Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі
Мінекономрозвитку України; Наказ від 26.04.2011379
Документ z0524-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.08.2016, підстава - z0448-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2011 N 379
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2011 р.
за N 524/19262
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 454 ( z0448-16 ) від 17.03.2016 }
Про внесення змін до Порядку
визначення предмета закупівлі

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 8 Закону
України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 )
Н А К А З У Ю:
1. Доповнити розділ II Порядку визначення предмета закупівлі,
затвердженого наказом Міністерства економіки України
від 26.07.2010 N 921 ( z0623-10 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.08.2010 за N 623/17918, після пункту 2.8 новими
пунктами 2.9 і 2.10 такого змісту: "2.9. Визначення предмета закупівлі послуг з оцінки майна під
час приватизації здійснюється окремо для кожного об'єкта
приватизації. 2.10. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг,
необхідних для проведення культурно-мистецьких заходів та заходів
з розвитку туризму, здійснюється за обсягом, номенклатурою та
місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного
культурно-мистецького заходу та заходу з розвитку туризму, якщо
такий захід включено до плану роботи Міністерства культури України
на відповідний період.". У зв'язку з цим пункт 2.9 вважати пунктом 2.11.
2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишинавгору