в присутності відповідального за пункт ЗНО та його помічника під охорону опломбоване сховище з контейнером(ами) з матеріалами зовнішнього оцінювання, що фіксується в акті № 2 закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) з аудиторними пакетами (далі - акт № 2) (додаток 2).

9. Здійснює безпосередню охорону опломбованого сховища протягом часу зберігання в ньому контейнера(ів) з матеріалами оцінювання до прибуття представника кур’єрської служби.

10. Після прибуття представника кур’єрської служби передає опломбоване сховище відповідальному за пункт ЗНО та його помічнику згідно з актом № 2.

11. Присутній при передаванні контейнера(ів) з матеріалами зовнішнього оцінювання представникові кур’єрської служби.

ІІІ. Порядок використання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього оцінювання

1. За вказівкою уповноваженої особи працівник ППО має здійснювати за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою контроль за наявністю заборонених технічних засобів.

2. Контроль за наявністю заборонених технічних засобів може проводитися:

1) вибірково, лише в окремих аудиторіях пункту ЗНО, до початку роботи учасника ЗНО над сертифікаційною роботою;

2) у всіх аудиторіях пункту ЗНО протягом часу, відведеного на технологічну перерву;

3) у разі виникнення підозри щодо використання учасником ЗНО (групою учасників) заборонених технічних засобів у процесі виконання сертифікаційної роботи.

3. Контроль за наявністю заборонених технічних засобів здійснюється лише в присутності уповноваженої особи та відповідального за пункт ЗНО.

4. Працівник ППО під час здійснення контролю за наявністю заборонених технічних засобів зобов'язаний бути уважним і ввічливим до осіб, щодо яких провадиться контроль, не повинен допускати дій, що принижують їх гідність.

5. Про факти спрацювання металодетектора або іншого технічного засобу контролю, а також при візуальному встановленні факту наявності в учасників ЗНО заборонених технічних засобів працівник ППО має повідомити уповноважену особу.

ІV. Дії, які забороняється вчиняти працівнику ППО в пункті ЗНО

1. Залишати без нагляду сховище з матеріалами зовнішнього оцінювання без дозволу відповідального за пункт ЗНО.

2. Користуватися мобільним телефоном, персональним комп’ютером, іншими електронними приладами (крім засобів зв’язку, передбачених нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України), не передбаченими процедурою зовнішнього оцінювання, протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи.

3. Брати участь у заходах, що порушують публічну безпеку і порядок та/або процедуру проведення зовнішнього оцінювання в пункті ЗНО.

Директор
Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України

Ю. Кононенко

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу

В. Боднар


Додаток 1
до Інструкції з охорони пунктів
проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
працівниками поліції охорони
Національної поліції України
(пункт 4 розділу II)

АКТ № 1
закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) з аудиторними пакетами


Додаток 2
до Інструкції з охорони пунктів
проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
працівниками поліції охорони
Національної поліції України
(пункт 8 розділу II)

АКТ № 2
закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(ів) з аудиторними пакетамивгору